araştırma projeleri

2023

 1. Üngör C., Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonunda Polikaprolakton + Hyaluronic Asit İçerikli Membranların Kullanımı / Use of Polycaprolactone-Containing Membranes in Guided Bone Regeneration: Practical Training. Türk Oral ve Maksillofasyal Cerrahi Derneği 30. Uluslararası Bilimsel kongresi 17-20 Hasım 2023, Antalya Türkiye (Konuşmacı/Davetli)
 2. Üngör C., Bilateral Mandibula Posteriordaki Vertikal Yetersizliğin Segmental Sandviç Osteotomisi ile Augmentasyonu. Türk Oral ve Maksillofasyal Cerrahi Derneği 30. Uluslararası Bilimsel kongresi 17-20 Hasım 2023, Antalya Türkiye. (Poster bildirisi)
 3. Reconstruction of a patient with bilateral cleft lip and plase with dental assisted distraction appliance. Girgin F., Bahtiyarlı C., Üngör C., Başer B., Atağ M. AÇBİD 16th international congress with EACMFS endorsement 2023, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 2023, ss.99. (Poster bildirisi)
 4. SAKAL AYSENUR, Özalp Helin, YILMAZ ONUR (2023). Posterior Maxilla?da Denasumab Kullanımı Sonucu Olusan Osteonekrozun Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 30. Uluslararası Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)
 5. GIRGIN FATIH, YILMAZ ONUR (2023). Atrofik Maksillada Farklı Implant Konseptlerinin Stres Dagılımlarının Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Incelenmesi. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 30. Uluslararası Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 6. GIRGIN FATIH, YILMAZ ONUR, SAKAL AYSENUR, BAHTIYARLI CAVAD (2023). Rare Intraosseous Hemangioma of the Mandibular Bone: A Case Report. ACBID 16th International Congress (Özet Bildiri/Poster)
 7. VAR HALE, YILMAZ ONUR (2023). Treatment Of The Patient With Cheek Biting By Bichectomy. ACBID 16th International Congress (Özet Bildiri/Poster)
 8. YILMAZ ONUR (2023). ATROFIK ALVEOLAR KRETLERIN ILIAK KEMIK GREFTI ILE REKONSTRÜKSIYONU. 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 9. Evaluatıon Of Solubılıty And Water Sorptıon Of Two Premıxed Calcıum Sılıcate-Based Root Canal Sealers Koşar T, Çelik D 21st ESE Biennal Congress Helsinki, Finland 6-9 Eylül 2023
 10. Koşar T, Çelik D, Esen Mutlu S, Taşdemir T. Guttaflow Bioseal, Neosealer Flo, Sure-Seal Root ve AH Plus Jet?in radyoopasitelerinin karşılaştırılması.Türk Endodonti Derneği 15. Uluslararası Kongresi, 08?10 Haziran 2023, Bursa.
 11. Eksternal Servikal Rezorpsiyon Görülen Üst Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu Sevil Zirhli, Nihan Celik Uzun, Tugba Kosar Türk Diş Hekimleri Birliği 27. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Ankara, Türkiye 26-29 Ekim 2023
 12. Apikal konstrüksiyonunu kaybeden dişlerde apikal tıkaç yöntemiyle endodontik Tedavi: Olgu Serisi Münevver Kaya, Nihan Çelik Uzun, Tuğba Koşar Türk Diş Hekimleri Birliği 27. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Ankara, Türkiye 26-29 Ekim 2023
 13. Eksternal Servikal Kök Rezorpsiyonlarının Flep Cerrahisiyle Yönetimi: İki Olgu Sunumu Damla Akkaya, Hamdi Efekan Yılmaz,  Tuğba Koşar, Nihan Çelik Uzun, 27.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,Ankara,Türkiye, 26-29 Ekim 2023 Türk Diş Hekimleri Birliği 27.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Ankara,Türkiye,26-29 Ekim 2023
 14. Koşar T., Çelik D., Esen Mutlu S., Taşdemir T. Guttaflow Bioseal, Neosealer Flo, Sure-Seal   Root ve AH Plus Jet?in Radyoopasitelerinin Karşılaştırılması. 15.Uluslararası Türk Endodonti Derneği Kongresi, Bursa, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2023, ss.98-99
 15. Koşar T., Çelik D. Evaluation of Solubility and Water Sorption of Two Premixed Calcium Silicate-Based Root Canal Sealers. 21st European Society of Endodontics (ESE) Biennial Congress, Helsinki, Finlandiya, 6 ? 9 Eylül 2023, ss.66
 16. Akkaya D, Yılmaz HE, Koşar T, Çelik Uzun N. Eksternal Servikal Kök Rezorpsiyonlarının Flep Cerrahisiyle Yönetimi: İki Olgu Sunumu. Türk Diş Hekimliği Birliği, 27. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 26-29 Ekim 2023
 17. Akkaya D, Çelik D, Koşar T. Kron Preparasyonu Sonrası Oluşan İmmediat Diş Renkleşmesi: Bir Olgu Raporu. Türk Diş Hekimliği Birliği, 27. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 26-29 Ekim 2023
 18. Zırhlı S, Çelik Uzun N, Koşar T. Eksternal Servikal Rezorpsiyon Göru?len Üst Santral Dişin Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu. Türk Diş Hekimliği Birliği, 27. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 26-29 Ekim 2023
 19. Kaya M, Çelik Uzun N, Koşar T.  Apikal Konstru?ksiyonunu Kaybeden Dişlerde Apikal-Tıkaç Yöntemiyle Endodontik Tedavi: Olgu Serisi. Türk Diş Hekimliği Birliği, 27. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 26-29 Ekim 2023
 20. Şiddetli Lateral Açık Kapanışın Posterior Maksiller Segmental Distraksiyon ile Tedavisi Helin Merve Özalp, Yavuz Tolga Korkmaz, Merve Bölükbaşı, Buket Pala Mutlu 30. Uluslararası Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Bilimsel Kongresi , Antalya, 17-21 Kasım 2023
 21. Ortodontide kullanılan şeffaf plakların renk stabilitelerinin in-vitro olarak değerlendirilmesi (Sözlü Bildiri) Zeynep Mutlu, Buket PALA MUTLU Uluslararası Türk Aligner Derneği Bilimsel Kongresi, İstanbul, 21-22 Mayıs 2023
 22. Yetişkin Hastada Sınıf III Maloklüzyon Kamuflaj Tedavisim Buket PALA MUTLU, Burak SEVİNÇ, Sibel ŞİMŞEK VII. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi XVIII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, İstanbul, 27-30 Ekim 2023
