yazılı geri bildirim formları

Talepte bulmak istediğiniz konu için ayrı ayrı düzenlenmiş olan talep formları aşağıda listenmiştir. 

İlgili forma tıklayarak indirebilir ve doldurabilirsiniz.

Yazılı olarak doldurduğunuz formları Personel Daire Başkanlığında Planlama, eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü'ne (ktu_pep@ktu.edu.tr veya memurakademi@ktu.edu.tr) iletmeniz gerekmektedir.

 

 

Yazılı Geri Bildirim Formları

Hizmet İçi Eğitim Talep Formu
Sistem İle İlgili Öneri Formu
Sınav ve Değerlendirme Süreçleri İle İlgili Öneri Formu
İtiraz Süreçleri İle İlgili Öneri Formu