etkinlikler

16

Mart

Siyaset Araştırmaları Semineri -3

  16.03.2017 tarihinde bölümümüz doktora öğrencilerinden

Giresun Üniversitesi Öğr. Gör. Selim KURT'un "Karadeniz Güvenlik Mimarisi ve Oluşumunda Türkiye'nin Rolü" adlı seminer sunumu ile gerçekleştirildi.

Bölüm Sekreterliği