lisansüstü programlara başvuru ve yerleştirme sistemi

Başvuru İlanı

Başvuru İşlemleri 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 17:00'da sona ermiştir.  Lisansüstü programlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

2023-2024 BAHAR YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖĞRENCİ KABUL İLANI

 

ALES PUANI

(ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.)

Tezsiz yüksek lisans prgramlarında

ALES şartı aranmaz.

Tezli yüksek lisans programlarında

En az 55 olmak koşulu ile, başvuru yapılacak Anabilim Dalına göre belirlenir. Asgari başvuru koşulları için tıklayınız...

Tezli yüksek lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuracak adaylar için en az

Lisans diplomasıyla doktora programlarına

başvuracak adaylar için en az

80

Yabancı Uyruklu öğrenciler için

ALES şartı aranmaz.

 

MEZUNİYET PUANI

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için

Tüm 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabilir.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için

Başvuru işlemleri için asgari Lisans mezuniyet puanı aranmaz.

Tezli yüksek lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuru için

Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuru için

Lisans mezuniyet puanı 4?lük sisteme göre en az 3.20 veya 100?lük sisteme göre en az 81,33 olmalıdır.

 

ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI

1. Sanayi/Kamu/Üniversite İşbirliği kapsamında başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması zorunludur:

 • Başvuruda bulunacak adayların herhangi bir kamu ya da sanayi kuruluşunda çalışıyor olması ve lisansüstü tez çalışmalarını bu kurum ve kuruluşta gerçekleştirmek üzere yazılı bir protokol yapılmış olması  (Protokol belgesi başvuru aşamasında sisteme yüklenecektir), veya
 • Kurum/kuruluş ile bir protokol yoksa, Enstitümüz web sayfası Ortak Formlar kısmında bulunan FBE-FR-O20 SANAYİ/KAMU İŞBİRLİĞİ ONAY FORMU?nun doldurulmuş ve taraflarca imzalanmış olması (İmzalı form başvuru aşamasında sisteme yüklenecektir).

2. Bu kontenjanlara sadece alan içi (Anabilim Dalının adı ile aynı lisans mezuniyet alanına sahip) adayların müracaatları kabul edilecektir.

NOT: Bu programa başvuran adaylar, aynı anda diğer lisansüstü programlara başvuru yapamazlar. Yukarıdaki koşullara uygun olmayan başvurular iptal edilecektir.

 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) MUAFİYETİ

(Muafiyet için belgelerinin geçerlilik süreleri)

 

Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmek için gerekli asgari puan (YDS/YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri)

Tezli yüksek lisans ve doktora programları için

Sanayi/Kamu/Üniversite İşbirliği kapsamındaki Tezli yüksek lisans ve doktora programları için

%100 İngilizce olan programlarda

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

80

50

55

45

55

 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı için İngilizce şartı yoktur.
 • YDS/YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul?ca kabul edilen bir sınavdan yukarıda belirtilen asgari puanları alamamış olan tezli yüksek lisans programı adayları için (Sanayi/Kamu/Üniversite İşbirliği kapsamındaki kontenjanlar dahil) zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Doktora programlarına başvuru yapabilmek için, yukarıda belirtilen bir dil sınavlarından en az 55 puan (veya eşdeğeri) alınmış olması zorunludur. Doktora programlarına başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılan adaylar, yabancı dilden muaf sayılır.  
 • Muafiyet için kullanılacak yabancı dil belgelerinin geçerlik süresi (Üniversitelerin yapmış oldukları İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet sınav belgeleri dahil) sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl olup, Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için ise 2 yıldır.
 •  Muafiyet belgesi olmayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yapacağı muafiyet sınavına girebilir. Başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Programına devam etmek zorundadır.

 

GİRİŞ BAŞARI PUANI HESAPLAMASI (GBP)

(Yüksek Lisans Programları için sözlü/yazılı mülakat yapılmaz. Giriş Başarı Puanına göre sıralama yapılır.)

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

(Ücretli bir programdır)

Asgari lisans mezuniyet puanı şartı aranmaz. Başvurularda, lisans mezuniyet puanı esas alınarak başarı sıralaması yapılır.

Sözlü/yazılı mülakat yapılmaz.

(Bu programdaki dersler ÇEVRİMİÇİ olarak, sınavlar ise "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar" ın 12 (2). maddesi uyarınca YÜZYÜZE uygulanır).

 

Tezli Yüksek Lisans Programları

 • ALES puanının % 60'i,
 • Lisans mezuniyet notunun % 40'i,
 • Giriş Başarı Puanı en az 50,00 olmalıdır.

