oryantasyon eğitimleri

Oryantasyon Eğitimleri

Yeni göreve başlayan aday memur, sözleşmeli personel ve işçileri kuruma ve işyerine alıştırma, yönetici ve çalışma arkadaşları ile tanıştırma, çalışacağı yeri tanıtma, görev ve sorumluluklarını, kurumun amaç, hedef ve temel ilkelerini anlatma, kuruma ve işine daha kolay uyum sağlamasına yönelik mesleki ve temel oryantasyon eğitimleri düzenlenir. 

Oryantasyon eğitimlerinin yanı sıra hem idari hem de akademik personeller için oryantasyon el kitapları ile iş ve sosyal hayatı ile ilgili bir çok bilgiye kolayca erişimi sağlanmaktadır.

Mesleki Oryantasyon Eğitimleri

Üniversitede işe yeni başlayan idari personellerin işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmeleri, düşünsel ve/veya bedensel becerileri kazanmaları, bu şekilde en kısa zamanda kendilerini önemli hissederek kuruma aidiyet hissinin oluşması ile işe ve kuruma uyumlarının sağlanması, görev yapacağı unvan ile ilgili görev tanım ve sorumlulukları ile yasal ve özlük hakları hakkında bilgilendirmek üzere birim düzeyinde oryantasyon eğitimleri düzenlenir. İdari personel mesleki oryantasyon eğitimleri Birim İdari Personel Mesleki Oryantasyon Sorumlusu tarafından verilir.

Mesleki Oryantasyon Eğitimi

 

Temel Oryantasyon Eğitimleri

Temel oryantasyon eğitimleri ile personellerin kuruma olan aidiyatını arttıran, kurum kültürüne uyumunu hızlandıran sosyal uyum eğitimi, kurumsal düzeyde sorumluluk bilincini arttıran görev ve sorumluluklar eğitimi, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ve bilgi yönetim sistemi eğitimi verilmektedir. Temel oryantasyon eğitimlerine birimlerde yürütülen mesleki oryantasyon eğitimini tamamalayan personeller katılabilmektedir. Temel oryantasyon eğitimleri Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez düzenlenmektedir.

Temel oryantasyon eğitimlerinin düzenleneceği günden en az 15 gün önce eğitim programı ilan edilir.

Temel Oryantasyon Eğitimi