projelerimiz

KTÜ'nün güçlü akademik kadrosu tarafından son 3 yılda başlayan ve yürütülen projeler bu tablolarda sunulmuştur. Projeler ile ilgili bilgi almak isterseniz ilgili akademisyenlerimiz ile temasa geçebilirsiniz.

 

No Yürütücü Proje Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Türü
1 Dr.Öğr.Üyesi TUBA DİNÇER Pleomorphic Adenoma Gene-Like 2 (PLAGL2 )'nin Epidermal Farklılaşmadaki Rolünün Araştırılması 15.01.19 15.01.22 1001
2 Prof.Dr. MİNE DUMAN Oksitosin Desensitizasyonu Oluşturulmuş Gebe ve Gebe Olmayan Sıçan Uterus Dokusunda TRPV4 Kanallarının Etkisi 01.02.19 01.02.20 3001
3 Prof.Dr. İSMAİL HAKKI ALTAŞ Belirsizlik İçeren Kesintisiz Güç Kaynaklarının Model Öngörülü Kontrolü 15.02.19 15.02.20 1002
4 Prof.Dr. FİGEN CELEP EYÜPOĞLU Piperazin Substituentli Yeni Silisyum Ftalosyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Meme Kanseri Hücre Hatlarında Fotodinamik Terapi (PDT) Etkilerinin Araştırılması 15.02.19 15.12.19 1002
5 Prof.Dr. KEMAL ÖZTÜRK Süperiletken Maglev Araçlarının Dinamik Ve Statik Kuvvet Parametrelerinin, Çok-Yüzeyli (Multisurface) Hts-Pmg Etkileşimleri Kullanılarak İyileştirilmesi 01.03.19 01.11.21 1001
6 Prof.Dr. ÜMMÜHAN OCAK Fındık Kabuğundan Karbon Nano Noktalarının Sentezlenmesi, Floresans Özelliklerinin Belirlenmesi, Analitik ve Biyolojik  Amaçla Kullanılabilirliğinin Araştırılması 15.03.19 15.02.21 1001
7 Prof.Dr. SULTAN ÖZTÜRK Yüksek Oranda Hidrojen Depolayan Mg-Ni Esaslı Ve Element Katkılı Alaşımların Hızlı Katılaştırma Yoluyla Üretilmesi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi 15.03.19 15.03.22 1001
8 Prof.Dr. ÇETİN CÖMERT Üç Boyutlu Kent Modeli Analizleri için Bir Web Framework Geliştirilmesi 01.04.19 01.10.21 1001
9 Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA ŞENKAYA Permafrostların Konumsal ve Zamansal Jeofizik Anatomisi 15.05.19 15.08.22 1001
10 Prof.Dr. FERİDE SENA SEZEN Tarım İlaçlarında GLP standartlarında toksisite araştırılması 01.08.19 01.08.22 TAGEM
11 Doç.Dr. GÜZİN ULUTAŞ Sayısal Görüntülerde Saldırıdan Bağımsız Kopyala Yapıştır Sahteciliği Tespiti 15.08.19 15.08.21 1001
12 Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH ÜZÜM Kristal Silisyum Güneş Hücreleri Uygulamaları Için Hfox Tabanlı Yansıma Önleyici Ve Pasivasyon Etkili Katmanların Geliştirilmesi 15.08.19 15.08.20 1002
13 Prof.Dr. SULTAN ÖZTÜRK Elektrikli Araçlarda Yaygın Olarak Kullanılan Stronsiyum Hekzaferrit Mıknatısların Yerli Kaynaklarla Üretimi Ve Özelliklerinin Geliştirilmesi 01.09.19 01.03.21 1005
14 Doç.Dr. MAHMUT MUHAMMET BAYRAMOĞLU Hedonik Fiyatlama Yöntemiyle Uzungöl Tabiat Koruma Alaninin Ekonomik Değer Tahmini 01.09.19 01.09.20 1002
15 Dr.Öğr.Üyesi İLKE ONUR KAZAZ Düşük ve Yüksek Dereceli Kasa İnvaze Olmayan Ürotelyal Mesane Tümörlerinde Pd-L1 Ekspresyonunun Karşılaştırılması 01.09.19 01.09.20 1002
