TÜBİTAK projeleri

Farklı Lazer Uygulamalarının Zirkonyum Oksit Esaslı Alt Yapıların Faz Değişimine Ve Üst Yapı Porselenin Bağlanma Dayanımına Etkisinin Araştırılması

Korkmaz F. M. (Yürütücü), Aycan S. , Baygın Ö. , Tüzüner T. , Korkmaz Y. T.

Diş Çıkarmayı Ve/Veya Diş Bakımını Sağlayan Doğal İçerikli Ağız Bakım Ürünlerinin Geliştirilmesi

Tüzüner T. , Korkmaz B. , Çoban Ö. (Yürütücü) , Korkmaz F. M. , Renda G.

İki Farklı Dental Anestezi Metodunun Çocuk Hastalarda Ağrı Düzeyine Etkisinin Tayin Edilmesi; Bir Cross-Over,Randomize Çalışma

Yılmaz N. (Yürütücü) , Tüzüner T. , Baygın Ö. , Menteşe A. , Demir S.

Farklı Lazer Uygulamalarının Zirkonya Esaslı Alt Yapıların Faz Değişimine Ve Üst Yapı Porselenin Bağlanma Dayanımına Etkisinin Araştırılması

Korkmaz F. M. (Yürütücü) , Tüzüner T. , Baygın Ö. , Korkmaz Y. T. , Aycan S.

Çocukların Sık Tükettiği Aromalı Süt Ürünlerinin Süt Diş Minesi Üzerine Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi

Baygın Ö. (Yürütücü) , Erdemir F. , Yılmaz N. , Erbek Ş. M.

0-3 Yaş Grubu Çocuğu Olan Ebevynlerin Çocuklarının Ağız Ve Diş Sağlığı Hakkında Farkındalıklarının Arttırılması

Tüzüner T. (Yürütücü) , Karadeniz H. , Kahriman İ. , Baygın Ö.

Rejeneratif Ve Antibakteryel Özellikli Kompozit Dolgu Malzemelerinin Geliştirilmesi Ve Performansının Değerlendirilmesi

Altıntaş S. H.

Identification Of Shared Genetic Susceptibility Loci Of Periodontitis And İts Related Comorbidities İn German And Turkish Populations

Baltacıoğlu E.