 23. Nurver Karslı, Irmak Ocak, Sevil Gökcek, Ömür Polat Özsoy. Evaluatıon Of The Effect Of Attachments On Torque Control In  Labıalızatıon Of Maxıllary Lateral Teeth Posıtıoned Palatally Wıth Clear Alıgners: Fınıte Element Analysis. 7. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi ve 18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 27-30 Ekim / 2023 (Ödüllü Poster Sunumu / Araştırma Klinik Poster 2.?lik ödülü).
 24. Nurver Karslı, Irmak Ocak2 , Müge Akyıldız1, Hakan Gögen, Öykü Dalci. Şeffaf Plaklarla Maksiller Ekspansiyonda Farklı Ataşman KonfigürasYonlarının Molar Dişlere Olan Etkisinin Değerlendirilmesi - Sonlu Elemanlar  Analizi. 7. Balkan Ortodonti Uzmanları Birliği Kongresi ve 18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 27-30 Ekim / 2023 (Sözlü Sunum)
 25. Nurver Karslı, Zehra Yurdakul. Evaluation of anchorage loss in the upper incisors during distalization of maxillary posterior teeth with clear aligners in adult patients using two different sequence protocols: A prospective randomized study. European Aligner Society 4th Congress. Torino, Italy MAY 11-13 2023 (Poster Bildiri)
 26. Nurver Karslı, Zehra Yurdakul, Gözde Çobanoğlu, Ebru Çetinkaya Tokmak, Hakan Gögen. Comparison of dentoalveolar expansion with clear aligners by using two different treatment protocols in the early mixed dentition: A retrospective study. 2. Uluslararası Türk Aligner Derneği Bilimsel Kongresi. 21-22 Mayıs / 2023- İstanbul. (Ödüllü Sözlü Bildiri).
 27. Arısu HD, Erden HB, Keçeci AD, Tüzüner T. Önleyici ve Daha Az İnvaziv Yaklaşımlar: Pedodontide Hasta Konforuna Genel Bakış. (Minimal İnvaziv Dişhekimliği Nereye Gidiyor? Paneli) 27.Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi. Ankara, 2023.  (Konuşmacı/Davetli)
 28. Doğan MC, Doğan S, Tüzüner T. Geçmişten Günümüze Genel Anestezi ? General Anaesthesia from Past to Present (Genel Anestezi Paneli). 29. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi. Ankara,2023. .  (Konuşmacı/Davetli)
 29. Yılmaz N, Acar AA, Tüzüner T. Süt dişlerinde pulpa tedavisi için bilgi kaynağı olarak youtube video içeriklerinin analizi. 29. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi. , Ankara, 2023
 30. Yılmaz N, Acar AA, Tüzüner T. Süt dişlerinde pulpa tedavisi için bilgi kaynağı olarak youtube video içeriklerinin analizi. 29. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi. , Ankara, 2023 (Sözlü Bildiri)
 31. BERBEROGLU I N, GÜNER M, UGUR M, YILMAZ N. Inkontinentia pigmenti sendromlu çocuk hastada dental tedavi yaklasımı: vaka raporu , 29. Uluslararası Tu?rk Pedodonti Dernegi Kongresi, Ankara, 2023 (Poster Bildiri)
 32. Aydın ÇM, Baltacıoğlu E. Kontrol Altında Olan ve Olmayan Tip 2 Diyabetli Bireylerden Elde Edilen Geliştirilmiş Trombositten Zengin Fibrin (G-Tzf) Uygulamalarının Periodontal Fibroblastlardaki Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkinliğinin İn Vitro İncelenmesi. Türk Periodontoloji Derneği 52. Bilimsel Kongresi, 21-23 Eylül 2023, İzmir.
 33. Şahin N, Turgut S. Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Oluşan Mandibular Defektin Toronto Protez İle Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu. 26. TPID, Antalya, 2023
 34. Keskin BE, Korkmaz FM. Adeziv Köprü Restorasyonunda Lityum Disilikat Tam Seramik Sisteminin Kullanıldığı Olgu Sunumu. 26. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 2-5 Kasım 2023, Antalya, Türkiye (Poster Sunumu)
 35. Keskin BE, Korkmaz FM. Dikey yönde alveolar defekti olan hastanın andrews köprü sistemi ile protetik rehabilitasyonu: Vaka raporu. Türk Diş Hekimliği Birliği 27. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26-29 Ekim 2023, Ankara, Türkiye (Poster Sunumu)
 36. Leyla Devletli Özyiğit, Gu?neş Bulut Eyu?boğlu. Komplike Kron Kırığının Fiber Post Destekli Kompozit ile Restorasyonu: Bir Olgu Sunumu, On Sekiz Aylık Takip Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 5-7 Mayıs 2023 , Rize (Poster Sunumu)
 37. Leyla Devletli Özyiğit, Gu?neş Bulut Eyu?boğlu, Güncel Bulk Fill Kompozitlerle Geleneksel Rezin Kompozitlerin Eroziv-Abraziv Uygulamalar Sonrası Yüzey Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 4.Çürümeden Koru Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2023, İstanbul (Sözlü Sunum)
 38. Leyla DEVLETLİ ÖZYİĞİT, Güneş BULUT EYÜBOĞLU,  Travma Sonucu Oluşan Komplike Olmayan Kron Kırığının Kompozit Rezin ile Restorasyonu: Olgu Sunumu, On Sekiz Aylık Takibi, TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ, 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 26-28 Ekim 2023, Ankara  (Poster Sunumu)
 39. Güneş Bulut Eyüboğlu,  Esmahan Okur,  Tuğba Serin Kalay,  Kıvanç Dülger,  Leyla Devletli Özyiğit.  Dentin Hassasiyet Giderici Ajanların ve Restoratif Dişhekimliği Derneği 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi 8-9 Aralık 2023, Eskişehir (Poster Sunumu)
 40. Leyla DEVLETLİ ÖZYİĞİT, Güneş BULUT EYÜBOĞLU. Polidiastema Vakasının Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu, 6 Aylık Takip, Restoratif Dişhekimliği Derneği 24.Uluslararası Bilimsel Kongresi 8-9 Aralık 2023, Eskişehir (Poster sunumu)
 41. Investigation of The Effect Of Different Beverages on The Hardness of Three One-Shaded Dental Composites Puan Dülger K.7. IAD 2023 INTERNATIONAL CONGRESS ON ADHESIVE DENTISTRY, Konya, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2023
 42. Farklı içeceklerin restoratif dental materyallerin sertlik ve pürüzlülüğü üzerine etkisi invitro olarak incelenmesi Çakmak İ., Dülger K., Pürçek G.ORCA, Egmond Aan Zee, Hollanda, 5 - 08 Temmuz 2023, cilt.57, ss.318
 43.  