16 Doç.Dr. ÖMER NECATİ CORA Otomotiv ve Zırh Çeliklerinin Mekanik Özelliklerinin Nanogirinim Yöntemiyle İncelenmesi 01.09.19 01.09.20 1002
17 Öğr.Gör. ŞULE KURT Hastanedeki Hemşirelik Hizmetlerinin Ücret Değerlerinin Belirlenerek Maliyetinin Saptanması 01.09.19 01.09.20 1002
18 Doç.Dr. HÜSEYİN GÖKALP Bulanık Mantık Yaklaşımı Ile Yerel Depremlerin Hiposantır Konumlarının Belirlenmesi. 01.10.19 01.10.20 1002
19 Arş.Gör. MUSTAFA AYDEMİR Dıştan Rotorlu Anahtarlamalı Relüktans Motor Ve Sürücüsü Üretimi. 15.10.19 15.10.20 1002
20 Doç.Dr. YASEMİN SAĞIROĞLU Hiperyüzeylerin Diferansiyel İnvaryantları 15.10.19 15.10.20 1002
21 Prof.Dr. SÜLEYMAN TÜREDİ İskemik İnme Hastalarında Penumbra / İnfarkt Alanın Tespitinde Isı Şok Protein-70 (HSP-70), Nöron Spesifik Enolaz (NSE) ve S-100B Proteinlerinin Değeri 15.10.19 15.10.20 1002
22 Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN YILDIZ Non-Immune Hydrops Fetalis Hastalığı ile İlişkili Lztr1 Proteininin Back-2 Domainin Ras Sinyal Yolağındaki Etkisinin Araştırılması 15.10.19 15.04.22 3501
23 Dr.Öğr.Üyesi ALİ FARUK ÖZYAŞAR SAĞLIK İÇİN SPOR, SPOR İÇİN DOĞA 21.10.19 21.01.20 GSPORB
24 Doç.Dr. TEMEL VAROL Seçici Lazer Ergitme Yöntemiyle Bütünleşik Ve Kendi Kendini Onaran Yeni Nesil Elektrik Kontak Malzemelerinin Geliştirilmesi 01.11.19 01.11.21 1001
25 Prof.Dr. SELİM PUL Sigma Kesitli Hafif Çelik Profillerin Eksenel Ve Eksantrik Tekrarlı Yükleme Altındaki Davranışlarının Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi 01.11.19 01.11.20 1002
26 Arş.Gör.Dr. TÜLAY AYYILDIZ AKOĞLU Sıfır Boyutlu Hermite Metodu 15.11.19 15.10.21 3501
27 Prof.Dr. SULTAN ÖZTÜRK Hibrit Otomobillere Uygun Nd-Fe-B Esaslı Sert (Sürekli) Mıknatısların Üretimi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi 01.12.19 01.12.21 BOREN
28 Prof.Dr. KEMAL TURHAN Kanserde İmmunoterapi Etkinliğinin İyileştirilmesine Yönelik Makine Öğrenmesine Dayalı Yeni Gen Keşfi ve İlaç Yeniden Konumlandırma Platformunun Geliştirilmesi 01.01.20 01.01.23 1003
29 Prof.Dr. FAİK AHMET AYAZ Melatonin Uygulamasının ve İçsel Betalainlerin Tuz Stresine Duyarlı ve Duyarsız Kırmızı ve Beyaz Pancarlarda Lipid Kararlılığı ve Bütünlüğünün Korunmasındaki Rolünün Araştırılması 01.02.20 01.10.22 1001
30 Prof.Dr. MELİKE YILDIRIM AKATIN Karadeniz Bölgesi'nden Toplanacak Olan Bazı Briyofit Türlerinin Antioksidan Kapasiteleri, Fenolik İçerikleri ve Enzim İnhibisyon Aktivitelerinin İncelenmesi 01.02.20 01.06.21 1002
31 Prof.Dr. ZİHNİ DEMİRBAĞ Chilo iridescent Virüs'e Ait 118L Geninin Virüsün Replikasyonu ve Hücreye Giriş-Füzyonundaki Rolünün Aydınlatılması 01.02.20 01.02.23 1001
32 Prof.Dr. FİGEN CELEP EYÜPOĞLU Aminofenoltiyoetanol Çevreli Yeni Silisyum Ftalosyaninlerin (SiPc) Farklı Meme Kanseri Hücre Hatlarındaki Fotodinamik Terapi Etkinliğinin Araştırılması 01.02.20 01.02.21 1002