Sözlü/yazılı mülakat yapılmaz. Giriş Başarı Puanına göre sıralama yapılır.

 

DOKTORA PROGRAMLARI

Doktora Programları için sözlü mülakat yapılır. Doktora programlarına başvuran öğrenciler, çalışmak istedikleri bilim alanındaki öğretim üyelerinden birinden referans formu almak zorundadır. Referans formu, sözlü mülakat sırasında jüriye verilecektir. Referans formu olmayan mülakata alınmaz ve başarı puanı hesaplanmaz.

Referans formu?na erişim için tıklayınız...

Tezli Yüksek Lisans Mezunları İçin

 • ALES puanının % 55'i,
 • Lisans mezuniyet notunun % 20'si,
 • Yüksek lisans mezuniyet notunun % 10'u,
 • Mülakat/yazılı puanının % 15'i hesaplanır.
 • Giriş Başarı Puanı en az 60,00 olmalıdır.

Lisans Mezunları İçin

 • ALES puanının % 55'i,
 • Lisans mezuniyet notunun % 30'u,
 • Mülakat/yazılı puanının % 15'i hesaplanır.
 • Giriş Başarı Puanı en az 75.00 olmalıdır.

Doktora programları ve Sanayi/Kamu/Üniversite İş birliği kapsamındaki Doktora programları başvuruları için yabancı dil (İngilizce) başvuru ön koşulu ve hazırlık programından muafiyet şartı

Doktora programlarına başvuru yapabilmek için adayların İngilizce YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almaları zorunludur. Doktora programlarına başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılan adaylar, yabancı dilden muaf sayılır.  

 

ORTAK DEĞERLENDİRME İLKELERİ

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, MÜLAKAT, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

 • Lisansüstü Programlar İçin Kontenjanların İlanı

02 Ocak 2024

 • Çevrimiçi Başvuru Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması

(Türk vatandaşları için https://lisansustubasvuru.ktu.edu.tr/ adresi üzerinden,

Yabancı uyruklu adaylar için http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru adresi üzerinden başvurular gerçekleştirilecektir)

Başvuru sisteminin kullanımı için lütfen Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri Rehberi'ni inceleyiniz.

 

BAŞVURU SİSTEMİ, 26 OCAK 2024 SAAT 17:00 da KAPANMIŞTIR ! 

 

15 - 26 Ocak 2024

 • Doktora Sözlü Mülakat (Çevrimiçi - Uzaktan) - (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil)

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Sözlü/Yazılı Mülakat (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil) yapılmaz. Giriş Başarı Puanına göre sıralama yapılarak yerleştirme işlemi tamamlanır.

 

 • Doktora adaylarının mülakatları (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil), belirtilen saatte Çevrimiçi (Uzaktan) sözlü mülakat şeklinde UZEM üzerinden açılacak Sanal Mülakat Salonunda (Microsoft Teams üzerinden) yapılacaktır. Tüm doktora adaylarının çevrimiçi sözlü mülakata kamera ve ses ayarları aktif bir bilgisayar ile katılması gerekmektedir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında mülakat uygulanmaz.

 

30 Ocak 2024

Mülakatlar saat: 10.00'da başlayacaktır.

 • Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

02 Şubat 2024

 • Tezli Programlara Yerleştirilen Adayların Kesin Kayıtları;

Kayıt için gerekli belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın "Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi" ne yüklenmesi ile tamamlanır.

 

05-09 Şubat 2024

 • Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

12 - 14 Şubat 2024

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Yerleştirilen Adayların Kesin Kayıtları;

Öğrenim harcının bankaya yatırılması ve kayıt için gerekli belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın "Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi" ne yüklenmesi ile tamamlanır.

 

05-08 Şubat 2024

 • İSG 1. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

09-12 Şubat 2024

 • İSG 2. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

13 Şubat 2024

 • İSG Son Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

14 Şubat 2024

 • Yabancı Dil (İngilizce) Düzey Belirleme Sınavı

(Sınav Yeri: Makine Mühendisliği Zemin Kat - Bilgisayar Laboratuvarı)

15 Şubat 2024

 

Sınava girecek adaylar için oturum listeleri 

www.ktu.edu.tr/ydyo/duyurular adresinden ilan edilecektir. 

Düzey Belirleme Sınavı sonuçları aynı gün ilan edilecektir. 