2022

 1. Helin Merve Özalp, Yavuz Tolga Korkmaz, Gökçe Elif Erdayandı, Tuğba Çakracı, Nurver Karslı. Treatment of obstructive sleep apnea syndrome with bimaxillary orthognathic surgery: A case report. 29th International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress, 06th -10th November, 2022 Antalya, Turkey (Poster Sunumu).
 2. Unilateral alveol yarığının iliak greft ile rekonstrüksiyonu; olgu sunumu. Süleymanlı B., Üngör C. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 29. Uluslararası Kongresi 2022, Antalya, Türkiye, 06 Kasım 2022 - 10 Mayıs 2022, ss.280. (Poster bildirisi)
 3. Bifosfanatların indüklediği çene osteonekrozlarında hidrojen sülfit donörünün (GYY4137) etkinliğinin deneysel hayvan modeliyle değerlendirilmesi. Süleymanlı B., Üngör C. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 29. Uluslararası Kongresi 2022, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2022, ss.173. (Sözlü bildirisi)
 4. Posterior mandibulada oluşan ameloblastoma?nın dekompresyon yöntemiyle tedavisi; olgu sunumu. Özalp H. M., Üngör C., Ulubay E. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 29. Uluslararası Kongresi 2022, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2022, ss.264. (Poster bildirisi.)
 5. Management of a Mronj Patient with Bone Necrosis Reaching the Infratemporal Fossa: A Clinical Case , SİVRİKAYA EFE CAN (2022).. 2nd International Congress of Health Research, 359-360.,(Özet bildiri)
 6. Treatment of Multilocular Ameloblastoma by Modified Dredging Method: A Case Study , SİVRİKAYA EFE CAN (2022).. 9th International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences88-89.,(Özet bildiri)
 7. SÜLEYMANLI BAYRAM, GIRGIN FATIH, YILMAZ ONUR (2022). Sınıf III Oklüzyona Sahip Hastanın Lefort Osteotomisi ve Iliak Greft Ile Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 29th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
 8. SÜLEYMANLI BAYRAM, YILMAZ ONUR (2022). Oral Hemangioma: a case report. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 29th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
 9. SÜLEYMANLI BAYRAM, YILMAZ ONUR (2022). Anterior iliak kemik grefti ile maksilla rekonstrüksiyonu: olgu sunumu. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 29th International Scientific Congress (Özet Bildiri/Poster)
 10. ERDAYANDI GÖKÇE ELIF, YILMAZ ONUR (2022). Temporomandibular eklemde deneysel olarakolusturulan osteoartrit tedavisinde eklem içi daidzein uygulamasının degerlendirilmesi: tavsan modeli. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 29th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum
 11. YILMAZ ONUR (2022). Reconstruction of severely atrophic edentulous maxilla with Le Fort I osteotomy and interpositional bone graft: A case report. 9. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Saglık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 12. Naiboğlu P., Koşar T. Kalsiyum Silikat-Esaslı Simanların Sertleşme Su?relerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanımına Etkisi. 26. Türk Diş Hekimleri Birliği Uluslararası DişHekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2022, cilt.11, sa.133, ss.557
 13. Koşar T., Naiboğlu P. Bir Beyazlatma Ajanının Kalsiyum Silikat-Esaslı Simanların Kompozit Rezine Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Sivas, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2022, ss.1-2
 14. Bayraktar F., Koşar T., Taşdemir T. Başarısız Revaskülarizasyon Sonrası Apikal Tıkaç Oluşturularak Yapılan Endodontik Tedavi. 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2022, ss.280-281
 15. Doğan Ü. Ş., Taşdemir T., Koşar T. Ekstraoral Fistülün Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu. 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2022, ss.282-283
 16. Onat M. D., Koşar T., Çelik D. Ekstraoral Fistülün Konservatif Kök Kanal Tedavisi İle İyileşmesi: Olgu Serisi. 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2022, ss.278-279
 17. Bayraktar F, Koşar T, Taşdemir T. Başarısız revaskülarizasyon sonrası apikal tıkaç oluşturularak yapılan endodontik tedavi (PP-039). Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 19-22 Mayıs 2022, Mardin, Türkiye.
 18. Doğan ÜŞ, Taşdemir T, Koşar T. Ekstraoral Fistülün Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu (PP-040). Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 19-22 Mayıs 2022, Mardin, Türkiye.
 19. Ekstraoral Fistülün Konservatif Kök Kanal Tedavisi İle İyileşmesi: Olgu Serisi Onat MD, Koşar T, Çelik D 9. Uluslararası Endodonti Sempozyumu 2022
 20. Multidisciplinary Treatment Of Upper Central Teeth With Post-Trauma Fenestration: 3-Year Follow-Up Çelik Uzun N., Çıkman, A. 2nd Internatıonal Istanbul Congress September 28-29, 2022 ? Istanbul- (sözlü bildiri)
 21. Sınıf 2 Maloklu?zyonun Zigoma Ankraj Plakları I?le Tedavisi: Vaka Raporu / Treatment of Class 2 Malocclusion with Zygoma Anchor Plates: Case Report Burak Sevinc?, Buket Pala Mutlu 18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 Kasım 2022
 22. Tüzüner T. Önleyici ve Daha Az İnvaziv Yaklaşımlar: Pedodontide Hasta Konforuna Genel Bakış. İzmir Dişhekimleri Odası 29.Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi.4-6 Kasım 2022. (Konuşmacı/Davetli)
 23. Akyıldız BM, Yılmaz N, Tüzüner T. Emzik ve Kullanımları Hakkında Youtube İçeriklerinin Analizi. 29. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. İzmir, 2022.
 24. Akyıldız BM, Yılmaz N, Tüzüner T. Emzik ve Kullanımları Hakkında Youtube İçeriklerinin Analizi. 29. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi. İzmir, 2022. (sözlü bildiri)
 25. YILMAZ N. Tu?rk Çocuk Dis Hekimlerinin Kanıta Dayalı Dis Hekimligi Uygulamalarına Dair Bilgi ve Tutumları, Zonguldak Bu?lent Ecevit Üniversitesi Dis Hekimligi Faku?ltesi 1. Uluslararası Dis Hekimligi Kongresi, 2022, online, (sözlü bildiri)
 26. YILMAZ N. Çocuk bakımı ile ilgilenen aile u?yelerinin seker içerikli u?ru?nlere ve seker tu?ketimine bakıs açısı (2022). 28. Uluslararası Tu?rk Pedodonti Dernegi Kongresi, (sözlü bildiri)
 27. Maksiller defekt hastasının implant destekli obtüratör ile protetik rehabilitasyonu: olgu sunumu Üstün Aladağ S., Aydoğan Ayaz E. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 13 Eylül 2022
 28. BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ, BALTACIOĞLU ESRA (2022). The Effect of Different Application Modes of a Universal Adhesive on the Shear Bond Strength of Current Pulp Capping Materials. CONSEURO 2022 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7641406)
 29. BALTACIOĞLU ESRA, BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ, ÖZKAYA ESRA (2022). Güncel Pulpa Kaplama Materyallerinin Antibakteriyel Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 2.Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 1. Ağız Mikrobiyotası Kongresi., 64-69. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum.)
 30. Kor Materyallerine Uygulanan Ön Yüzey İşlemlerinin Tamir Bağlanma Dayanımına Etkisinin Değerlendirilmesi , ATA ZÜHAL, SERİN KALAY TUĞBA (2022). 1.UluslararasıDişHekimliği KongresiZonguldakDişHekimliği, (Özet bildiri)
 31. Self Etch Uygulanan Adezivlerin Demineralize Dentine Olan Mikrogerilim Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi: İn Vitro Çalışma , MİMİR ÖZGE, SERİN KALAY TUĞBA, BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ (2022).. Türk Dişhekimleri Birliği 26. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, (Özet bildiri)
 32. Effect of Fiber Type, Accelerated UV Aging and Composite Thickness on Optical Properties , YAVUZ AYŞENUR, SERİN KALAY TUĞBA (2022).. 11th ConsEuro Congress, 35-36., Doi: 10.1007/s00784-022-04586-8, (Özet bildiri)
 33. TRAVMAYA BAĞLI KOMPLİKE OLMAYAN 2 ADET KURON KIRIĞININ TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU Karapıçak E., Dülger K. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2022, ss.291-292
 34.  