33 Prof.Dr. NESLİHAN SARUHAN GÜLER Alfa Lipoik Asit, Reaktif Oksijen Türleri Sinyalizasyonu ve Antioksidan Sistem Arasındaki Etkileşim Mekanizmasının Araştırılması 01.03.20 01.06.21 1002
34 Prof.Dr. NEVZAT BATAN Altındere Vadisi Milliparkı (Maçka-Trabzon) Epifitik Briyofit Vejetasyonun Araştırılması 01.03.20 01.03.21 1002
35 Prof.Dr. MEHMET ZİYA KIRMACI Doğu Pontidler'in Üst Jura-Alt Kretase Karbonat İstiflerindeki Paleookyanusal ve Paleoiklimsel Kayıtların Sedimantolojik, Mikropaleontolojik ve Jeokimyasal (18O, 13C, 87Sr/86Sr, TOC, Ana ve İz Element) Analizlerle İncelenmesi 15.03.20 15.03.23 1001
36 Arş.Gör.Dr. ÇAĞATAY MURAT YILMAZ Eeg Temelli Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerine Ait Motor Hareket Hayali Görevlerinin Sınıflandırılmasına Yönelik Örüntü Tanıma Yöntemlerin Geliştirilmesi 01.04.20 01.04.21 1002
37 Doç.Dr. HACER MURATOĞLU Amsacta Moorei Entomopoxvirus (AMEV) Protein Kinazı (AMV197)'nın Fosforillediği Konak Hücre Proteinlerinin Belirlenmesi 01.04.20 01.10.22 1001
38 Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN YILDIZ Non-İmmune hydrops fetalis ilişkili sinyal yolağının ve ilaç adaylarının araştırılması 01.04.20 01.04.22 TÜSEB
39 Dr.Öğr.Üyesi GİZEM TATAR YILMAZ Sortaz A enzimine yönelik yeni antimikrobiyal inhibitörlerin moleküler modelleme yöntemleri ile geliştirilmesi 01.04.20 01.04.22 TÜSEB
40 Prof.Dr. KAMİL ÇOŞKUNÇELEBİ Türkiye'de Yayılış Gösteren Tragopogon L. (Asteraceae) Taksonlarının Aken Anatomik Özellikleri 15.04.20 15.04.21 1002
41 Arş.Gör.Dr. KADİR ALPEREN COŞKUNER Web Tabanlı Orman Yangın Davranışı Sistem Yazılımı (Ydtweb) 01.06.20 01.06.21 1002
42 Prof.Dr. ALEV AYDINER Üstten Aşılama-Eritme-Büyütme (Top Seeded-Melt-Growth (TSMG)) Yöntemi Ile Üretilen Eklenmiş Ybco Külçe Süperiletkeni Kullanılarak Manyetik Kalkan Üretimi Ve Düşük Sıcaklık Akım Karşılaştırıcı (Cryogenics Current Comparator (CCC)) Uygulaması 15.06.20 15.12.22 1001
43 Dr.Öğr.Üyesi NAGEHAN YILMAZ İki Farklı Dental Anestezi Metodunun Çocuk Hastalarda Ağrı Düzeyine Etkisinin Tayin Edilmesi; Bir Cross-Over,Randomize Çalışma 01.07.20 01.07.21 1002
44 Prof.Dr. ASİM KADIOĞLU Bitkilerde Dıştan Uygulanan Sisteinin Yüksek Sıcaklık Stres Toleransındaki Rolü, Glioksalaz Yolağı ve Isı Şok Proteinleri ile İlişkisinin Araştırılması 15.09.20 15.03.22 1002
45 Doç.Dr. BURCU SAVAŞKAN Yüksek Manyetik Alan Gerektiren Mühendislik Uygulamaları İçin Mg Taşımalı Difüzyon Yöntemi İle MgB2 Külçe Süper Mıknatıs Üretimi ve Elektromanyetik Karakterizasyonu 01.10.20 01.10.22 BOREN
46 Prof.Dr. AYFER DÖNMEZ ÇAVDAR Yapay Zeka Optimizasyon Tekniği Ile Hibrit Kompozit Bileşenlerinin Optimizasyonu: Lignin / Zeolit / Doğal Lif Takviyeli Termoplastik Esaslı Hibrit Kompozit Örneği 15.10.20 15.10.21 1002