Sınav tarihi ve saati için Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasındaki duyuruları takip ediniz. (https://ktu.edu.tr/ydyo

 

 • Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı (Dil Becerileri Yazılı/Dinleme/Konuşma)

(Sınav Yeri: KTÜ Milli Piyango Yabancı Diller Yüksekokulu)

16 Şubat 2024

 

Düzey Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Sınav Salonları ve Sınıf Listeleri www.ktu.edu.tr/ydyo/duyurular adresinden ilan edilecektir. 

Sınav tarihi ve saati için Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasındaki duyuruları takip ediniz. (https://ktu.edu.tr/ydyo

 

 • Çevrimiçi Ders Yazılımının Yapılması

(Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olanlar ile muafiyet sınavına girip başarılı olan tüm öğrenciler için)

 

12 - 16 Şubat 2024

 

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR

Elektronik Başvuru ve

Yerleştirme Sistemi

Başvurularla ilgili bütün işlemler elektronik ortamda KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden, Türk vatandaşı adaylar için https://lisansustubasvuru.ktu.edu.tr/ adresinden, yabancı uyruklu adaylar için ise http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru adresinden yapılır ve yerleştirme sonuçları aynı web adresinden ilan edilir.

 

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SİSTEMİNİN (TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN) KULLANIMI

1. Adım: Ön Kayıt

 • Adaylar, Enstitü ana sayfasında bulunan Ön Kayıt Başvuru adresinden tıklayarak açacakları sayfaya; T.C. Kimlik Numaralarını, e-posta adreslerini ve son 5 yılda aldığı ALES puanlarından en yükseğini ve bu puanının türü bilgilerini gireceklerdir.
 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına müracaat edecek olanlar Ön Kayıt Başvuru ekranında "Değerlendirmede kullanacağınız Lisansüstü giriş sınavı" kısmında "YOK" seçeneğini işaretlemelidir. (ALES bilgilerini doldurmadan geçmek için).
 • Bu ekranda adaylar 4,5x6 cm ebadında vesikalık (Öğrenci kimlik kartında kullanılacak uygunlukta olmalıdır aksi durumunda vesikalık resim talep edilecektir) resimlerini dijital ortamda yüklemelidirler. Yükleme yapılmadan diğer ekrana geçmelerine izin verilmez.
 • Adayların verdikleri e-posta adresine, her aday için özel bir ileti, sistem tarafından otomatik gönderilecektir. Adaylar, bu iletideki şifrelerini ve onay linkini kullanacaktır. Bu linklere tıkladıklarında Ön Kayıt Başvurularını tamamlamış olacaklardır.

2. Adım: Bilgi Girişi ve Tercih

 • Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve 1. Adımda verilen şifreleri ile 2. adıma devam edecektir.
 • Adaylar, Enstitü ana sayfasında yer alan Bilgi ve Tercih Girişi adresinden veya 1. adımda gönderilen iletiye tıklayarak açacakları sayfada T.C. Kimlik Numaralarını, şifrelerini, son mezuniyet durumlarını ve Fen Bilimleri Enstitüsünü seçip ileri tuşuna bastıktan sonra gelen ekranlardaki bilgilerini kontrol ederek eksiklerini tamamlayacaktır.
 • Son olarak, anabilim dalı ve program tercihlerini yapıp kayıt butonuna tıklayan adaylar başvurularını tamamlamış olacaktır.

Sonuç Öğrenme

Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, başvuru adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre girilerek çevrimiçi olarak öğrenilecektir.

Yabancı Dil Seviye Belirleme / Muafiyet Sınavları

Yabancı Dil (İngilizce) Seviye Belirleme Sınavı 05-09 Şubat 2024

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 05-09 Şubat 2024?te uygulanacaktır. Bu sınavların uygulanacağı tarih ve saatler, Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasındaki duyurulardan takip edilecektir. (https://ktu.edu.tr/ydyo). 

Program Başvuru Sayısı

Adaylar, başvuru koşullarını sağladıkları lisansüstü programlarından sadece birine başvurabilir. Birden fazla başvuruda bulunan adayların en son yapmış oldukları başvuru, sistem tarafından geçerli kabul edilir.

Belgelerin Geçerlilik Süreleri

 • ALES ve YDS belgelerinin geçerlilik süreleri, yapıldıkları tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
 • Yabancı dilde bu süreyi aşmış olanlar veya belgesi olmayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda muafiyet sınava tabi tutulacaktır.

Başvuru Geçerlilik İlkesi

 • Enstitümüz Anabilim Dallarına ALES sayısal puan türü geçerlidir.
 • Tercih hatası yapan veya yanlış beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılarak, sistem tarafından iptal edilecektir.
 • Akademik ortalamalar (mezuniyet notu) YÖKSİS programından çekilmektedir. Adaylar başvuruda bulunmadan önce notlarının doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler. Not hesaplaması YÖKSİS ten alınan puana göre yapılacak, sonradan değişim yapılmayacaktır.

