duyurular

02

Kasım

Erasmus+ K1 Yönergesinde Değişiklik Yapılması

Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu

Üniversitemiz “Erasmus+ K1 Yönergesi”nde ekte belirtilen şekilde değişiklik yapılması Üniversitemiz Senatosunun 17.10.2023 tarih ve 342 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

KTÜ ERASMUS+ K1 YÖNERGESİ