duyurular

13

Ekim

ULS 5710 Türk Hariciyesi ve Diplomasisi Dersi Çalışma Takvimi

KTÜ-ULS

T.C.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

ULS 5710 Türk Hariciyesi ve Diplomasisi

PROF. DR. GÖKHAN KOÇER

ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

03 EKİM 2023 Ders Tanıtımı

10 EKİM 2023 Giriş

17 EKİM 2023 Diplomasi: Kavram ve Teori    

24 EKİM 2023 Osmanlı Devleti’nde Dış Politika, Hariciye Nezareti ve Diplomasi  

31 EKİM 2023 Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluşu, Millî Mücadele ve Dış Politika (1920-1923)

07 KASIM 2023 Lozan Antlaşması

14 KASIM 2023 Atatürk Dönemi Türk Dışişleri Bakanlığı (1923-1938)

21 KASIM 2023 İnönü Dönemi, İkinci Dünya Savaşı ve Türk Dışişleri Bakanlığı (1938-1950)

28 KASIM 2023 ARA SINAV

05 ARALIK 2023 Türk Diplomasisi ve Türk Dışişleri Bakanlığı (1950-1960)

12 ARALIK 2023 Türk Diplomasisi ve Türk Dışişleri Bakanlığı (1960-1980)

19 ARALIK 2023 Türk Diplomasisi ve Türk Dışişleri Bakanlığı (1980-2002)

26 ARALIK 2023 Türk Diplomasisi ve Türk Dışişleri Bakanlığı (2002-2018)

02 OCAK 2023 Türk Diplomasisi ve Türk Dışişleri Bakanlığı (2018’den Bugüne)

09 OCAK 2024 Genel Değerlendirme

15-28 OCAK 2024 YARIYIL SONU SINAVI

05-11 ŞUBAT BÜTÜNLEME SINAVI

---

Her çalışma, ortalama dört bin kelime olacaktır. KTÜ SBE tez yazım kurallarına uygun olarak yazılacak çalışmalarda, atıflar mutlaka belirtilecek, kaynakça yer alacaktır. Kaynaklar, öğrenci tarafından bulunacak, bilimsel, ciddi, akademik kaynaklar olacaklardır. Wikipedia ile net ve com uzantılı internet kaynakları esasen kullanılmayacaktır.

Çalışmalar, her hafta öğretim üyesine e-posta olarak, en geç ders günü saat 12.00’ye kadar gönderilecek ve basılı olarak da teslim edilecektir. Çalışmalara sunum yapılacak düzeyde hâkim olunması beklenmektedir. Çalışmalar yarı yıl içi çalışması olarak değerlendirilecektir. Çalışmalardan sınavlarda da sorumlu olunacaktır. 

---

Sorumluluklar

(İlk Aşamadaki ve Öncelikli Sorumluluklar)

Baskın Oran (ed.) Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, III Cilt, İstanbul, İletişim Yayınları.

Temel İskit, Diplomasi, Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, 2007.

Ayhan Çakmak, Türk Dışişleri Teşkilatının Gelişimi: Hariciye Nezareti, İstanbul, Ötüken Yayınları, 2020.

Ali Rıza Özcoşkun, Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Dışişleri Bakanlığı Teşkilat Yapısı (1920-2018), Türk Diplomatik Arşivi Yayınları, T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı, 2018,  https://www.mfa.gov.tr/data/kutuphane/yayinlar/mensuplar/ali-riza-ozcoskun.pdf