farabi gelen öğrenci

Gelen Öğrenci Başvuru ve Kabul Süreci

 • Gelen öğrenci başvuruları Güz/ Güz+ Bahar eğitim-öğretim yılı için olmak üzere yılda bir kez yapılır.
 • Gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından gönderilen Aday Öğrenci Başvuru Formu ve Not çizelgesi başvurulan yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğünce değerlendirilir ve mevcut kontenjanlara göre dağılım yapılarak sonuçlar Farabi internet sayfalarında ilan edilir.
 • Kabul edilen öğrencilerin Öğrenim Protokolleri, Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından kabul eden yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne gönderilir.
 • Farabi Kurum Koordinatörlüğü, gelen Öğrenim Protokollerini ilgili akademik birime sunar. İlgili akademik birimde Öğrenim Protokolleri onaylandığı takdirde kabul eden Farabi Kurum Koordinatörlüğü, gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne Öğrenci Kabul Belgesini gönderir.
 • Farabi Kurum Koordinatörlüğü, öğrencinin ders kaydı için ilgili akademik birime ders listesini sunar.
 • Gelen öğrenciye ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci kimlik kartı verilir. Öğrenci, öğrenim süresi sonunda ilişik kesme işlemlerini yaparak öğrenci kartını iade eder.
 • Değişim süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde, kabul eden yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından Not Çizelgesi ve Öğrenci Katılım Belgesi, gönderen yükseköğretim kurumu Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.
 • Gelen öğrenci için eğitim-öğretim yılı esas alınarak (Güz/Güz+Bahar) açılan dosyada bulunması gereken evraklar;
 • Aday Öğrenci Başvuru Formu (elektronik olarak kabul edilebilir),
 • Öğrenci Başvuru Formu,
 • Öğrenim Protokolü ve varsa Ekle/Sil Formu,
 • Not Çizelgesi,
 • Kabul Belgesi veya Kabul Listesi,
 • Değişim dönemine ait Not Çizelgesi,
 • Katılım Belgesi.

 

*** Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Farabi Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Emre YÜRÜK

*** Farabi programıyla ilgili sorularınız için, Pazartesi günleri 13.00-14.00 arası Ek Bina 310 numaralı odada Arş. Gör. Fevzi KIRBAŞOĞLU'na ulaşınız.