Birim Kalite Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Ünvanı / Adı - Soyadı

Komisyon Görevi

Sorumluluk Alanı

Görev Yaptığı Birim

Prof. Dr. İsmail AYDIN

Başkan

Yönetim Prosesi

Fen Bilimleri Enstitüsü (Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Tayfun DEDE

Üye

Eğitim-Öğretim Prosesi

Fen Bilimleri Enstitüsü (Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Semra ÇOLAK

Üye

Kalite Yönetim Sistemi Temsilciliği

Orman Endüstri Mühendisliği ABD.

Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU

Üye

İç Tetkik

Harita Mühendisliği ABD.

Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU

Üye

Veri İzleme ve Değerlendirme

Kimya ABD.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZTÜRK

Üye

İç Tetkik

Arsin Meslek Yüksek Okulu

Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜNDOĞAN AŞIK

Üye

Veri İzleme ve Değerlendirme

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD.

Dr. Yeşim AKBAŞ

Üye

Veri İzleme ve Değerlendirme

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD.

Enstitü Sekr. V. Gülsen SOFUOĞLU

Üye

Enstitü İdari İşler

Fen Bilimleri Enstitüsü

Şube Müd. Zafer BEKDAŞ

Üye

Öğrenci İşleri Prosesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Arş. Gör. Aleyna NALÇAOĞLU (Doktora Öğrencisi)

Üye

Öğrenci Temsilciliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik ABD.

Bilg. İşl. Sevim GÜMRÜKÇÜOĞLU

Üye

Raportör

Fen Bilimleri Enstitüsü

Komisyon Görev ve Sorumlulukları

Enstitü Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, işletilmesi ve sürekli iyileştirme çalışmalarına ilişkin planlamalarının yapıldığı komisyondur. Komisyon gündemli olarak düzenli aralıklarla toplanır ve alınan kararlar raporlanır. 

Birim Kalite Komisyonunun üye sayısı, çalışma usul ve esaslarından birim üst yöneticisi sorumludur. Birim Kalite Komisyonu, KTÜ'nün Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının birim içerisinde gerçekleştirilmesi ve Rektörlük tarafından istenen raporların hazırlanması ve birim içerisindeki farkındalığın oluşturulmasından sorumludur. 

Kalite Komisyonu; Birimin kalite hedeflerini hazırlama, Üniversitenin hedefleri doğrultusunda birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.