lisans ve uzmanlık eğitim süreci

  • Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının belirlenmesi.
  • Anabilim Dalları ve alt birimleri arasındaki koordinasyonun sağlanması ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi.
  • Araştırma görevlileri ve akademik personelin atamaları, yurt dışından gelen öğrencilere staj imkânı tanınması.

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM SÜRECİ (LİSANS):

Diş hekimliği eğitimi temel bilimler eğitimi ile birlikte 5 yıllık bir süreyi kapsar. Beş yıllık eğitim boyunca öğrenciler hem teorik, hem de pratik açıdan yetiştirilir. Diş hekimliğinde beceri kazanmak önemli olduğundan, eğitimde uygulamaya ağırlık verilmektedir. Eğitim genel olarak iki bölüme ayrılır:

  • Öğrencilerin kliniğe hazırlanması için ilk üç yıl temel bilimler, meslek bilimleri, klinik öncesi eğitim ve bunların uygulamaları yapılmaktadır. Temel Diş hekimliği eğitiminde, öğrencilere temel fen bilimleri dersleri ile hekimlik unvanını almaları için temel tıp dersleri verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra el becerilerini geliştirecek ve ağız-diş morfolojisini uygulayarak öğrenecekleri dersleri de alırlar. Eğitimin son üç yılında ise mesleki ağırlıklı teorik dersler ve pratik uygulamalar ağırlık kazanmaktadır. 3. Sınıfta teorik dersler ve pratik uygulamaların yanı sıra klinik içerisinde gözlemci olarak da öğrenciler ders görmektedir.
  • Klinik çalışmasına 4. sınıftan itibaren başlanmakta ve 4 ve 5. Sınıflarda eğitim klinik uygulama ve teorik olarak iki bölümden oluşmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM SÜRECİ (UZMANLIK):

Uzmanlık yapmak isteyen öğrenci öncelikle yabancı dil sınavından (YDS, YÖKDİL, TIPDİL) belirli bir baraj puanını geçmek durumundadır. Yabancı dil sınavını geçen öğrenci DUS sınavına girmeye hak kazanır. Eylül ve Nisan aylarında yapılan sınav sonucunda DUS sıralaması ile Fakültemizin 8 ana bilim dalından birini tercih eder ve yerleştiği takdirde uzmanlık eğitimine başlar. Uzmanlık eğitimi bölüme göre 3-4 yıl sürmektedir. Uzmanlıkta pratik daha ağırlıktadır. Uzmanlığını tamamlayan öğrenciye Uzman Diş Hekimi unvanı verilir.