aday öğrenci

Genel Bilgi

 

 

Bölümümüz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 1993'te almış ve ilk mezunlarını 1997'de vermiştir. İlk bölüm başkanlığı görevini 1992-1994 arasında Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (o zamanki dekan) üstlenmiş, daha sonra bölüm içinden ilk başkan ise Yrd. Doç. Dr. Gökhan Koçer (1994-1995) olmuştur. 

Günden güne gelişen altyapısı, akademik ve idari kadrosu ile her yıl bölümümüzde öğrenim görmeye hak kazanan lisans düzeyinde %30 İngilizce ve Hazırlık Programı zorunlu programının yanında %100 İngilizce programında eğitim alan öğrencilerine hizmet vermektedir. Bölüm bünyesinde 3 Profesör, 8 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi tam zamanlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Lisans programının yanı sıra Uluslararası İlişkiler alanında Yüksek Lisans, %100 İngilizce Yüksek Lisans, Doktora ve YÖK bünyesinde burslu olarak desteklenen Güvenlik ve Terör programlarıyla geniş bir alanda lisansüstü eğitimleri de sürdürülmektedir.

Amacımız, Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilerimize en temel ve en güncel bilgilerin kazandırılmasının yanı sıra, uluslararası sistemin tarihini, işleyişini ve hukuksal çerçevesini eleştirel ve analitik açılardan irdeleyebilecek yetenekleri kazandırmaktır. Öğrencilerimizin temel bölüm dersleri kendi  alanlarında uzman akademisyenler tarafından İngilizce dil eğitimi ile birlikte desteklenmektedir. Uluslararası arenada insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine sahip bireyler yetiştirmek bölümümüzün asli görevlerinden biridir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan öğrenciler çok geniş bir istihdam yelpazesinde kendilerine uygun olan istihdam alanlarına yönelebilmektedirler. Bölümümüz mezunları, uluslararası kuruluşlarda, diplomasinin çeşitli kademelerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde çalışabilecekleri gibi akademi içerisinde de yer alabilmektedirler.

 

 

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli çalışmalar derslerle birlikte yürütülmektedir. Amaç öğrenciyi alan becerilerine de sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Bölümümüzün çalışma alanları Uluslararası Hukuk, Siyasi Tarih ve Uluslararası Politika'dır. Bu doğrultuda bölüm akademisyen profili de geniş tutulmaya çalışılmaktadır. İstenilen öğrencinin daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarında başarılı olmalarını sağlayarak gerek kamu gerekse özel sektör alanında istedikleri yerlerde çalışmalarını sürdürebilmeyi sağlamaktır.

Akademisyenlerimiz
Bölüm bünyesinde 3 Profesör, 8 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi tam zamanlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Anabilim Dallarımız

  •  Devletler Umumi Hukuku
  •  Siyasi Tarih
  •  Uluslararası Siyaset

Staj Programı
KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin Staj Yönergesi kuralları çerçevesinde staj yapmaları mümkündür. Staj hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

  • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
  • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
  • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Mezunlarımız ve İstihdam

Mezun olan öğrencilerimiz uzmanlık alanları ve daha sonra karşılaşacakları meslek sınavlarındaki başarı durumlarına göre gerek kamu alanında gerekse özel sektör alanında farklı birimlerde çalışabilmektedir. Başta dışişleri bakanlığı olmak üzere bakanlık bünyesindeki uzman kadrolarında, yargı kurumlarında, bakanlıklara bağlı tüm birimlerde ve müsteşarlıklarda, farklı yayın kuruluşlarında ve medyada, üniversite eğitimini de devam ettirerek eğitim alanında istihdam edilmektedirler.

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

  • Uluslararası İlişkiler %30 İngilizce Programı Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.
  • Uluslararası İlişkiler %100 İngilizce Programı Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.

Taban Puanı

Uluslararası İlişkiler %100 İngilizce Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2020

2021

2022

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

60

307.233

-

60

434,32

258,86469

60

313.200

316,46269

 

Uluslararası İlişkiler %30 İngilizce Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2020

2021

2022

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

120

490.241

262,89140

110

546.407

227,40791

110

530.241

283,78008