2021

 1. Korkmaz YT. Is the split-crest technique a safe procedure in the narrow ridge of the maxilla? 28th International Turkish Associations of Oral and Maxillofacial Surgery (TAOMS) Congress, 14th -18th November, 2021 Antalya, Turkey. (Sözlü bildiri)
 2. Halenur Var, Yavuz Tolga Korkmaz, Ayşenur Sakal, Fatih Girgin. The effect of low level laser treatment on inferior alveolar nerve damage after maxillofacial surgery. 14th International ACBID Online Congress, May7th-9th 2021.Turkey (Sözlü Sunum)
 3. Farklı boyuttaki kemik allogreftlerinin yeni kemik oluşturma potansiyellerinin deneysel hayvan modelinde incelenmesi. Erdayandı C., Sağnak Yılmaz Z., Üngör C.Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 28. Uluslararası Kongresi 2021., Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2021, ss.163. (Sözlü bildiri)
 4. Maksillanın total protezle rehabilitasyonu için vestibuloplasti ve serbest dişeti grefti uygulanması;vaka raporu. Süleymanlı B., Üngör C.Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 28. Uluslararası Kongresi 2021, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2021, ss.319. (Poster bildirisi)
 5. Zigoma implantları ile atrofik çenelerin rehabiltasyonu;vaka serisi. Süleymanlı B., Yılmaz S., Üngör C. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 28. Uluslararası Kongresi 2021, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2021, ss.141. (Sözlü bildiri)
 6. Mandibula lingualde bulunan epulis fissuratum; vaka sunumu. Erdayandı C., Süleymanlı B., Üngör C. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 28. Uluslararası Kongresi 2021, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2021, ss.200. (Poster bildirisi)
 7. Temporomandibular eklem bozukluğu olan hastalarda yutma bozukluğu ve fonksiyonel dispepsinin değerlendirilmesi; Ön çalışma. Erdayandı C., Süleymanlı B., Üngör C. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 28. Uluslararası Kongresi., Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2021, ss.196 . (Poster bildirisi)
 8. Evre 3 çenelerin ilaca bağlı osteonekrozunun tedavisi; olgu sunumu. Girgin F., Koçak N., Bahtiyarlı C., Üngör C.Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Dernegi 28. Uluslararası Kongresi 2021, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2021, ss.208. (Poster bildirisi)
 9. Treatment of Recurrent Mandibular Angle Fracture: Case Report , BAHTİYARLI CAVAD, ONAT GÜLTEKİN, GİRGİN FATİH, SİVRİKAYA EFE CAN (2021).. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 28th International Scientific Congress (TAOMS 2021), (Özet bildiri)
 10. Comparison of Hemostatic Gelatin Sponge with Synthetic Graft for Sinus Lifting Technique: A Case Study, SİVRİKAYA EFE CAN (2021). 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık BilimleriKongresi, 199-200. (Özet bildiri)
 11. Surgical Treatment of Bilateral Masseter Hypertrophy; Case Presentation and Mini-Literature ,ERDAYANDI GÖKÇE ELİF, SİVRİKAYA EFE CAN (2021).. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 28th International Scientific Congress (TAOMS 2021), (Özet bildiri)
 12. ONAT GÜLTEKIN, Ikhtiyarov Javid, YILMAZ ONUR (2021). Rehabilitation Of Atrophic Jaws With All On Four Concept: A Case Report. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
 13. SÜLEYMANLI BAYRAM, YILMAZ ONUR (2021). Rehabilitation of a patient with Angle Class III malocclusion with partial loss of teeth by orthognathic surgery: a case report. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
 14. ONAT GÜLTEKIN, YALÇINKAYA HÜSEYIN, KOCAK NEJDET ARKAN AMJAD, YILMAZ ONUR (2021). Reconstruction of Pleomorphic Adenoma in Maxilla Posterior Region with Musculomucosal Flap. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 15. SAKAL Ayse Nur, ONAT GÜLTEKIN, VAR HALE, YILMAZ ONUR (2021). Treatment of maxillofacial trauma: Case Report. Turkish Association Of Oral and Maxillofacial Surgery 28th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
 16. YILMAZ ONUR, KOCAK NEJDET ARKAN AMJAD (2021). Augmentation of the Atrophic Posterior Mandible with the Sandwich Osteotomy Technique: A Case Report and Literature Review. AÇBID 14th INTERNATIONAL ONLINE CONGRESS (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 17. VAR HALENUR, YALÇINKAYA HÜSEYIN, YILMAZ ONUR (2021). Surgical Treatment of Sublingual Sialolithiasis: A Case Report. AÇBID 14th INTERNATIONAL ONLINE CONGRESS (Özet Bildiri/Poster)
 18. Koşar T. Şelasyon Ajanı ve Asitlerin Biodentin'in Mikrosertliği ve Pürüzlülüğü Üzerine Etkileri. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2021, ss.120
 19. Naiboğlu P., Koşar T. Maksiller Santral Dişin Rejeneratif Endodontik Tedavisi ve Estetiğin Sağlanması. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2021, ss.231
 20. Koşar T., Çelik D. Üç Kanallı Üst Premolar Dişlerin Endodontik Tedavisi: Üç Olgu Sunumu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2021, ss.262
 21. Koşar T., Dülger K. Farklı Sürelerde Etilendiamin Tetraasetik Asit Uygulamasının Biodentin Mikrosertliği Üzerine Etkisi. 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 20 - 22 Mayıs 2021, ss.416-417
 22. Dülger K., Koşar T. Polimerizasyon Süresinin Arttırılmasının Bir Kompozitin Mikrosertlik ve Dönüşüm Oranına Etkisi. 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi , 20 - 22 Mayıs 2021, ss.290-291
 23. Üç Kanallı Üst Premolar Dişlerin Endodontik Tedavisi: Üç Olgu Sunumu Koşar T, Çelik D Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2021
 24. Tüzüner T. International Virtual Symposium of Gazi University Faculty of Dentistry Contemporary Approaches in Dental Clinical Practice .April 29-30, 2021. (Konuşmacı/ Davetli)
 25. Arikan SM, Yilmaz N, Dogru Y, Baygin O. Removal of Congenital Epulis Using an Er,Cr:Ysgg Lazer In A Newborn Patient: A Case Report. 14th. International Maxillofacial Surgery Congress, pp. 312-313 07-09 May, 2021.online.
