farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim

KTÜ-TTO bünyesinde yürütülen ve yürütülmeye devam edecek “Farkindalik, Tanitim, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri” ile

Amaçlanan;

  • Üniversitenin ve KTÜ-TTM’nin faaliyetleri ile TTM’nin kuruluş amacının hedef kitleye ve paydaşlara (bölgedeki sanayiciler, akademisyenler vb.) tanıtılması ve modül hizmetleri ile ilgili farkındalığın oluşturulması,
  • Hedef kitlenin ve paydaşların Üniversitemizin ve KTÜ-TTM’nin yapısı, hizmetleri ve etkinlikleri konusunda bilgilendirilmesi,
  • TTO personelinin niteliklerinin artışı ve hedef kitle üzerindeki farkındalığın oluşumu amacı ile eğitim etkinliklerinin düzenlenmesidir.

Hizmetlerimiz:

Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri: KTÜ-TTM yapısı ve tüm modül faaliyetlerinin web sayfası, TTM takip sistemi, broşür vb. tanıtım materyalleri, yazılı ve görsel basın ve sosyal medyanın kullanılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması,

Benzer Konulu Etkinliklere Katılım: Hedef kitlemiz olan katılımcıların yer aldığı çalıştay, seminer, kongreler vb. etkinliklere aktif olarak katılarak KTÜ-TTM faaliyetlerinin tanıtımının yapılması,

Üniversite kaynaklarının tanıtımı: Üniversitemizin sanayiye yönelik sahip olduğu kaynakların, araştırmacı ve altyapı yetkinliklerinin ve işbirliği imkanlarının sanayiye birebir görüşmeler,  çalışma ziyaretleri ve KTÜ-TTM web sayfası yoluyla tanıtılması,

Bilgilendirme Faaliyetleri: KTÜ-TTM yapısı ve tüm modül faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması,

TTM Bölüm Toplantıları: KTÜ ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde, KTÜ- TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için bölümlerde toplantılar düzenlenmesi,

Akademisyen Ziyaretleri: KTÜ ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde işbirliği anlaşması imzalanan üniversiteler içinde modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi,

Eğitim Hizmetleri: KTÜ-TTM bünyesinde çalışan personelin hizmet verdiği modül kapsamında yurtiçi ve yurtdışı eğitimlere katılması, KTÜ-TTM kapsamında modül faaliyetlerine yönelik idari ve akademik personele, öğrencilere, talep gelmesi halinde diğer üniversitelere farkındalık yaratma amaçlı eğitim hizmeti verilmesi.

İlgili Dokümanlar:

İş Akış Şemaları;

 

KTÜ Bağlantıları