UİK uluslararası ilişkiler öğrenci kongreleri

III. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİ KONGRESİ

“Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika”

16 MAYIS 2022

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

(Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi)

TRABZON/TÜRKİYE

         Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından 16 Mayıs 2022 tarihinde “Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika’’ teması ile III. Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi düzenlenecektir.

         Kongre ile uluslararası sistemde yaşanan politik, ekonomik, sosyal ve güncel gelişmelerin farklı yönlerini ve uluslararası ilişkiler disiplininin bu gelişmelerden nasıl etkilendiğini ve gelecekte nasıl reaksiyonlar ortaya koyacağını araştıran bildiriler sunulacaktır.

Kongrede yer alması planlanan alt başlıklar aşağıda sunulmuştur;

         Bildiri konuları, bu başlıklarla sınırlı olmayıp Kongrenin genel çerçevesine uyulması koşuluyla gönderilen diğerözetler de değerlendirmeye alınacaktır.

Kongre Temaları

 • Bölge Çalışmaları (Ortadoğu / Kuzey Afrika / Avrupa, Balkanlar / Doğu Avrupa / Orta Asya/ Kafkasya / Balkanlar / Asya Pasifik /Amerika)
 • Uluslararası İlişikler Teorilerinde Güncel Tartışmalar
 • Değişen Jeopolitik Koşullar
 • Etnik ve Mezhepsel Temelli Çatışmalar
 • Toplumsal Cinsiyet, Analiz Düzeyinde Feminizm; Kadın Hakları
 • Küresel Silahlanma/ Silahsızlanma ve Uluslararası Sistemin İstikrarı
 • Uluslararası Güvenlik Çalışmalarında
 • Küreselleşme
 • İnsan Hakları / Siyaset / Güvenlik
 • Küresel Çevre Sorunları: Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği
 • Küresel/Bölgesel Sorunlar Karşısında Uluslararası Örgütler
 • Dünyada ve Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Disiplinin Geleceği
 • Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunu
 • Türk Dış Politikasının Bugünü ve Geleceği
 • Uluslararası İlişkiler Disiplininde Barış Çalışmaları
 • Uluslararası Sistemde Stratejik Denge Arayışları
 • Uluslararası İlişkiler Çalışmalarında Bilimsellik, Metodoloji ve Yöntem
 • Uluslararası Terörizm
 • Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Uluslararası Güvenlik ve Barış
 • Siber Güvenlik
 • Bölgesel Çatışmalar ve Kriz Yönetimi
 • Çatışma çözümleri ve Arabuluculuk
 • Dinin Dış Politika Üzerindeki Etkisi
 • Kamu Diplomasisi
 • Coranavirüs’ün (COVID-19) Etkileri

 

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Özgür TÜFEKÇİ

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı/KTÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Ayça EMİNOĞLU

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı/KTÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Doç. Dr. Vahit GÜNTAY

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı/Uluslararası İlişkiler Kulübü Danışmanı

Aleyna TEMİZ

Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı

Nurfer GEZER

Uluslararası İlişkiler Kulübü Academia Komitesi Direktörü

Beyza KOÇ

Uluslararası İlişkiler Kulübü İnsan Kaynakları Komitesi Direktörü

Yasemin DÜLGER

Uluslararası İlişkiler Kulübü Sosyal Sorumluluk Komitesi Direktörü

Sefanur TAŞDELEN

Uluslararası İlişkiler Kulübü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Komitesi Direktörü

Cengizhan ALBAYRAK

Uluslararası İlişkiler Kulübü Organizasyon Komitesi Direktörü

Mehmet Can ALBAYRAK

Uluslararası İlişkiler Kulübü Basın Medya ve Bilişim Komitesi Direktörü 

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Son Tarihi: 1 Nisan 2022

Kabul Edilen Özetlerin Bildirimi: 4 Nisan 2022

Kongre Programının İlanı: 15 Nisan 2022

Kongre Tarihi: 16 Mayıs 2022

 

KONGRE YERİ

Kongre Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

ULAŞIM VE KONAKLAMA

         Kongreye katılım ücretsizdir. Ulaşım ve konaklama ücretleri katılımcılara ait olup Kongre Düzenleme Kurulu katılımcılara istemeleri halinde katılımcıların bulundukları üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bir davet mektubu düzenleyebilir ve destek alabilirler. Kongre tarihi yaklaştığında konaklanacak yer konusundaki alternatifler hususunda katılımcılara bilgilendirmeler yapılacaktır.

KONGREYE KATILIM KOŞULLARI

         Kongre, alt temalarla ilgilenen tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına açıktır. Kongre dili Türkçe’dir.

         Başvurular 1 Nisan 2022 tarihine kadar info.ktuuik@gmail.com adresine Office-WORD ekli dosya olarak gönderilmelidir.

         Bildiri özetleri kongre konularına ve bilimsel şartlara uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü gibi kriterler dikkate alınarak Düzenleme, Danışma ve Bilim Kurulu Üyeleri’nce değerlendirilecektir. Bildiri değerlendirmeleri, bilim kurulu değerlendirmesi sonucuna göre düzenleme kurulunca e-posta olarak kabul/ret şeklinde adaylara bildirilecektir.

Başvuruda Bulunması Gereken Bilgiler:

*Bildiri başlığı

*300-500 kelimelik bildiri başlığına uygun bir şekilde bildiri özeti 

*Tebliği sunacak kişinin, bulunduğu üniversite, bölümü ve iletişim bilgileri (telefon, e-posta) 

 

II. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİ KONGRESİ

  

 

I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÖĞRENCİ KONGRESİ