 26. Ayşin Tunç , Esra Baltacıoğlu , Ali Caner Özdöver. Meme Kanseri Tanısıyla Takip Edilen ve Antihormonal Tedavi Uygulanan Kadınlarda Klinik Periodontal Durum ve Serum Tümör Belirteçleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.  50. TPD Uluslar arası Bilimsel Kongresi 5-6 Kasım 2021.
 27. Özlem Kaya , Esra Baltacıoğlu, Ahmet Alver , Elif Şahin. Peri-İmplant Hastalıklı Bireylerde Tükürük Oksidatif Stres Biyobelirteçlerinin İncelenmesi. 50. TPD Uluslararası Bilimsel Kongresi 5-6 Kasım 2021.
 28. Rehabilitation of maxillectomy defect with obturator prosthesis Üstün Aladağ S., Aydoğan Ayaz Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Türkiye, 02 Ekim 2021, ss.144-145
 29. BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ, SERİN KALAY TUĞBA (2021). Sodyum Florid, Propolis, Er,Cr: YSGG Lazer ve Kombine Uygulamalarının Dentin Tübüllerine ve Dentine Makaslama Bağlanma Dayanımına Etkisi. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ /ONLİNE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 30. SERİN KALAY TUĞBA, BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ (2021). Stabilize klorin dioksitin dentin bağlanma dayanımına etkisi: in vitro çalışma. Uluslararası Ege Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 2021 (UEBAS'21) 25-26 Aralık, 2021 / Online (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 31. NAİBOĞLU PINAR, BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ (2021). Restoration of Caries in Anterior Teeth With Composite Resins After Orthodontic Treatment. 1. Uluslararası Dental Araştırmalar Ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster).
 32. OKUR ESMAHAN, BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ (2021). Anterior Aesthetic Rehabilitation with Adhesive Composite Resins: A 2.5 Year Follow-Up Case Report. 10th Virtual Conseuro 2021 Congress (Online) (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:7641400).
 33. YAVUZ AYŞENUR, SERİN KALAY TUĞBA, BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ (2021). Fiberlerin Hızlandırılmış Yaşlandırmadan Sonra Kompozitin Translusensi ve Renk Stabilitesi Üzerindeki Etkileri. 1. ULUSLARARASI DENTAL ARAŞTIRMALAR VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).
 34. NAİBOĞLU PINAR, BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ (2021). Beyazlatma Tedavisi ve Direkt Kompozit Restorasyonlar ile Estetiğin Sağlanması. 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster).
 35. Stabilize klorin dioksitin dentin bağlanma dayanımına etkisi: in vitro çalışma , SERİNKALAYTUĞBA, BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ (2021). Uluslararası Ege Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu 2021 (UEBAS'21) 25-26 Aralık, 2021 / Online, (Özet bildiri)
 36. Sodyum Florid, Propolis, Er Cr Ysgg Lazer ve Kombine Uygulamalarının Dentin Tübüllerine ve Dentine Makaslama Bağlanma Dayanımına Etkisi , BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ, SERİN KALAY TUĞBA (2021). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, (Özet bildiri)
 37. Fiberlerin Hızlandırılmış Yaşlandırmadan Sonra Kompozitin Translusensi ve Renk Stabilitesi Üzerindeki Etkileri , YAVUZ AYŞENUR, SERİN KALAY TUĞBA, BULUT EYÜBOĞLU GÜNEŞ (2021).. 1.ULUSLARARASI DENTAL ARAŞTIRMALAR VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (Özet bildiri)
 38. Effect of Home Bleaching Agent on Surface Properties of Chairside CAD/CAM Blocks , SERİN KALAY TUĞBA, ZAİM BEYZA (2021).. 10th Virtual Conseuro 2021 Congress, 25(4), 4215-4216., Doi: 10.1007/s00784-021-03940-6, (Özet bildiri)
 39. İki Yüzey Örtücünün Bir Cam İyonomer Simanın Su Emme Ve Suda Çözünürlüğü Üzerindeki Etkinliği Dülger K. 6. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2021, ss.9-12
 40. Polimerizasyon Süresinin Arttırılmasının Bir Kompozitin Mikrosertlik ve Dönüşüm Oranına Etkisi Dülger K. Koşar T. 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi , 20 - 22 Mayıs 2021, ss.290-291
 41. Farklı Sürelerde Etilendiamin Tetraasetik Asit Uygulamasının Biodentin Mikrosertliği Üzerine Etkisi Koşar T. Dülger K. 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi, 20 - 22 Mayıs 2021, ss.416-417
 42. MAKSİLLER VE MANDİBULAR ANTERİOR DİASTEMASI BULUNAN HASTANIN DENTAL KOMPOZİT İLE DİREKT ESTETİK REHABİLİTASYONU Karapıçak E. Dülger K. BASKENT INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTICISCIPLINARY STUDIES, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2021, ss.407-410
 43. Renklenmiş Devital Bir Dişin Beyazlatma Tedavisi: Bir Vaka Sunumu Karapıçak E., Dülger K. 3rd Internatıonal Harran Health Scıences Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2021, ss.361-367
 44. Diastemaların Dental Kompozit Rezinlerle Direkt Restorasyonu: 3 Olgu Sunumu Çakmak İ. Dülger K. Necmettin Erbakan Üniversitesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2021, ss.286
 45. Diş Çürüğünün Önlenmesi Ve Tedavisinde Diş Hekimi Yaklaşımı Dülger K. Yücel T. Yıldız E. Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2021, ss.136-147
 46. Travma Sonucunda Kron-Kök Kırığı Oluşan Üst Santral Dişin Ekstrüzyonu Burak SEVİNÇ, Buket PALA MUTLU 17. Türk Ortodonti Derneği Uluslararası Sanal Sempozyumu, Türkiye, 28 Kasım 2021
 47. MAS 14th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES. March 26-28, 2021/Széchenyi István University/HUNGARY. Nurver Karslı.  Angle Sınıf II Divizyon 1 Malokluzyona Sahip Hastanın Ortodontik Tedavisi: (Vaka Sunumu)
 48. CUKUROVA 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, March 5 - 6, 2021- ADANA, TURKEY. Nurver Karslı. Büyüme Ve Gelişimi Devam Eden İskeletsel Sınıf III Malokluzyona Sahip Hastanın Tedavisi: Olgu Sunum Treatment Of Class III Skeletal Malocclusion In Growing Patient: A Case Report
 49.  