47 Dr.Öğr.Üyesi UĞUR UZUNER İki Trichoderma Antifungal Proteinin Tanımlanması, Fonksiyonel Analizi, Heterologus Ekspresyonu ve Fungal Patojenlerle Mücadeledeki Rollerinin Aydınlatılması 15.10.20 15.10.23 3501
48 Prof.Dr. YASİN ALEMDAĞ Çok Yönlü Dövme Yönteminin Al-12si-3cu-Mn Alaşımlarının Mekanik ve Tribolojik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi 15.11.20 15.11.21 1002
49 Prof.Dr. İSMAİL DEMİR Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis, Coleoptera: Cerambycidae)’nin Mücadelesinde Etkili Entomopatojen Fungusların Belirlenmesi ve Mikoinsektisit Geliştirilmesi 01.01.21 01.01.24 TAGEM
50 Doç.Dr. FERDİ CİHANGİR Yeraltı Madenciliğinde Uygulanan Sülfürlü Atıklardan Hazırlanan Çimentolu Macun Dolgunun Yeraltındaki Jeokimyasal Davranışının Belirlenmesine Yönelik Temsili Bir Metod Yaklaşımı 01.02.21 01.08.23 1001
51 Doç.Dr. RECEP GÜMRÜK Eriyik Yığma Yöntemini Esas Alan Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojisi Ile Yüksek Mekanik Özelliklere Sahip Sürekli Elyaf Takviyeli Termoplastik Kompozit Malzeme Üretimi 01.02.21 01.08.23 1001
52 Prof.Dr. NECATİ TÜYSÜZ Doğu Karadeniz Bölgesinde Üst Kretase ve Eosen Yaşlı Felsik Magmaların Epitermal AU Oluşumundaki Rolü: Jeokimyasal, Jeokronolojik Ve Termokronolojik Bir Yaklaşım 01.02.21 01.08.23 1001
53 Prof.Dr. ALİ OSMAN BELDÜZ Jiangella aurantiaca Peroksidaz (Dyp)-Enkapsülin Sisteminin Karakterizasyonu ve Sistemin Enzim İmmobilizasyon Potansiyelinin Kargo Proteini Olarak Sukraz Kullanılarak Araştırılması 01.02.21 01.02.22 1002
54 Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL SAYGIN İmmünkontrol Noktası Moleküllerinin Meningiomlardaki Durumunun İmmünhistokimya ile Araştırılması 01.02.21 01.02.22 1002
55 Arş.Gör. HİLAL ÖZTÜRK Gelişim Sürecinde 50 Hz Frekanslı Manyetik Alan Maruziyetinin Beyin İnflamasyon Belirteçlerine ve Sinaptik Proteinlere Etkisinin Belirlenmesi 15.02.21 15.02.22 1002
56 Prof.Dr. KENAN YAZICI Batman ve Siirt İlleri Liken Florası 01.03.21 01.09.23 1001
57 Doç.Dr. CENK DEMİRKIR Clt Üretimi Için Kereste Kalite Ve Direnç Sınıfı Optimizasyon Modeli Geliştirilmesi 01.03.21 01.09.23 1001
58 Arş.Gör.Dr. ARİF KAMİL SALİHOĞLU Hiperglisemik Nöropati ve Mitokondriyal Fonksiyonun İlintisi: Mitofaji/Otofaji Modülasyonu Sağlayan Seçilmiş Ajanlarin Duyusal Nöron Hücre Kültüründe Potansiyel Nöroprotektif Etkisi Üzerine İn Vitro Bir Araştırma 01.03.21 01.03.22 1002
59 Doç.Dr. MURAT ÖZKAPTAN Doğu Anadolu'nun Son Yüz Bin Yıllık 3B Paleomanyetik Geçmişi: Gölsel ve Volkanik Kayıtlardan Jeomanyetik ve İklimsel Çıkarımlar 15.03.21 15.03.24 1001
60 Doç.Dr. HALİL İBRAHİM GÜLER Anoxybacillus sp. 05s15'den İzole Edilen Yeni, Küçük ve Halkasal Bir Plazmitin (Panox1) Fonsiyonel Analizi 01.04.21 01.04.24 1001
61 Arş.Gör. BAHAR HATİPOĞLU YILMAZ Sinyal Görüntü Dönüşümü Yöntemi Yardımıyla Çok Yönlü Duygu Tanıma Sisteminin Geliştirilmesi 01.04.21 01.04.22 1002