Bilgilendirme

Her türlü sorularınız için irtibat e-posta : ktufbe@ktu.edu.tr

 

 

YERLEŞTİRMESİ YAPILAN ADAYLARIN ?LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KAYIT SİSTEMİNE?

YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER

AŞAĞIDA İSTENEN BELGELER SİSTEME AYRI DOSYALAR ŞEKLİNDE ?PDF? FORMATINDA YÜKLENECEKTİR 

(BARKODLU/KAREKODLU  E-DEVLET ÇIKTILARI DA KABUL EDİLMEKTEDİR)

 • Lisansüstü yerleştirme sonuç ekranı çıktısı (başvuru sisteminden yazdırılıp imzalandıktan sonra taranarak kayıt sistemine yüklenecektir),
 • Yüksek lisans programına başvuranlar için; Lisans Diploması ve Transkripti
 • Doktora programına başvuranlar için; Lisans, Yüksek Lisans Diploması ve Transkriptleri
 • Lisanstan doktora programına başvuranlar için; Lisans Diploması ve Transkripti
 • Yukarıda sayılan diploma (mezuniyet belgesi) ve transkriptler için barkodlu/karekodlu e-devlet çıktısı da kabul edilir.
 • Yurt dışındaki Üniversitelerden alınan diplomanın denklik belgesi ve transkriptin Türkçe çevirisi olması zorunludur.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • ALES belgesi,
 • Doktora programına başvuruda bulunabilmek için İngilizce YDS, YÖKDİL (İngilizce) sınavlarından den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanın bulunması zorunludur. Doktora programlarına başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılan adaylar, yabancı dilden muaf sayılır.  
 • Varsa, İngilizce hazırlık sınıfından muaf olabilmek için YDS, veya YÖKDİL?den Yüksek Lisans için 50 puan (Kamu/Sanayi/Üniversite İşbirliği kapsamındaki başvurular için 45 puan), %100 İngilizce öğretim uygulayan programlarda ise 80 puan veya Üniversitelerarası Kurul?ca kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri puanlarını gösterir belgeleri,
 • Askerlik sevk tehir işlemi yaptıracak adaylar öğrenci kayıt işlemini yaptırdıktan sonra ?Askerlik Durum Belgesi? ni bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Aksi durumunda sevk işlemi yapılamaz.
 • Kontrol amaçlı olarak, çevrimiçi sisteme yüklenen belgelerin asılları öğrencilerden talep edilebilir. Bu nedenle; yarıyıl başladığında, belirtilen belgelerin asıllarının öğrencilerin yanında bulunması gerekmektedir.
 • Eksik dosya yüklenmesi halinde kayıt işlemi (kabul edilmez) yapılmaz.

 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN ÇEVRİMİÇİ BAŞVURU SİSTEMİ VE GEREKLİ BELGELER

(Müracaatta aşağıda belirtilen belgelerde eksiklik olması durumunda başvurular kabul edilmez.)

 • Başvurular http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru adres üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
 • Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında vesikalık) sisteme yüklenecektir.
 • Özgeçmiş
 • Pasaport fotokopisi
 • Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den en az Orta 2 - Orta 1-B seviyesinde Türkçe Dil Yeterlik Belgesi onaylı sureti (Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adayların başvuruları kabul edilmez)
 • Yüksek lisans programı için Lisans Diploması ve Transkript belgelerinin Türkçeye çevrisi onaylı, Türkiye mezunlarının barkotlu e-devlet çıktıları da geçerlidir.
 • Doktora programı başvuruları için Lisans ve Yüksek Lisans Diploması ile Transkript belgelerinin Türkçeye çevrisi onaylı, Türkiye mezunlarının barkodlu e-devlet çıktıları da geçerlidir.  
 • Doktora programına başvurmak için İngilizce YDS, YÖKDİL (İngilizce)?den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.
 • Varsa, İngilizce hazırlık sınıfından muaf olabilmek için YDS veya YÖKDİL'den Yüksek Lisans için 50 puan (Kamu/Sanayi/Üniversite İşbirliği kapsamındaki başvurular için 45 puan), %100 İngilizce öğretim uygulayan programlarda ise 80 puan veya Üniversitelerarası Kurul?ca kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri puanlarını gösterir belgeleri
 • Yüksek lisans için sözlü/yazılı mülakat yapılmaz. Doktora için ise sözlü mülakat 30 Ocak 2024 tarihinde Saat: 10?00 da, ilgili anabilim dallarında yüz yüze yapılacaktır. Posta/e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 • % 100 İngilizce eğitim-öğretim uygulayan Anabilim Dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe Dil Yeterlik Belgesi talep edilmez.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Lisansüstü programlara alan dışındanbaşvuracak adaylar "KTÜ  Fen Bilimleri Enstitüsü - Lisansüstü Programlara Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar" listesinden, mezuniyet alanlarının başvuru yapmaya uygun olup olmadığını öğrenebilirler. Başvuru yapılacak yüksek lisans ve doktora programları için alan içi veya alan dışı olma durumu, lisans mezuniyet alanına göre belirlenir.