2020

Covid-19 Pandemi Süreci nedeniyle raporlama yapılamamıştır.

2019

 • Tuğba SERİN KALAY "CAD CAM Blokların Eroze Dental Dokulara Olan Bağlantı Dayanımının Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Diğer, TDH-2018-7670, Yönetici, Devam Ediyor
 • Nuray Yılmaz ALTINTAŞ "Temporomandibular Eklemde Deneysel Olarak Oluşturulan Osteoartritte Kemik Morfogenik Protein Düzeylerinin İncelenmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Diğer, TDH-2019-8040, Yönetici, Devam Ediyor
 • Güneş Bulut Eyüboğlu "Dentin Hassasiyet Giderici Ajanların Klinik Etkinliğinin Ve Periodontal Dokulara Etkisinin Araştırılması", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Alt Yapı, Tay-2016-5474, Yönetici, 2019
 • Güneş Bulut Eyüboğlu "Dentin Hassasiyeti Tedavisinde Kullanılan Farklı Hassasiyet Giderici Ajanların Klinik Etkinliğinin Ve Periodontal Dokulara Etkisinin Karşılaştırılması", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Tsb-2016-5489, Yönetici, 2019
 • Fatih M.Korkmaz "Farklı Lazer Uygulamalarının Zirkonyum Oksit Esaslı Alt Yapıların Faz Değişimine Ve Üst Yapı Porselenin Bağlanma Dayanımına Etkisinin Araştırılması. Tübitak 1002 Hızlı Destek Projesi (Yürütücü) (Devam Ediyor)
 • Tamer Taşdemir "Biyoseramik Esaslı Kök Kanal Patlarının Retreatment Esnasında Kanal Duvarlarından Sökülebilirliğinin İncelenmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Tdh-2019-8094, Yönetici, Devam Ediyor
 • Özgül Baygın, Tamer Tüzüner "Beyaz Nokta Lezyonlarının Tedavisinde Kullanılan Farklı Remineralize Edici Ajanların Klinik Başarısının Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, Tfp-2017-6214, Araştırmacı, Devam Ediyor
 • Özgül Baygın "Diş Macunu Yerine Nanoteknolojik İyonlarla Dişleri Temizleyen Parmak Diş Fırçasının Üretimi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Tfp-2017-6883, Yönetici, Devam Ediyor
 • Özgül Baygın, Nagehan Yılmaz "Çocukların Sık Tükettiği Aromalı Süt Ürünlerinin Süt Diş Minesi Üzerine Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi. ", Tübıtak Projesi, 1002-117809, Yönetici, Devam Ediyor
 • Tamer Tüzüner "Çocuklar,Ebeveynler(Bakıcılar İçin Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitime Yönelik Web Sayfası Ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Tr90/19/Td/0063, Araştırmacı, Devam Ediyor

2018

 • Tuğba SERİN KALAY "Universal adeziv sistemlerin farklı pulpa kaplama materyallerine makaslama bağlanma dayanımının değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Diğer, THD-2017-7020, Yönetici
 • Tamer Taşdemir "Kalsiyum Silikat Esaslı Kök Kanal Patlarının Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Tdh-2016-5625, Yönetici, 2018
 • Tamer Taşdemir "Hücrelerarası Kalsiyum Sinyalizasyonuna Değişik Lokal Anestezik Maddelerin (Artikain, Lidokain, Mepivakain Ve Bupivakain) Etkilerinin Rat Trigeminal Gangliyon Hücre Kültüründe İncelenmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, 2009.127.003.1, Araştırmacı, 2018
 • Tamer Tüzüner "Çeşitli Işık Kaynaklarının Farklı Işınlama Sürelerinin Sonrası Oluşan Isı Etkisi İle Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer Simanların Uzun Dönem Mikrosertlik Ve Fluorıd Salım Özelliklerindeki Değişiminin Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, 2015.53007.111.06.01, Araştırmacı, 2018
 • Özgül Baygın, Tamer Tüzüner "Resiprokasyon Ve Dönme Hareketi Yapan Farklı Eğe Sistemlerinin Süt Dişi Kök Kanal Tedavisinde Temizleme Etkinliği Ve Çalışma Süresinin İn Vitro Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, 78058385-604.01.02-970, 2018
 • Tamer Tüzüner, Özgül Baygın, Fatih M. Korkmaz "Ağız Sağlığı Eğitiminin 0-3 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının Ağız Ve Diş Sağlığı Hakkında Bilgi Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Tr90/18/Td/0004, Yönetici, 2018
 • Davut Çelik, Tuba Koşar  "Farklı Kinematik Hareketlerle Kullanılan Eğe Sistemlerinin Kanal Dolgusu Yenilenmesi Ve Apikalden Debris Ve Sıvı Taşması Üzerine Etkisi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Tdh-2018-7186, 2018
 • Ümit Alver, Fatih M.Korkmaz "Polimer Matriksli Nano Parçacık Takviyeli Kompozit Malzemelerin Üretilmesi Ve Optik Ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap-Fay-2018-7372 Alt Yapı Projesi-Başlangıç 14.05.2018.
 • Güneş Bulut Eyüboğlu "Universal Adeziv Sistemlerin Farklı Pulpa Kaplama Materyallerine Makaslama Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Thd-2017-7020, Araştırmacı, 2018
 • Güneş Bulut Eyüboğlu "Universal Adeziv Sistemlerin Farklı Pulpa Kaplama Materyallerine Makaslama Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Thd-2017-7020, Araştırmacı, 2018
 • Ersan Kalay, Subutay Han Altıntaş, Özgül Baygın, Tamer Tüzüner, Yavuz T. Korkmaz,  Davut Çelik, Nuray Yılmaz Altıntaş  Karadeniz Teknik Üniversitesi Lazer Taramalı Konfokal Mikroskop Ünitesinin Kurulması ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Alt Yapı, Tay-2018-7297