62 Dr.Öğr.Üyesi YEŞİM KAYA YAŞAR Lökotrien Reseptör Antagonisti Montelukastın Farelerde İndüklenen Solunum Yolu İnflamasyonu Üzerine Etkilerinde WNT/ß-Katenin Sinyal Yolağının Rolünün İncelenmesi 01.05.21 01.05.22 1002
63 Öğr.Gör. BERRİN ÖZKILIÇ Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde (Balık, Midye, Sediment) Bisfenol-A Ve Mikroplastik Düzeylerinin Araştırılması 15.06.21 15.06.22 1002
64 Prof.Dr. ORHAN KARSLI Batı Sakarya Zonu'nda (Söğüt-Bilecik, Kb Türkiye) Ediyakaran Magmatizmasının Petrojenezi ve Tektonik Önemi 15.06.21 15.06.22 1002
65 Dr.Öğr.Üyesi İLHAMİ TEKİN CİNEMRE Geç Antik Çağ'da Kurumlar ve Kavramlar 01.08.21 01.08.24 TTK
66 Arş.Gör. MURAT KARAHAN Heyelan Kaynaklı İtki Dalgalarının 3 Boyutlu Nümerik Simülasyonlarla Modellenmesi Ve Rezervuar Taban Topografyasının Model Üzerindeki Önemi 15.09.21 15.09.22 1002
67 Dr.Öğr.Üyesi SALİHA ÜNVER Farklı Aralama Şiddetleri Uygulanan Meşcerelerde Bölmeden Çıkarma Faaliyetlerinin Fidan Vitalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 01.10.21 01.10.22 1002
68 Dr.Öğr.Üyesi HÜLYA ÇALIŞKAN AKGÜL Trabzon İli Arkeolojik Yüzey Araştırması: Bölgenin Uzak Geçmişi 01.10.21 01.10.24 3501
69 Arş.Gör. OĞUZ KAAN YAĞCI Fotovoltaik Panellerin Hava Ve Faz Değiştiren Madde Destekli Sistemlerle Soğutulması 01.10.21 01.10.22 1002
70 Prof.Dr. FERİDE SENA SEZEN Hedefe Özgü Pan-Kanser Terapiler (PAN-TER) 15.10.21 15.10.25 1004
71 Doktora Öğrencisi NAGİHAN KÖROĞLU KABA Kahkaha Terapisi ve Bilinçli Farkindalık Uygulamalarının Hemşirelerin Yorgunluk ve İş Performans Algıları ile Dikkat Düzeyleri Üzerindeki Etkisi 01.11.21 01.09.22 1002
           
No Yürütücü Proje Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Türü
1 Prof. Dr. Emin BACAKSIZ Interdisciplinar cross-sectoral approach to effectively address the removal of contaminants of emerging concern from water — AQUAlity 01.10.17 01.10.21 H2020 - MSCA
2 Prof.Dr. ALİ OSMAN BELDÜZ Doğal Ürünleri Modifiye Ederek Kanseri Önleyici Potansiyellerini Arttıracak Özgün ß-Glukosidaz Tasarımı 15.10.19 15.10.21 2521 - Pakistan İkili İşbirliği
3 Doç. Dr. Coşkun ERÜZ Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem - LitOUTer 01.07.20 31.12.22 Blacksea CBC
4 Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ Invasive Alien Species Observatory and Network Development For the Assessment of Climate Change Impacts in Black Sea Deltaic Protected Areas (IASON) 01.07.20 31.12.22 Blacksea CBC
5 Doç.Dr. Uzay KARAHALİL Mediterranean Forestry and Natural Resources Management (MEDFOR) 01.09.20 31.10.25 Erasmus+
6 Doç.Dr. İDRİS ÖREN Öklid ve Pseudo-Öklid Uzaylarındaki T-Şekillerin Geometrik ve Kinematik İnvaryantları 01.10.20 01.10.22 2518 - Özbekistan İkili İşbirliği
