duyurular

31

Ağustos

Türkiye-Birleşik Krallık Ortaklığında ''Research Environments (RE)'' Programı Başvuruları Açıldı

KTÜ TTM

Program Adı:

Türkiye-Birleşik Krallık Ortaklığında “Research Environments (RE)” Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Research Environments (RE) Programı, Türkiye’deki üniversite ve araştırma kurumlarındaki araştırmacıların Birleşik Krallık’taki ortaklarıyla beraber çalışarak önerdikleri kapasite geliştirme aktivitelerine finansal destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. RE Programı ile uluslararası işbirlikleri, eğitim programları, bilgi ve iyi uygulama örneği değişimleri ve kapasite artırımı sağlayacak proje önerileri desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

- Ortak ülke ve Birleşik Krallık'taki Lider Başvuru Sahipleri aşağıdaki Kurumlardan birinde yerleşik olmalıdır:
 

- Teknoloji Transfer Ofisleri de dâhil olmak üzere yüksek kalitede araştırma yapma kapasitesine sahip, kâr amacı gütmeyen bir yükseköğretim kurumu.
- Bir Catapult Merkezi (Birleşik Krallık Ana Başvuru Sahibi olması durumunda)
- Yüksek kalitede araştırma yapma kapasitesine sahip, kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu.
 

Ana Başvuru Sahipleri, tekliflerine (hem ortak ülkeden hem de Birleşik Krallık'tan) bağlı Ortakları dahil edebilirler:

 

- Araştırma veya yükseköğretim kurumları

- Diğer Eğitim Kurumları/Kuruluşları/Vakıfları

- Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşlar

- Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) dahil olmak üzere kar amacı güden/ticari kuruluşlar

Kâr amacı güden kuruluşlar, Lider Kuruluşlar olarak başvuruda bulunamazlar. Ayrıca, kâr amacı güden kuruluşlar, seyahatle ilgili masrafların karşılanması dışında, herhangi bir hibe fonu almaya uygun değildir.

Bütçesi:

Çağrı toplam bütçesi: £100.000

Hibe miktarı: Proje başına en fazla £50.000

Süresi:

En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi:

Son başvuru tarihi 06 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir.

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular Birleşik Krallık’taki yürütücüler tarafından Türkiyedeki yürütücü ile ortaklık halinde doğrudan British Council web sayfasından yer alan ResearchEnvironments@britishcouncil.org e-mail adresine yollanacaktır, TÜBİTAK başvuru sistemi üzerinden bir başvuru yapılmayacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Söz konusu çağrı öncelikli alanları aşağıda verilmektedir:

Biyoteknolojik İlaçlar

• Yapay Zeka

 

Tüm RE hibeleri aşağıdaki üç kapsayıcı hedefe sahip olacaktır:
- Kapasiteyi güçlendiren ve Birleşik Krallık ile ortak ülke arasında işbirliğini teşvik eden sistemlerin, süreçlerin veya yapıların geliştirilmesine katkıda bulunmak. Teklif, işbirliği ve kapasite güçlendirme faaliyetlerinin hem belirli bir kurumda yapısal değişime nasıl katkıda bulunacağına hem de bunların yerel/bölgesel/ulusal düzeyde nasıl ilgili olabileceğine dair bir açıklama içermelidir. Lider başvuru sahipleri, bir sürdürülebilirlik planı da dahil olmak üzere bunu nasıl öngördüklerini belirtmelidir.

- Ortak ülke ve Birleşik Krallık ile ilgili alanlarda yeni bağlantılar kurun veya mevcut bağlantıları önemli ölçüde geliştirin. Ortak ülke ile Birleşik Krallık arasındaki araştırma ve inovasyon ekosistemini desteklemenin yanı sıra RE, katılımcı kurumlar ile diğer potansiyel işbirlikçiler arasında daha uzun vadeli bağlantıları teşvik etmeyi de amaçlamalıdır.
- Uluslararası kalkınma hedeflerini desteklemek. Kapasite güçlendirme faaliyetlerinin, ortak ülkelerin ekonomik kalkınması ve refahı ile ilgili alanları desteklemesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH'ler) ile bağlantılı olması amaçlanmaktadır.
 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/turkiye-birlesik-krallik-ortakliginda-research-environments-re-programi-basvurulari-acildi