2017

 • Fatih M.Korkmaz "İmplant Ve Doğal Diş Destekli Overdenture Protezlerdeki Stres Dağılımının Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, 12622, Yönetici, 2017
 • Özgül Baygın "Çeşitli Işık Kaynaklarının Ve Farklı Işınlama Sürelerinin Kullanımı Sonrası Oluşan Isı Etkisi İle Yüksek Viskoziteli Cam İyonomer Simanların Uzun Dönem Mikrosertlik Ve Fluorid Salım Özelliklerindeki Değişimin Değerlendirilmesi ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, 2015.53007.111.06.01 , Araştırmacı, 2017
 • Güneş Bulut Eyüboğlu "Bulkfill Kompozitlerin Ve Geleneksel Rezin Kompozitlerin Yüzey Pürüzlülüklerinin Ve Bakteriyel Adezyon Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Thd-2016-5645, Araştırmacı, 2017

2016

 • Nuray Yılmaz ALTINTAŞ "Işıkla sertleşen pulpa kaplama materyalinin ratlarda subkutan ve kemik dokudaki biyouyumluluğunun değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Diğer, TDH-2016-5414
 • Tamer Tüzüner "Chlorhexıdıne Benzalkonıum Chlorıde Ve Propolis İçeren Cam İyonomer Simanın Antibakteriyel Sitotoksik Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İn-Vitro Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Doktora, Tdk-2015-107, Yönetici, 2016
 • Subutay Han Altıntaş "Farklı Hassasiyet Giderici Ajanların Rezin Esaslı Simanın Dentine Bağlantısına Etkisinin Araştırılması", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Tdh-2016-5449, Yönetici, 2016
 • Subutay Han Altıntaş "Işıkla Sertleşen Pulpa Kaplama Materyalinin Ratlarda Subkutan Ve Kemik Dokudaki Biyouyumluluğunun Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Tdh-2016-5414, Araştırmacı, 2016
 • Yavuz T. Korkmaz, Fatih M.Korkmaz "Farklı İmplant Konfigürasyonlarının Ve Kemik Yoğunluğunun Atrofik Maksillanın Rehabilitasyonundaki Etkilerinin Stres Analizi İle İncelenmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Güdümlü, 11400, 2016
 • Güneş Bulut Eyüboğlu "Işıkla Sertleşen Pulpa Kaplama Materyalinin Ratlarda Subkutan Ve Kemik Dokudaki Biyouyumluluğunun Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, Tdh-2016-5414, Yönetici, 2016

2015

 • Esra BALTACIOĞLU "Identification of shared genetic susceptibility loci of periodontitis and its related comorbidities in German and Turkish populations", TÜBITAK Projesi, TUBİTAK, BMBF
 • Tamer Taşdemir "Endodontik Yeniden Tedavi Vakalarında İki Farklı Kanal Medikasyonunun Ve Er, Cr, Ysgg Lazer Uygulamasının İyileşmeye Etkileri", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Doktora, Bap-2 2010.127.003.2, Yönetici, 2015
 • Yavuz T. Korkmaz "Temporomandibular Eklem Rahatsızlığı Bulunan Bayan Hastalardaki Östrojen Değerleri Ve Sinovial Sıvı İçerisindeki Tnfa Il1 Il6 Il8 Il10 Ve Il12 Seviyelerinin Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Doktora, Tdk-2015-102, Yönetici, 2015
 • Yavuz T. Korkmaz ??Farklı Enerji Yoğunluklarında Düşük Enerji Seviyeli Lazer (Desl) Biyostimülasyonunun Kemik İyileşmesine Etkisinin Hayvan Modeli Üzerinde İncelenmesi ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, 11140, Yönetici, 2015
 • Esra Baltacıoğlu, Yavuz T. Korkmaz, Fatih M. Korkmaz, Erkan Şüküroğlu "Peri-İmplant Plastic Cerrahi Yaklaşımların Klinik, Biyokimyasal Ve İmmünolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi. ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, Hdp-9903,
 • Elif Aydoğan Ayaz "Protetik Diş Tedavisinde Kullanılan Farklı Seramik Materyallerinde Bulunan Radyoaktif Elementlerin Doz Oranlarının Tespit Edilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, 12.Diş.01, Araştırmacı, 2015

 

2014

 • Nuray Yılmaz ALTINTAŞ  "Proloterapinin temporomandibular eklemde meydana getirdiği değişikliklerin deneysel hayvan modelinde değerlendirilmesi.", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Arastırma Projesi, BTAP-9740, Araştırmacı
 • Özgül Baygın "Farklı Ajan Ve Sistemlerin Kavite Dezenfeksiyonunda Kullanıldığında Antibakteriyel, Nanosızıntı Ve Bağlantı Dayanımı Üzerine Etkilerinin İn-Vitro İncelenmesi. ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Doktora, 2010.127.006.2, Yönetici, 2014

2013

 • Tamer Taşdemir "Fotokatalitik Özellikli İnce Film Kaplanmış Kök Kanal Aletlerinin Kesme Etkinliğinin Metalurjik Özelliklerinin Ve Antimikrobiyal Etkinliğinin İncelenmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Doktora, 2010.127.003.1, Yönetici, 2013

2012

 • Erkan ŞÜKÜROĞLU "Farklı periodontal patolojilerde MDR1, CYP2C9 ve endotelyal nitrik oksit sentaz gen polimorfizmi ile dişeti oluğu sıvısı ile dişeti oluğu sıvısı, salya ve serumdaki siklosporin, fenitoin, nifedipin/diltiazem düzeylerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Doktora, H.Ü.B.A.B. 07 01 201 001, Araştırmacı
 • Nuray Yılmaz ALTINTAŞ "Farklı Sinuüs Membran Elevasyon Tekniklerinin Yeni Kemik Oluşumuna Etkisinin BT ile Değerlendirilmesi ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Arastırma Projesi, 937, Araştırmacı
 • Esra BALTACIOĞLU "Generalize agresif periodontitisli bireylerde düşük-düzey LASER uygulamasının ve azitromisin tedavisinin serum, tükürük ve dişeti oluğu sıvısı RANKL/OPG oranı, IL-1? ve oksidatif stres düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Arastırma Projesi, 1217, Yönetici
 • Tamer Taşdemir, Davut Çelik "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yaşayan Bireylerin, Üst Çene Birinci Büyükazı Dişlerinde İkinci Mesyobukkal Kanal Bulunma Sıklığının Dental Operasyon Mikroskobuyla Tespit Edilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Alt Yapı, 2008.127.001.1, 2012
 • Subutay Han Altıntaş "Geçici Protez Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Ve Kompozitcrezinlere Antibakteriyal Ajan Eklenmesinin Bakteryal Tutuluma, Materyalin Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Diğer, 1028, Yönetici, 2012
 • Fatih M. Korkmaz "Farklı Zirkonyum Alt Yapılarında Değişik Yüzey Ve Isısal İşlemlerinin Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü Ve Bükülme Dayanıklılığının Araştırılması Ve X-Ray Difraktometre Yüzey Analizleri İle İncelenerek Değerlendirilmesi. ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, 1060, Yönetici, 2012
 • Özgül Baygın "Kronik Karaciğer Hastalığı Olan Çocuklarda Ağız Ve Diş Sağlığının Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, 2010.123.004.1, Araştırmacı, 2012

