ölçek geliştirme analiz etme ve yorumlama eğitim programı

Bu eğitim paketi Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olup sadece "Akademik Personel ve Anket Hazırlama, Veri Toplama ve Yorumlama Süreçlerinde Bulunan İdari Personel" katılabilir.