lisans / dersler ve yönergeler

  • 2023-2024 eğitim-öğretim güz yarıyılı ve sonrasında bölüme başlayacak öğrenciler için geçerlidir 1.öğretim dersleri (Yeni program 
  • 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve sonrasında okutulan 1. öğretim ve 2. öğretim dersleri (Eski program)
  • 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni lisans ders planının eski lisans ders planına uyum programı

Lisans ders içerikleri 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversite Bölüm Ders Kataloğu üzerinden takip edilecektir.

KTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği için tıklayınız.

Derslerin Web Sayfaları

1. Sınıf Güz Yarıyılı

1. Sınıf Bahar Yarıyılı

2. Sınıf Güz Yarıyılı

2. Sınıf Bahar Yarıyılı

3. Sınıf Güz Yarıyılı

3. Sınıf Bahar Yarıyılı

4. Sınıf Güz Yarıyılı

4. Sınıf Bahar Yarıyılı


Yönergeler


 

%30 İngilizce Ders Uygulaması

2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren bölümümüz I. Öğretim programında %30 İngilizce ders uygulaması başlamış bulunmaktadır. 2009-2010 öğretim yılı güz döneminde ilk defa derse yazılan öğrencilerimize uygulunmaya başlanacak bu program ile bir öğrencinin bölümümüzden mezun olabilmesi için toplam ders kredisinin en az %30 luk bölümünü İngilizce olarak okutulan derslerden alması gerekmektedir.

 

İngilizce okutulan derslerin kodları okutulan dersler listesinde COM ile başlamakta ve ders isimleri ingilizce olarak yazılmaktadır.

 


Ders Yazılımları ve Öğrenci Danışmanları

 

2009-2010 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren lisans öğrencilerimiz ders yazılımlarını internet üzerinden yaptıktan sonra ders ekleme çıkarma haftasında yazıldıkları dersleri danışmanlarına yüz yüze görüşerek mutlaka onaylattırmalıdırlar


 Öğrenci İşleri Yönetmelikleri


Ön Koşullu Dersler

Bölümümüzde okutulan derslerin bazıları ön koşullu olarak verilmektedir. Bu dersleri alabilmek için ön koşul derslerinden  en az DC harfnotu almaları gerekmektedir. Ön koşul ders listeleri okutulan ders listelerindeki (program) ön koşul sütununda belirtilmektedir.

Ön koşullu derslerin grafiksel gösterimini buradan inceleyebilirsiniz.


Uyum Programı

Bölümümüzde okutulan bazı dersler, programın güncellenmesi nedeniyle kaldırılmakta bazı dersler ise değiştirilmektedir. Kaldırılan veya değiştirilen derslerden kalan öğrencilerin kaldıkları bu dersler yerine takip etmeleri gereken dersler uyum programında belirlenmiştir. Uyum programına buradan erişebilirsiniz. 


Dikey Geçiş Programı

Dikey Geçiş öğrencilerinin bölümümüzde alması gereken dersler için tıklayınız...  (Karadeniz Teknik Üniversitesi Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesi)


 Mühendislik Tamamlama Öğrencileri için Eğitim Programı

 Mühendislik Tamamlama öğrencilerinin bölümümüzde alması gereken dersler için tıklayınız...