genel eğitimler

Genel Eğitimler

Genel Eğitimler (Modül 2) kapsamında;

 • İnsan kaynağının motivasyonu, kuruma bağlılığı, kişisel gelişimi, bilgi ve bilişim teknolojilerine yönelik gelişimleri, mesleki beceri, yöneticilik ve liderlik bilgi ve donanımlarını arttırmaya yönelik tespit edilen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda, bilgisini ve verimliliğini artırmak,
 • Görevin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Personelin kurum temsil sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmesi için gerekli uzmanlık ve genel mesleki gelişimlerini sağlamak,
 • Personeller arasındaki iletişimi, ilişkiyi ve koordinasyonu güçlendirmek ve personelin güven duygusunu geliştirmek için eğitim programları düzenlenir.

Genel eğitimler motivasyon, kişisel gelişim, mesleki gelişim ve bilgi ve bilişim teknolojileri eğitimleri olmak üzere dört alt kategorileriden oluşmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Modül 2 - Genel Eğitimlerine katılan personeller;

 • Kişisel ve mesleki gelişim sağlar.
 • Bilgi ve bilişim teknolojilerinde donanımlar elde eder.
 • Hem iş hem de sosyal yaşamlarında hızlı ve doğru kararlar vererek süreçleri yönetmeye başlar.
 • Katılım Belgesi alarak, nihai performans notuna ek 5 puan hakkı elde eder.
 • Başarı belgesi alarak, nihai performans notuna ek 10 puan hakkı elde eder.
 • Yetenek havuzuna katılma şartlarından bir tanesini elde eder.

Eğitim Takvimi ve Programı

Eğitim Takvimi ve  Eğitim Programı

 

Sınav Takvimi, Programı ve Değerlendirilmesi

Sınav takvimi, eğitim takviminin ilanı ile birlikte ilan edilir.

Sınav programı eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasından en az 2 ay önce ilan edilir.

Sınav Notuna İtiraz Süreci

İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak yedi iş günü içerisinde, bir dilekçe ile sınav komisyonuna yapılır.

İtirazlar, sınav komisyonunca incelenir ve sonuç en geç yedi iş günü içerisinde ilgiliye bildirilir.

İncelemeden sonra tespit edilen sınav puanı geçerlidir.

Katılım Belgesi

Modül 2 - Genel eğitimlere katılan personellere eğitim yılının sonunda yapılan değerlendirmeye göre katılım belgesi verilir.

Personellere katılım belgesi aşağıdaki şartları sağladığında verilir;

 • Eğitimlere çevrim içi katılım durumunda; çevrim içi eğitime (Microsoft Teams, Zoom, Adobe Connect ve benzeri uygulamalar) katılırken ad ve soyadı doğru ve tam olarak yazmak, bir eğitimin en az %50’sini izlemiş olmak, eğitim yılı boyunca tüm eğitimlerin en az %70’ini katılmış olmak,
 • Eğitimlere çevrim içi katılamaması durumunda; eğitimleri ilgili platformda (KTÜ UZEM veya CBİKO) eğitimin yapıldığı günden itibaren en geç 14 gün içerisinde ve bir dersin en az %50’sini izlemiş olmak, eğitim yılı boyunca tüm eğitimlerin en az %70’ini izlemiş olmak,
 • Eğitimlere çevrim içi katılamaması durumunda geçerli olan 14 günlük süre, katılım belgesi kriterlerinin değerlendirilmesi için geçerlidir. Bu süreden sonra personel eğitime katılması durumunda katılım belgesi almaya hak kazanamaz. Ancak, personelin ilgili eğitimleri yeniden izleme ve sınava hazırlanma ihtiyacı duyduğunda ilgili platformlarda eğitimlere sınav programının son gününe kadar erişebilir.
 • Çevirim içi ve yüz yüze gerçekleştirilen eğitimler ile sisteme kayıtlı eğitimleri 14 gün içerisinde izlenilen eğitimlerin veri tabanları birleştirilerek katılım belgesi kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığı değerlendirilir.
 • Eğitim boyunca yaşanabilecek sistemsel sorunlar nedeniyle idare sorumlu tutulamaz.

 

Başarı Belgesi

Modül 2 - Genel Eğitimlerine katılım ve eğitim sonunda düzenlenen sınavdaki başarı durumuna başarı belgesi verilir.

Sınavlarda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için 70 puan almak gereklidir.