KTÜ FBE Lisansüstü Programlara Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar tablosu için tıklayınız

2- a) İSG Tezsiz Yüksek Lisans programına kesin kayıtlar çevrimiçi olarak "Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi" üzerinden yapılacaktır. Kayıt belgelerinin sistemde belirtildiği gibi ?pdf? yüklenmelidir. İstenen belgeler, ayrı ayrı kendi belge ekleme butonları kullanılarak yükleme yapılacaktır. Yükleme işlemi bittikten sonra kesin kayıt işlemi yapılmış olacak ve öğrenci numarası bu ekranda verilecektir.

b) Asil ve yedek olarak ilan yapılacak ve kontenjan dolmaması durumunda yedeklerden sıraya göre kontenjan doluncaya kadar yerleştirme yapılacaktır. Kayıt yaptıracak adaylara SMS ile bilgi verilecektir.

Eksik dosya yüklenmesi halinde kayıt işlemi yapılmaz.

 

 

Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri Rehberi

Başvuru Kontenjanları

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2023-2024 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

 

ANABİLİM DALI

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

Lisanstan

Tezli Y.L Diploması İle

Alan İçi

Kamu/ Sanayi İşbirliği

Alan Dışı

Yabancı Uyruklu

Alan İçi

Alan Dışı

Alan İçi

Kamu/ Sanayi İşbirliği

Alan Dışı

Yabancı Uyruklu

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

4

2

4

2

2

2

3

2

3

2

Bilgisayar Mühendisliği

21

 

 

3

1

 

9

 

2

3

Biyoloji

15

 

2

1

 

 

8

 

1

1

Biyoteknoloji (Biotechnology)¹

 

 

 

 

1

1

2

 

2

2

Çevre Bilimleri

4

1

2

2

Doktora Programı Yok

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

5

 

3

2

 

 

3

 

3

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

7

 

 

1

 

 

5

 

 

1

Elektronik Mühendisliği

10

4

2

 

2

 

7

 

 

 

Endüstri Mühendisliği

8

1

2

1

1

 

4

1

2

1

Fizik

5

2

5

2

2

2

5

2

5

2

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.

4

1

3

1

4

 

4

2

2

1

Harita Mühendisliği

15

 

 

 

 

 

4

 

1

 

İnşaat Mühendisliği

 

 

 

 

 

 

7

 

 

3

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İstatistik)

10

 

3

 

3

 

3

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Tezsiz Y.L.)²

50

Doktora Programı Yok

Jeofizik Mühendisliği

5

 

3

2

 

 

3

 

 

2

Jeoloji Mühendisliği

8

1

2

4

1

 

4

1

 

2

Kimya

10

3

5

5

5

5

5

3

3

5

Lif ve Kağıt Teknolojisi

 

3

5

1

 

 

 

2

5

1

Maden Mühendisliği

10

 

3

5

1

1

3

 

1

3

Makine Mühendisliği

20

4

4

4

4

1

15

4

4

4

Deniz Bilimleri ve Deniz Biyoteknolojisi / (Marine Science and Marine Biotechnology)¹

2

1

2

2

Doktora Programı Yok

Matematik

7

 

 

3

 

 

3

 

 

2

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

16

4

4

4

3

2

4

3

2

2

Mimarlık

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orman Endüstri Mühendisliği

15

1

5

4

3

2

8

1

2

2

Orman Mühendisliği

15

5

5

5

1

1

5

3

3

3

Peyzaj Mimarlığı

14

1

4

2

2

 

5

1

1

1

Şehir ve Bölge Planlama

10

 

2

2

 

 

4

 

1

2

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

1

 

1

1

Doktora Programı Yok

 

¹ Biotechnology ve Marine Science and Marine Biotechnology Yüksek Lisans programları % 100 İngilizce eğitim-öğretim uygulamakta olup, programa kabul edilmesine rağmen YDS İngilizce sınavından 80 ve üzeri yabancı dil puanı veya eşdeğeri bir yabancı dil puanı olmayan adaylar İngilizce hazırlık programına alınacaklardır

² İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans uzaktan öğretim programı olup, 1 yıl (2 yarıyıl) ve 9500 TL + 9500 TL. olarak ücretlendirilmiştir. Daha geniş bilgi için tıklayınız.

