enstitü öğrenci ve mezun anketleri

Değerli Öğrencimiz ve Mezunumuz;

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitümüzde yürütülmekte olan lisansüstü programlardaki; dersler, genel eğitim kalitesi, eğitsel çıktıları kazandırma becerisi ve öğrencilerin memnuniyet seviyeleri gibi konularda bilgi toplayabilmek amacıyla anketler düzenlenmiştir. Vereceğiniz kıymetli bilgiler enstitümüz lisansüstü programlarında yaşam boyu öğrenmenin sağlanması ve çağdaş bir eğitim seviyesinin yakalanması, gerek eğitim altyapısının gerekse ders programlarının sürekli geliştirilebilmesi ve kalitenin arttırılabilmesi için yürütülecek çalışmalarda bizlere yol gösterici olup ışık tutacaktır.

Anketlerin, mümkün olduğu ölçüde fazla sayıda lisansüstü öğrencisi tarafından doldurulması, elde edilecek verilerin sağlıklı bir şekilde tasnif edilebilmesi ve ileriye dönük olarak kullanılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Ankete verilmiş yanıtlar ve kişisel bilgileriniz gizli tutulacak, sadece genel sonuçlar ve istatistiksel bilgilere dair değerlendirmeler paylaşılacaktır. Anketimize ayıracağınız zaman ve vereceğiniz önemli bilgiler için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Öğrenci Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

Mezun Memnuniyet Anketi için tıklayınız.