memur akademisi yönergesi

Memur Akademisi'nde tüm süreç ve işleyiş Memur Akademisi Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir.

Bu yönerge, Üniversite senatosunun 02 Ağustos 2022 tarihli ve 331-5 sayılı oturumunda görüşülerek kabul edilmiştir.