etkinlikler

15

Mart

17

Mart

Uluslararası Proje Yazma Eğitimi

15-16-17 Mart 2023 tarihinde düzenlenecek olan "Uluslararası Proje Yazma Eğitimi"; 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremi dolayısıyla 10-11-12 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Eğitime son başvuru tarihi 14 Nisan 2023 olarak güncellenmiştir.

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan “Uluslararası Fon Kaynaklarına Başvuru Kapasitesinin Artırılması” Eğitimi Etkinliği 10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde KTÜ TTM Eğitim Salonları'nda düzenlenecektir.

Amaç

Bilimsel Eğitim Etkinliği Desteği ile katılımcıların, Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İş birliği, Erasmus+ (Ulusal Ajans Destekleri), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Destek Programları başta olmak üzere uluslararası fon kaynaklarına başvuru kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Eğitim, araştırmacılar için uygun olabilecek uluslararası fon kaynakları hakkında bilgilendirme ve uygulamalı etkinlikleri kapsamaktadır. Katılımcılara, uluslararası bir proje hazırlamadan önce bilinmesi gereken temel proje kavramları, devamında Avrupa Birliği Çerçeve Programı Ufuk Avrupa, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İş birliği, Erasmus+ (Ulusal Ajans Destekleri), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Destek Programları özelinde 4 farklı uluslararası fon kaynağı hakkında;

 1. Genel bilgi,
 2. Fonlara erişim, araştırmacıların ilgili fonlara yönlendirilmesi, ilgili çağrı rehberinin okunması,
 3. Proje öneri formunun, bütçesinin hazırlanması,
 4. Başvuru aşamalarının uygulamalı gösterimi yapılacaktır.

İlgili fon kaynakları özelinde yapılan bilgilendirmeler dışında “Uluslararası iş birliği ve ortaklıkların kurulmasına destek olan platformlar” hakkında genel bilgi sağlanarak kullanımları uygulamalı olarak gösterilecektir. Ayrıca bahsedilen fon kaynakları kapsamında proje yürütme deneyimine sahip araştırmacıların katılım sağlayacağı “Tecrübe paylaşım paneli” düzenlenecektir. Bu panel esnasında araştırmacıların başvuru ve yürütme aşamasında dikkat etmesi gereken hususlar ve bu süreçte karşılaşabilecekleri süreçler kapsamında tecrübe paylaşımı gerçekleşecektir.

Başvuru Koşulları

Katılımcılar, yurt içinde öğrenim gören doktora yeterliliğini almış öğrenciler ve/veya araştırmacılar arasından seçilecek olup, toplamda 24 katılımcının Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı’ndan faydalanması planlanmıştır. Katılımcıların belirlenmesi için oluşturulan kriterler aşağıda verildiği gibidir.

Katılımcıların belirlenmesi için aranan şartlar:

 • Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Katılımcıların fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve eğitim bilimleri alanlarında yurt içinde eğitim gören doktora yeterliliğini almış öğrenciler veya doktora unvanına sahip araştırmacılar olması gerekmektedir.
 • Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 • Katılımcıların etkinliğe uluslararası bir proje fikri ile katılıyor olması gerekmektedir.
 • Uluslararası proje başvurusu yapmış ve reddedilmiş ya da hazırlık aşamasında olan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 • Katılımcıların statüsünün dengeli dağılımının olması gözetilecektir.
 • Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.
 • Katılımcıların OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması gerekmektedir.

Katılım

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru sonuçları 14 Nisan 2023 tarihinden sonra https://www.ktu.edu.tr/projeetkinlikleri/basvurusonuclari sayfasında yayınlanacaktır.
 • Etkinlik ücretsiz olup Trabzon dışından katılan katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon’dan katılan katılımcıların iaşe giderleri, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği "Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları" limitleri çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Etkinlik 3 gün devam edecek olup katılım %100 zorunludur. Eğitim programına ulaşmak için tıklayınız.
 • Katılımcılara etkinlikle ilgili bilgilendirmeler etkinlik öncesi mail yoluyla yapılacaktır.
 • Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.

Başvuru için tıklayınız.

KTÜ TTM
08:00