YÖK Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı' nın 31.05.2016 tarih ve E-75850160-104.01.01.04-32524 sayılı yazısı ile TSK askeri personelin başvuruları kontenjan dışı değerlendirilecektir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin Askeri Personel Başvuru Formu nu doldurarak imzaladıktan sonra bu başvuru formunu eposta (ktufbe@ktu.edu.tr) adresi üzerinden Enstitüye iletmesi gerekmektedir.

 

 • ÜNİP kapsamında kurumlar üzerinden yapılan başvurular, kontenjan dışı değerlendirilmektedir.

 

Asgari Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALLARINA GÖRE ASGARİ BAŞVURU KOŞULLARI

ANABİLİM DALI

ASGARİ BAŞVURU PUANLARI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

 

ALES

Lisans Diploması ile Başvuru

Tezli Yüksek Lisans

Diploması ile Başvuru

ALES

Akademik Ort.

ALES

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

55

80

3,20

55

Bilgisayar Mühendisliği

60

80

3,20

70

Biyoloji

55

80

3,20

60

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

55

80

3,20

55

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

60

80

3,20

70

Elektronik Mühendisliği

60

80

3,20

70

 Endüstri Mühendisliği 70 80 3,20 70

Fizik

55

80

3,20

60

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.

55

80

3,20

55

Harita Mühendisliği

60

80

3,20

70

İnşaat Mühendisliği

60

80

3,20

70

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İstatistik)

60

80

3,20

70

Jeofizik Mühendisliği

55

80

3,20

55

Jeoloji Mühendisliği

55

80

3,20

55

Kimya

55

80

3,20

55

Lif ve Kağıt Teknolojisi

55

80

3,20

60

Maden Mühendisliği

55

80

3,20

55

Makine Mühendisliği

60

80

3,20

70

Matematik

60

80

3,20

70

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

55

80

3,20

60

Mimarlık

60

80

3,20

70

Moleküler Biyoloji ve Genetik

60

80

3,20

70

Biyoteknoloji

55

80

3,20

55

Orman Endüstri Mühendisliği

55

80

3,20

60

Orman Mühendisliği

55

80

3,20

60

Peyzaj Mimarlığı

60

80

3,20

60

Şehir ve Bölge Planlama

60

80

3,20

70

Yenilebilir Enerji Kaynakları Teknolojileri

 Y.L. Programı Yok

80

3,20

60

 Çevre Bilimleri 55 Doktora Programı Yok

Enerji Sistemleri Mühendisliği

55

Doktora Programı Yok

İç Mimarlık

60

Doktora Programı Yok

Marine Science and Marine Biotechnology

55

Doktora Programı Yok

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

55

Doktora Programı Yok

Yazılım Mühendisliği

60

Doktora Programı Yok

Kentsel Tasarım (II. Öğretim Tezsiz YL)

--

Doktora Programı Yok

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (II. Öğretim Tezsiz YL.)

--

Doktora Programı Yok

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim Tezsiz Y.L.)

--

Doktora Programı Yok

 

 

LİSANSÜSTÜ BAŞARI PUANI HESAPLAMASI

   TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA

DOKTORA PROGRAMLARINDA

Lisans Diploması ile Başvuran Adaylar İçin (Doğrudan Doktora)

Tezli Yüksek Lisans Diploması ile

Başvuran Adaylar İçin

ALES puanın % 60'i,

Lisans mezuniyet notunun % 40'i,

Sözlü/yazılı mülakat yapılmaz. Giriş Başarı puanı sıralamasına göre yerleştirme yapılır.

ALES puanının % 55'i,

Lisans mezuniyet notunun % 30'u, Mülakat/yazılı puanının % 15'i hesaplanır.

ALES puanının % 55'i,

Lisans mezuniyet notunun % 20'si, Yüksek lisans mezuniyet notunun % 10'u, Mülakat/yazılı puanının % 15'i hesaplanır.

