UİK sosyal sorumluluk etkinlikleri

SÖYLEŞİLER

* Alanında önde gelen kişiler ve uzmanlar ile belirli aralıklarla sosyal sorumluluk temalı konularla bir araya gelmekteyiz. Sosyal ve toplumsal konularda fark yaratan, önemli farkındalıkları tartışma ve paylaşma imkanı bulduğumuz söyleşilerde fikir alışverişinde bulunmaktayız. 

Programlarımıza iştirak eden herkese teşekkür ederiz.

TALKS

* We meet with leading people and experts in their fields periodically on social responsibility themed issues. We exchange ideas in interviews where we have the opportunity to discuss and share important awareness that makes a difference in social issues.

Thanks for all who participated in our programs.

 

  

  

 

GÜÇLÜ KADINLAR-GÜÇLÜ YARINLAR ZİRVESİ

 

  

  

 

GELENEKSEL ETKİNLİKLER

* Sosyal Sorumluluk Komitesi'nin önemli etkinlikleri arasında yardım kampanyalarına ve farkındalığa dönüşen geleneksel bazı etkinlikleri de bulunmaktadır. "Köy Okullarına Yardım Projesi" kapsamında konser etkinlikleri düzenlenmiş ve tüm gelirler bağışlanmıştır. Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü ile birlikte gerçekleştirilen  "Şeffaf Perde" şiir ve müzik dinletileri ile de önemli işbirliklerine imza atılmıştır.

TRADITIONAL EVENTS

* Among the important activities of the Social Responsibility Committee, there are some traditional activities that turn into aid campaigns and awareness. Concert events were organized within the scope of the "Aid Project for Village Schools" and all revenues were donated. Significant collaborations were also signed with the "Şeffaf Perde" poetry and music concerts held together with different organizations.

 

  

  

  

  

  

 

GEZİCİ KÜTÜPHANE

* Sosyal Sorumluluk Komitesi kapsamında, rutin etkinliklerimizden olan "Gezici Kütüphane" ile farklı okullardaki çocuklar ile kitapları bir araya getirmeye devam etmekteyiz. Gezici Kütüphane ile Trabzon'u en ücra köşelerine ulaşmaya devam edeceğiz!

MOBILE LIBRARY

* Within the scope of the Social Responsibility Committee, we continue to bring together books with children from different schools through one of our routine activities, the "Mobile Library". We will continue to reach the farthest corners of Trabzon with the Mobile Library!

 

  

  

 

HUZUREVİ ZİYARETLERİ

* Sosyal Sorumluluk Komitesi olarak olağan ziyaretlerimiz dahilinde huzurevi ziyaretleri gerçekleştirmekteyiz. Büyüklerimizle sohbet ederek güzel vakit geçirmeyi amaçladığımız bu ziyaretlere üyelerimiz tarafından yoğun ilgi gösterilmektedir. Ziyaretlerimize izin sağlayan Trabzon Köşk Huzurevi yönetimine ve yoğun ilgi gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

VISITING TO NURSING HOUSE

* As the Social Responsibility Committee, we carry out visits to nursing homes as part of our regular visits. Our members show great interest in these visits, where we aim to have a good time by chatting with our elders. We would like to thank the management of Trabzon Köşk Nursing Home for allowing our visits and our friends who showed great interest.

 

  

  

 

YARDIM KAMPANYALARI VE OKULLARA ZİYARETLER

* Sosyal Sorumluluk Komitesi olarak çeşitli okullara yardım kampanyaları düzenlemekteyiz.  Eğitim alan çocuklar için başlattığımız kampanyalarımız yoğun ilgi görmektedir. Okullarına da ufak dokunuşlar yaptığımız öğrenciler ile önemli bir sosyal sorumluluğu da gerçekleştirmiş olmaktayız. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz.

AID CAMPAIGNS AND VISIT TO SCHOOLS

* As the Social Responsibility Committee, we organize aid campaigns for various schools. Our campaigns for children attract great attention. We also realize an important social responsibility with the students where we make contrubitons. Thanks for all who contribute to our campaigns.

 

 

  

  

  

  

  

 

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI 

AWARENESS WORKS