bölüm tanıtımı ve tarihçe

Tanıtım

   KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora programlarıyla eğitim vermektedir. Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere Bilgisayar Mühendisi ünvanı verilir.

   Lisans ve Lisansüstü eğitime başlamaya hak kazanan öğrenciler yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse İngilizce hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Bu hazırlık sınıfına başlayan lisans öğrencileri bir eğitim öğretim yılı sonunda, lisansüstü öğrencileri ise bir eğitim öğretim dönemi sonunda İngilizce yeterlilik sinavina girerler. Bir dönem sonunda İngilizce yeterlilik sınavını başaramayan lisansüstü öğrencilerine bir dönem daha hak tanınır. Yeterlilik sınavında başarılı olan Lisansüstü öğrenciler bahar ve güz dönemlerinde bölümdeki normal eğitimlerine başlayabilirler.

   Lisans öğrencileri ise bölümdeki eğitimlerine ancak her eğitim-öğretim yılı başında başlayabilirler. Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olan ve olamayan bütün öğrencilere izleyen eğitim-öğretim yılı başından itibaren bölümdeki normal eğitimlerine başlama hakkı tanınır. Ancak, İngilizce yeterlilik sınavını hazırlık sınıfı sonunda başaramayan ögrenciler bölümdeki dört yıllık normal eğitimleri süresince bu sınavı alip başarmak zorundadırlar.

   Bölüm, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü (Merkez kampüs) içinde yer alan bölüm binasındaki derslik ve laboratuarları ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine hizmet vermektedir.

 


Üniversite Adayları için Bölüm Tanıtımı


 

Eğitim Öğretim ve Tarihçe

   1993 yılında eğitim-öğretime başlayan Bilgisayar Mühendisligi Bölümü dört yıllık programıyla lisans (Mühendislik) eğitimi vermektedir. Bilgisayar Mühendisligi Bölümünde 1997-1998 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Dil Hazirlik Sınıfı (İngilizce) konularak yabancı dille eğitim programı uygulanmaya başlanmıştır. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına girerek başarili olanlar doğrudan 1. sınıfa kayıt yaparlar. Bu sınavı başaramayanlar ise bir yil yabanci dil hazırlık okurlar. 

   Bilgisayar Mühendisligi, dünya ve ülkemizde gelişen ileri teknolojinin temelini oluşturduğundan, bölümden mezun olanlarin çalişma alanları geniş, çalişabilecekleri kurum sayısı yüksektir. Bölümden mezun olanlar tüm kamu ve özel kesim kuruluşlarında, yükseköğretim ve araştirma kurumlarinda, tasarım, üretim, kalite kontrol, işletme ve sistem güvenliği aşamalarında görev alabilmektedirler.


Öğrenci Klüplerimiz Tarafından Gerçekleştirilen

Tercih Edecek Öğrencilere Yönelik Bölüm Tanıtım Toplantısı (2022)