Giriş Başarı Puanı en az 50,00 olmalıdır

Giriş Başarı Puanı en az 75.00 olmalıdır

Giriş Başarı Puanı en az 60,00 olmalıdır

 

Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, MÜLAKAT, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

 • Lisansüstü Programlar İçin Kontenjanların İlanı

02 Ocak 2024

 • Çevrimiçi Başvuru Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması

(Türk vatandaşları için https://lisansustubasvuru.ktu.edu.tr/ adresi üzerinden BAŞVURU SİSTEMİNE GİRİŞ sekmesinden,

Yabancı uyruklu adaylar için http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru adresi üzerinden başvurular gerçekleştirilecektir)

Başvuru sisteminin kullanımı için lütfen Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri Rehberi'ni inceleyiniz.

 

BAŞVURU SİSTEMİ,  26 OCAK 2024 SAAT 17:00 da KAPANMIŞTIR ! ! ! 

 

15 - 26 Ocak 2024

 • Doktora Sözlü Mülakat - Çevrimiçi (Uzaktan) (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil)

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Sözlü/Yazılı Mülakat (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil) yapılmaz. Giriş Başarı Puanına göre sıralama yapılarak yerleştirme işlemi tamamlanır.

 

 • Doktora adaylarının mülakatları (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil), belirtilen saatte Çevrimiçi (Uzaktan) sözlü mülakat şeklinde UZEM üzerinden açılacak Sanal Mülakat Salonunda (Microsoft Teams üzerinden) yapılacaktır. Tüm doktora adaylarının çevrimiçi sözlü mülakata kamera ve ses ayarları aktif bir bilgisayar ile katılması gerekmektedir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında mülakat uygulanmaz.

 

30 Ocak 2024

Mülakatlar saat: 10.00'da başlayacaktır.

 • Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

02 Şubat 2024

 • Tezli Programlara Yerleştirilen Adayların Kesin Kayıtları;

Kayıt için gerekli belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın "Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi' ne yüklenmesi ile tamamlanır.

 

05-09 Şubat 2024

 • Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

12 - 14 Şubat 2024

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Yerleştirilen Adayların Kesin Kayıtları;

Öğrenim harcının bankaya yatırılması ve kayıt için gerekli belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın "Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi" ne yüklenmesi ile tamamlanır.

 

05-08 Şubat 2024

 • İSG 1. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

09-12 Şubat 2024

 • İSG 2. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

13 Şubat 2024

 • İSG Son Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

14 Şubat 2024

 • Yabancı Dil (İngilizce) Düzey Belirleme Sınavı

(Sınav Yeri: Makine Mühendisliği Zemin Kat - Bilgisayar Laboratuvarı)

15 Şubat 2024

 

Sınava girecek adaylar için oturum listeleri 

www.ktu.edu.tr/ydyo/duyurular adresinden ilan edilecektir. 

Düzey Belirleme Sınavı sonuçları aynı gün ilan edilecektir. 

Sınav tarihi ve saati için Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasındaki duyuruları takip ediniz. (https://ktu.edu.tr/ydyo

 • Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı (Dil Becerileri Yazılı/Dinleme/Konuşma)

(Sınav Yeri: KTÜ Milli Piyango Yabancı Diller Yüksekokulu)

16 Şubat 2024

 

Düzey Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Sınav Salonları ve Sınıf Listeleri www.ktu.edu.tr/ydyo/duyurular adresinden ilan edilecektir. 

Sınav tarihi ve saati için Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasındaki duyuruları takip ediniz. (https://ktu.edu.tr/ydyo

 • Çevrimiçi Ders Yazılımının Yapılması

(Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olanlar ile muafiyet sınavına girip başarılı olan tüm öğrenciler için)

 

12 - 16 Şubat 2024

Mezuniyet Alanına Göre Başvuru Yapılabilecek Alan İçi/Alan Dışı Programlar

Sanayi / Kamu İşbirliği Onay Formu

Doktora Referans Formu

İngilizce Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı

Bahar Dönemi Yeni Kayıt Yaptıran Lisansüstü Öğrencileri için Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı

 

15 Şubat 2024 Perşembe Lisansüstü Düzey Belirleme Sınavı

(Bahar Dönemi Yeni Kayıt Yaptıran Lisansüstü Öğrencileri için)

Düzey Belirleme Sınav sonuçlarına göre Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavına girmeye hak kazanan adaylar aynı listede ilan edilir. Düzeyleri A1 ve A2 olan adaylar KTÜ BYS sisteminde Bahar Dönemi için Hazırlık Sınıflarına yerleştirilir.

 • Düzey Belirleme Sınavı Muafiyet sınavı değildir. Seviyesi B1 olan adaylar bir sonraki gün Yabancı Diller Yüksekokulu Binasında Muafiyet Sınavına girerler.

