etkinlikler

16

Kasım

18

Kasım

Üniversite-Sanayi İş Birliklerini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi

 

TÜBİTAK - 2237/B PROJE EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Üniversite-Sanayi İş Birliklerini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi GENEL BİLGİLER

16-18 KASIM 2022,

Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TRABZON

(Son Başvuru Tarihi: 26 Ekim 2022)

ETKİNLİĞİN AMACI: Proje hazırlama eğitimi ile Üniversite-Sanayi İş birliklerini artırmak isteyen fen, mühendislik ve sağlık alanlarında görev yapan en az doktora/sanatta yeterliliğini almış dolayısıyla tez aşamasına geçmiş doktora öğrencileri veya doktora mezunu araştırıcılar veya tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacıların üniversite-sanayi iş birliklerine (TÜBİTAK-TEYDEB programlarına) yönelik Ar-Ge proje önerisi hazırlama ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

KAPSAMI: Katılımcılara, proje hazırlama öncesi bilinmesi gereken; temel kavramlar (bilgi, bilim, bilimsel araştırma, bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma ile ilgili deyimler), bilimsel araştırma konusunun seçimi, hipotez kurma, araştırmanın planlanması, ticarileşme, piyasa araştırması, proje yönetimi, araştırma sonuçlarının analizi ve dokümantasyonu konuları etkileşimli seminerlerle anlatılacaktır. Proje döngüleri ve aşamaları aktif tartışmalarla ele alınacaktır. Genellikle öğleden sonraki oturumlarda verilen bilgiler doğrultusunda katılımcılara proje yazımı konularında uygulamalar yaptırılacaktır. Bu amaçla katılımcılar 4 gruba (1 grup Fen, 2 grup Mühendislik ve 1 grup Sağlık) ayrılarak, alanlarına uygun anahtar kelimeler verilerek bir proje konusu bulmaları sağlanacak ve bir TÜBİTAK 1505 projesi adım adım yazdırılarak, her bir adımı eğitmenlerin katkı ve önerileri ile olgunlaştırılarak tamamlanacaktır.

 

KATILIMCI SEÇİMİNE İLİŞKİN KRİTERLER

 • Yeterliliğini almış ve tez önerisi kabul edilmiş doktora öğrencileri ile herhangi bir kurumda çalışan doktora/sanatta yeterlik, tıpta/diş hekimliğinde uzmanlık derecesine sahip araştırmacı olması,
 • Etkinliğe bir üniversite-sanayi işbirliği proje önerisi ile katılıyor olması,
 • TÜBİTAK-TEYDEB’ten 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, 1512 - Girişimcilik Destek Programı (BiGG) ve 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olması ve TÜBİTAK-ARDEB’ten 1001- Bilim ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı, 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı, 1007- Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı, 3501- Kariyer Geliştirme Programı, Uluslararası Projeler (COST, ERA-NET, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Projeleri, İkili İşbirliği Projeleri vb.) araştırma projelerinden herhangi birini yürütmüyor/yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
 • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
 • Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,
 • Fen, mühendislik ve sağlık alanlarında araştırmacı olması (katılımcıların Fen ve Sağlıktan eşit Mühendislikten 2 grup oluşturacak sayıda) olması dikkate alınacaktır.  Her bir alandan yeterli başvurunun olmaması durumunda, eksiklikler diğer alanlardan karşılanacaktır.

Öncelikle farklı disiplinlerden eşit sayıda katılımcı alınması planlandığından, etkinliğe kabul başvuru sırasına göre yapılmayacaktır. Sosyal, fen, mühendislik ve eğitim alanlarının her birinden yeterli başvurunun olmaması durumunda, eksiklikler diğer alanlardan karşılanacaktır.

KATILIM:

 • Etkinliğe katılmadan önce başvurmak ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Etkinliğe kabul edilenler ve edilemeyen başvuru sahiplerine 31 Ekim 2022 tarihinden sonra mail yoluyla bilgi verilecektir.
 • Katılımcıların toplantıya kişisel bilgisayarları ve proje fikri ile katılmaları gerekmektedir.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
 • Katılımcıların masrafları proje bütçesinden desteklenecektir.
 • Trabzon dışından katılan katılımcıların iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon’dan katılanların iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Trabzon dışından katılan katılımcıların yol masrafları TÜBİTAK tarafından belirlenen limitler çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.

Etkinlik 3 gün devam edecek olup, katılım %100 zorunludur. Katılımcılara etkinlik programı ve diğer bilgilendirmeler etkinlik öncesi mail yoluyla yapılacaktır.

ETKİNLİK YERİ: Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş Üniversite Mahallesi Hastane Caddesi No: 19/B 61081 Merkez / Trabzon

TARİHİ: 16-18 KASIM 2022

KATILIMCI SAYISI: Proje Hazırlama etkinliğimiz 3 alandan (mühendislik, fen ve sağlık) toplam 24 kişiden oluşacak şekilde planlanmıştır.

PROJE EKİBİ:

KOORDİNATÖR:

Doç. Dr. Önder AYDEMİR

 

EĞİTMENLER:

Doç. Dr. Önder AYDEMİR (KTÜ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU (KTÜ, Biyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Gençağa PÜRÇEK (KTÜ, Makine Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Tamer TÜZÜNER (KTÜ, Diş Hekimliği Fakültesi)

Prof. Dr.  Ayhan ÇELİK (ATAÜNİ, Makine Mühendisliği Bölümü)

 

İLETİŞİM:

Doç. Dr. Önder AYDEMİR (Proje koordinatörü)

Adres : Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Böl. Trabzon

Tel: +90 462 377 4015

e-posta: onderaydemir@ktu.edu.tr

            KATILIM İÇİN TIKLAYINIZ

TRABZON Teknokent
10:00