duyurular

03

Mart

Uluslararası Politika Sınav Sorumlulukları

Bölüm Sekreterliği

DUYURU

 

Uluslararası Politika - II dersi kaldırılmış olması dolayısıyla yapılmayacaktır. Dersi alan öğrencilerin sorumlulukları aşağıdadır:

 

Ara Sınav:

Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Adres Yayınları, Ankara, 2013 (11,12,13, 14 no’lu konular).

Dönem Sonu Sınavı:

Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Adres Yayınları, Ankara, 2013 (18, 19, 20 no’lu konular).