vizyonumuz ve misyonumuz

Vizyonumuz: Uluslararası İlişkiler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde nitelikli mezunlar vererek kaliteyi önceleyen uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek; güncel ve özgün bilimsel araştırmalar yapan, paylaşan, öğreten, pozitif değişime katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz: Uluslararası İlişkiler disiplinine dair mesleki ve kuramsal bilgilere sahip, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, eleştirel ve analitik düşünebilen, iyi düzeyde yabancı dil bilen, etik değerlere bağlı, yaşam boyu gelişmeye açık ve üretken uzmanlar, akademisyenler, liderler yetiştirerek toplumsal gelişme ve kalkınmaya katkı sağlamaktır.