kontrol ortamı

 

İç Kontrolün ve diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin husuları kapsar.

 

A1. Etik Değerler ve Dürüstlük
A2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
A3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
A4. Yetki Devri