7 Prof.Dr. ALİ TEMİZ Düşük Kaliteli Ağaç Türlerinin Doğal ve Bitkisel Esaslı Polimerler ile Birlikte Yoğunlaştırma İşlemine Tabi Tutularak Özelliklerinin İyileştirilmesi 01.01.21 01.01.23 2508 - Slovenya İkili İşbilriği
8 Prof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ Sustainable Small-scale cruising/yachting in the Black Sea 01.01.21 01.04.22 BSEC PERMIS
9 Prof.Dr. İLHAN ALTINOK Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemlerinin Sürdürülebilirliğinin Ve Performansının Geliştirilmesi 15.01.21 15.01.24 Prima
10 Prof.Dr. ALİ TEMİZ Binalarda Enerji Depolama Maksatlı Lignoselülozik Malzemelerde Biyo-Bazlı Faz Değiştiren Maddelerin Kullanılması 01.02.21 01.02.24 ERANET
11 Prof. Dr. Kadir SEYHAN Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea (DOORS) 01.06.21 01.06.25 H2020
12 Doç.Dr. ERSİN YENER YAZICI Atık Li-İyon Pil Yönetimi Entegrasyonu ve Teknolojilerin Değerlendirilmesi 01.09.21 01.09.24 ERAMIN
13 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞENKAYA Time-Lapse Monitoring of Permafrost Structures in Barton Peninsula (King George Island) 01.10.21 01.06.22 2536 - Kutup Araş.
           
No Yürütücü Proje Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Türü
1 Dr.Öğr.Üyesi UĞUR ŞEVİK Giyilebilir Teknolojiler Yardimiyla Çalişanlarin Performanslarinin Belirlenmesi Ve İş Güvenliğinin Sağlanmasi 29.01.19 01.02.19 1505
2 Öğr.Gör.Dr. SELCEN UZUN DURAN Bor İçerikli Nötron Zirhlama Malzemelerinin Geliştirilmesi 28.02.20 01.03.20 1505
3 Prof.Dr. ESAT GÜMÜŞKAYA Tekstil İplikhane Ve Dokuma Telefleri Kullanilarak Sanatsal Kağit Üretilebilirliğinin Araştirilmasi 13.03.20 01.04.20 1505
4 Prof.Dr. TEVFİK KÜÇÜKÖMEROĞLU Sicak Dövme Kalibinin Kullanim Ömrünü Artirmak Amaçli Kaplama Tabakasi Geliştirilmesi 19.03.20 01.04.20 1505
5 Doç.Dr. ÖMER NECATİ CORA Yenilikçi Hafif Silah Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Bu Alana Yönelik Nitelikli Araştırmacıların Yetiştirilmesi 01.06.20 15.07.20 2244
6 Doç.Dr. OKTAY YILDIZ Sterilizasyon Sistemleri İçin Yeni ve Hızlı Biyolojik İndikatörlerin Geliştirilmesi ve Bu Alana Yönelik Nitelikli Araştırmacıların Yetiştirilmesi 01.06.20 15.07.20 2244
7 Prof.Dr. ESAT GÜMÜŞKAYA Stiren Bazli Polimerlerin Ve Glutaraldehidin Liflevha Üretiminde Kullanilmasi 27.10.20 01.11.20 1505
8 Prof.Dr. SEDAT ONDARAL Temizlik Kağidi Üretiminde Dolgu Maddesi Kullaniminin Geliştirilmesi 12.11.20 01.12.20 1505
           
No Yürütücü Proje Adı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Türü
1 Prof. Dr. İrfan ACAR Teknoloji ve yetenek Atölyeleri Projesi (TEYAP) 20.02.19 20.02.22 SOGEP
2 Doç.Dr. EROL İSKENDER Dokap Bölgesi Tarım Sanayi İşbirliği Projesi 01.12.20 01.01.22 DOKAP
3 Prof.Dr. AHMET CAN ALTUNIŞIK Betonarme Yapılarda Patlama Etkilerine Karşı Koruyucu Tasarım Kriterleri ve Hesap-Değerlendirme Metodu 01.09.21 01.12.21 ÇSB