duyurular

17

Nisan

TÜBİTAK Katar Araştırma Geliştirme ve Yenilik Kurumu (QRDI) İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

TÜBİTAK – Katar Araştırma Geliştirme ve Yenilik Kurumu (QRDI) İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Ortak Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Katar Araştırma Geliştirme ve Yenilik Kurumu (QRDI) ve TÜBİTAK, AICC programının altıncı dönemini birlikte başlatıyor: Dijital ve Uzay Teknolojileriyle Şekillenen Akıllı Şehirler. Bu AICC programı, Ar-Ge sonuçlarını daha yüksek TRL'ye çıkarmayı, kalıcı bir inovasyon için temel oluşturmayı ve Akıllı Şehirler alanında insan yetenekleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için en az bir özel kuruluşun yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurmalıdır.

• Özel kuruluşların başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmaları önerilmektedir.

Bütçesi:

Proje başına 12.000.000 Türk Lirasına kadar (genel giderler ve PTİ hariç) destek sağlanacaktır.

Destek Oranı:

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

En fazla 24 ay

Son Başvuru Tarihi:

11 Haziran 2024

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Bu yıl altıncısı açılan çağrının konusu “Dijital ve Uzay Teknolojileriyle Şekillenen Akıllı Şehirler” olarak belirlendi. Bu kapsamda, çağrıda aşağıdaki alanlarda başvuru gerçekleştirilebilecektir:

  • Akıllı Ulaşım
  • Akıllı Lojistik
  • Akıllı Sağlık Hizmetleri
  • Akıllı Çevre
  • Akıllı Spor

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.