izleme

E. İzleme Standartları

E1. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
  • İç Kontrol Sistemi Soru Formu
  • Öz Değerlendirme
  • Memnuniyet Değerlendirme Anket ve Raporu
E2. İç Denetim
  • İç Denetim Bulgu ve İyileştirme Formu
  • İç Denetim Eylem Planları