yürütülen projeler

Destekleyen 

Yürütücü

Araştırmacı/Danışman/Diğer

Konu

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

TÜBİTAK 3501 

Dr.Öğr.Üyesi Bahar HATİPOĞLU YILMAZ

Doç.Dr. Demet SAĞLAM AYKUT, Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYKAL KABLAN, Dr.Öğr.Üyesi Çağatay Murat YILMAZ, Prof.Dr. Cemal KÖSE 

Sesli-Görsel-Zihinsel Çok Modlu Tanıma Yaklaşımlarıyla Duygu Durum Analizinde Sinyal Görüntü Dönüşümü ve Evrişimli Sinir Ağı Modelinin Birlikte Kullanılması

2024

-

TÜBİTAK 3501 

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYKAL KABLAN

Dr.Öğr.Üyesi Selen AYAS, Dr.Öğr. Üyesi Leyla BAYKAL SELÇUK, Doç.Dr. Deniz AKSU ARICA 

Kozmetik Dermatolojide Botoks Enjeksiyon Noktalarının Otomatik Tespiti İçin Derin Ögrenme Tabanlı Yaklaşımların Geliştirilmesi ve Uygulanması

2024

-

TÜBİTAK 2244

Dr.Öğr.Üyesi Beste ÜSTÜBİOĞLU

Prof.Dr. Güzin ULUTAŞ, Prof.Dr. Mustafa ULUTAŞ

Derin Öğrenme Destekli Hibrit Kurumsal Belge Doğrulama Sisteminin Geliştirilmesi ve Bu Alana Yönelik Nitelikli Araştırmacıların Yetiştirilmesi

2024

-

TÜBİTAK 3501 

Doç.Dr. Selen AYAS

Prof.Dr. Murat EKİNCİ, Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYKAL KABLAN

Görü Dönüştürücülerine Dayalı Medikal Görüntü Sınıflandırmasında Çekişmeli Makine Öğrenmesi Yaklaşımlarının Geliştirilmesi

2022

2024

TÜBİTAK 3501

-

Doç.Dr. Selen AYAS

Su Arıtma Ve Dağıtma Sistemlerindeki Aykırılık Tespit Modellerine Yönelik Optimum Kara Kutu Çekişmeli Saldırılarının Tasarlanması Ve Savunma Mekanizmasının Geliştirilmesi

2022

2024

KOSGEB

Doç.Dr. Bekir DİZDAROĞLU

-

Diyabetik Retinopatinin Seviyelerinin Kestirimi İçin Derin Öğrenmeye Dayalı Mobil Tabanlı Yazılım

2023

2024

TÜBİTAK 1507

Doç.Dr. Sedat GÖRMÜŞ

Prof.Dr. Murat EKİNCİ

Makine Öğrenimi Algoritmaları Kullanılarak Kaçak Elektrik Takibi Ve Kontrol Sisteminin Gerçekleştirilmesi

2023

-

TÜBİTAK 1001

Doç.Dr. Güzin ULUTAŞ

Dr.Öğr.Üyesi Gül TAHAOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi Beste ÜSTÜBİOĞLU

Detection of Forgery in Digital Audios and Localization of Fraudulent Sounds

2022

2024

TÜBİTAK 1512

-

Dr.Öğr.Üyesi Beste ÜSTÜBİOĞLU

Derin sinir ağları yaklaşımları ile  endoskopik ve kolonoskopik  görüntülerden lezyonların tanınması

2022

-

TÜBİTAK AB COST

-

Prof.Dr. Tuğrul ÇAVDAR

Biyokömür Kullanarak Araçlar İçin Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Yakıt Sistemi Bileşenlerinin Geliştirilmesi ve Üretimi

2023

2026

TÜBİTAK

-

Prof.Dr. Tuğrul ÇAVDAR

Gerçeğe Yakın Model Deneylerle Yangına Maruz Kalacak Tarihi Yapılarda Asit Yağmurlarının Uzun Yıllar Etkilerin Tahmini

2023

2026

TÜBİTAK

-

Prof.Dr. Murat EKİNCİ

Kısıtlamasız Ortamda Alınan El Görüntülerinde Biyometrik Doğrulama için Güvenilir Avuç İzi Bölgesinin Tespiti

2022

2024

TÜBİTAK

-

Prof.Dr. Murat EKİNCİ, Dr.Öğr.Üyesi Elif BAYKAL KABLAN

Aort Kapak Kalsiyum Skorunun Ekokardiyografik Görüntülerden Otomatik Tespiti ve Ölçümü için Derin Ögrenmeye Dayalı Tam Otomatik Bir Yaklasımın Gelistirilmesi ve Uygulanması

2022

2024