duyurular

17

Nisan

TÜBİTAK-Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Çağrısı Başvuruya Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

TÜBİTAK-Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) İkili İş Birliği Programı 2024 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK – Kore Ulusal Araştırma Vakfı (National Research Foundation - NRF) İkili İş Birliği Programı kapsamında açılan çağrı ile Türkiye ve Kore’deki araştırmacılar tarafından sunulan proje önerileri için seyahat desteği verilecektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Türk ortaklar proje başına 1.250.000 Türk Lirasına kadar hareketlilik desteği alabilirler. Projeler için genel gider ve proje teşvik ikramiyesi primi ödenmeyecektir.

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

En fazla 24 ay

Son Başvuru Tarihi:

27 Haziran 2024

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Ortak proje önermek isteyen Türkiye'deki araştırmacıların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Kore’deki araştırmacılar ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir. Çağrı kapsamında tüm tematik alanlarda başvuru gerçekleştirilebilecektir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.