2011

 • Özgül Baygın, Tamer Tüzüner "Sabit Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda Klorheksidin Ve/Veya Sodyumfluorid İçeren Cervitec Plus/Cervitec Jel?in Ve Florid İçeren Fluor Protector Verniğinin Antibakteriyel Etkinliği Ve Ağız Hijyenini Geliştirme Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, 2008.127.005.1,2011
 • Elif Aydoğan Ayaz "Kopolimer Yapıda Hazırlanarak Farklı Yöntemlerle Polimerize Edilen Protez Kaide Rezinlerinin Mekanik, Kimyasal Ve Termal Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Arastırma Projesi, 920, Araştırmacı, 2011
 • Özel MB, Bostonoğlo Ö. Sabit ortodontik tedaviler sonrasında mine yüzey kaybının in-vivo ve ex-vivo değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Sayı: B.30.2.KTÜ.0.06.01
 • Celikoglu M, Bayram M, Nur M. Self-Ligating ve Konvansiyonel Braketlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2010.127.006.1.

 

2010

 • Esra BALTACIOĞLU "Generalize gingivitisli çocuklarda düşük düzey LASER uygulamasının klinik, biyokimyasal, immünolojik parametreler ve bireysel ağrı deneyimleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Arastırma Projesi, 2010-127-007-2, 1212, Araştırmacı
 • Tamer Tüzüner "Chlorhexıdıne Ve Cetrımıde İçeren Geleneksel Cam İyonomer Simanın (Fuji Ix) Antibakteriyel, Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi", 
  Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Bap Doktora, 08.127.007.1 , Yönetici, 2010

2009

 • Esra BALTACIOĞLU "Periodontitisli bireylerde oksidatif stres belirteçleri ve kemik rezorbsiyonunun analizi", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Arastırma Projesi, 2008-127-002-2, Yönetici
 • Çizmeci Şenel F. Farklı sinüs membran elevasyon tekniklerinin yeni kemik oluşumuna etkisinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.08.1.
 • Yeşilyurt C. Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan ajanların sitotoksisitesi ve rezin bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.04.1.
 • Baygın Ö. Sabit ortodontik tedavi gören hastalarda klorheksidin ve/veya sodyumflorid içeren cervitec plus/cervitec jel'in ve florid içeren fluor protector verniğinin antibakteriyel etkinliği ve ağız hijyenini geliştirme. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.01.1.
 • Bağış B, Ustaömer S. Farklı tam seramik ve rezin simanların laminate restorasyonların rengine etkisinin araştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.01.2.
 • Durkan R. Kopolimer yapıda hazırlanarak otoklavda polimerize edilen farklı akrilik kaide rezinlerinin mekenik ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2009.127.01.3.

 

2008

 • Esra BALTACIOĞLU "Kronik periodontitisli bireylerde tümör nekroz faktör-?, lenfotoksin-?, tümör nekroz faktör reseptörü-2, matriks metalloproteinaz 1,3 ve 9 gen polimorfizmlerinin incelenmesi ", Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, BAP Doktora, 06 012 01 004, Araştırmacı
 • Taşdemir T, Er K, Çelik D, Cora S, Tahan E. Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan bireylerin, üst çene birinci büyük azı dişlerinde ikinci mesiobukkal kanal bulunma sıklığının dental operasyon mikroskobuyla tespit edilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2008.127.01.1.
 • Kuşgöz A, Yeşilyurt C, Tanrıver M. Dental materyallerin mekanofiziksel özelliklerinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2008.127.01.2.
 • Tüzüner T, Nur BG, Alver A, Bayramoğlu G, Çanakçı A, Özkul G, Kemer B. Klorheksidin ve setremit içeren geleneksel cam iyonomer simanın (FUJİ IX) antibakteriyel, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri2008.127.007.1
 • Özçelik B, Bağış B, İmirzalıoğlu P, Özcan I. Metal destekli porselen sistemlerinde kullanılan kıymetli, yarı kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımların X-ray fotoelektron spektroskopisi ile yüzey analizi. Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi 2008.D-DA07/02.

2007

 • Yıldırım T, Yeşilyurt C, Taşdemir T, Fırat I. Furkasyon perforasyonlarının tedavisinde perforasyon büyüklüğünün önemi: histolojik çalışma. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2007.127.01.2.
 • Kayıpmaz S, Tosun M, Işık AÜ, Sarıcaoğlu ST. Osteoporozda mandibula dansitesinin molimetrik tomografi ile değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2007.127.01.1.

2006

 • Çizmeci Şenel F, Kadıoğlu Duman M, Bağış B, Tosun E, Çankaya M, Muci E, Yarış E, Kalyoncu Nİ. Kronik bifosfonat kullanımının dental uygulamalar alt-üst çene osteonekrozu gelişimi açısından deneysel hayvan modelinde incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2006.127.01.5.
 • Yesilyurt C, Er K, Taşdemir T. Poliantibiyotik pat içeren cam iyonomer simanın ART tedavilerindeki etkiliğinin incelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2006.127.01.4.
 • Taşdemir T, Er K, Yeşilyurt C, Çelik D. Farklı geometrik özelliklere sahip döner Ni-Ti aletlerin çeşitli parametrelere göre in vitro ortamda karşılaştırılması. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2006.127.01.2.
 • Kayıpmaz S, Taşdemir T, Er K, Yeşilyurt C. Kole aşınmalarına sahip bireylerde gece çiğneme alışkanlıklarının bir aktigrafi sistemi ile değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi BilimselAraştırma Projeleri 2006.127.01.1.
 • Bağış B, Hasanreisoğlu H, Atilla P, Çakar AN, Ustaömer S, Şüküroğlu E. Diş preparasyonundan sonra adeziv materyallerin uygulanmasının pulpada damar endotellerinin hücre adezyon molekülleri immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2006.127.01.3.