 

16 Şubat 2024 Cuma Lisansüstü Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı

(Bahar Dönemi Yeni Kayıt Yaptıran Lisansüstü Öğrencileri için)

 • Sınav Yabancı Diller Yüksekokulu binası B Blok 2. Katta yapılır.
 • Sınav Salonları ve Sınıf Listeleri ydyo@ktu.edu.tr/duyurular adresinden ayrıca ilan edilecektir.
 • Tüm oturumlara katılmak zorunludur.
 • Sınav sonuçları KTÜ Bilgi Yönetim Sisteminden duyurulur.

1.Oturum : Saat 09.00 Dil Becerileri/Yazma Sınavı

2.Oturum : Saat 11.30 Dinleme Sınavı

3.Oturum : Saat 13.00 Konuşma Sınavı

Doktora Mülakat

DOKTORA ADAYLARININ MÜLAKAT SINAVI

 

Enstitümüze bağlı Doktora programlarına başvuruda bulunan adaylarının mülakatları, 30 Ocak 2024 Salı günü saat 10:00'da, başvuru yapılan Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından ÇEVRİMİÇİ (UZAKTAN) mülakat şeklinde (Microsoft Teams üzerinden) görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilecektir. Doktora programlarına başvuran tüm adayların mülakat günü saat 10:00'da görüntü ve ses ayarları aktif bir bilgisayar kullanarak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından oluşturulacak Sanal Mülakat Salonunda (Microsoft Teams linkleri sonra paylaşılacaktır) hazır bulunması gerekmektedir. 

 

Bu sözlü mülakatta adaylara;

 

1- Mesleki Bilgilerini (Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans programlarına ilişkin genel mesleki bilgiler)

2- Araştırmaya Yatkınlık Durumunu (İlgili alan hakkında bilgi toplama, analiz-sentez potansiyeli, gözlem gücü gibi konulara ilişkin bilgiler)

3- İletişim Becerilerini (İletişim kurma, etkin dinleme, ifade etme yeteneği gibi konulara ilişkin bilgiler)

ölçmeye yönelik sözlü sorular yöneltilerek, adayın verdiği cevaplar doğrultusunda Anabilim Dalı Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ?Mülakat Puanı? verilecektir.

 

Doktora programlarına başvuran tüm adayların, çalışmak istedikleri bilim alanındaki öğretim üyelerinden referans mektubu almaları zorunludur. Referans mektubu, mülakat/yazılı sırasında jüriye verilecektir. Referans mektubu olmayan mülakata alınmaz ve başarı puanı hesaplanmaz. Örnek Referans mektubuna ulaşabilmek için tıklayınız. 

 

Mülakat puanı 100 üzerinden verilecektir. Mülakat puanınının Giriş Başarı Puanına etkisi Doktora programları için %15 tir.

 

Çevrimiçi Sözlü mülakat sınavına katılmayan "doktora" adaylarının giriş başarı puanı hesaplanmaz.

 

 

Başvuru Sistemine Giriş

 

Türk Vatandaşı Adaylar İçin

 

1. Adım: Ön Kayıt Başvurusu

2. Adım: Bilgi ve Tercih Girişi

 

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin

 

Başvuru Sistemine Giriş

 2023-2024 BAHAR YARIYILI İÇİN BAŞVURU TARİHİ 15 - 26 OCAK 2024 TARİHLERİ ARASINDADIR.

Başvuru Sistemi 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 17:00'da kapanmıştır ...

Yerleştirme Sonuçları

 

Türk Vatandaşı Adaylar İçin Yerleştirme Sonuçları

>> Yerleştirme Sonuç Belgesi İçin Tıklayınız . . .

 

>>Boş Kontenjanlar Yedek Yerleştirme Listesi. . .

Not: Kayıtlarını 12-14 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilirler

 

>>İSG 2. yedekten yerleştirme yapılmıştır, "kazanan sonuç belgesinden" kontrol ediniz, 13 şubat 2024 tarihi içinde

Not: Yerleştirme sonuç belgenizi almayı unutmayın..

 

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Yerleştirme Sonuçları

>> Yedekyen Yerleştirme Listesi İçin Tıklayınız . . .

 

 

ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı ve
 • Yabancı uyruklu adayların kesin kayıt işlemleri için: 

Öğrenim ücreti ödemeleri Vakıfbank üzerinden;

 

"Ödemeler > Eğitim ve Sınav Ödemeleri > Üniversiteler"

 

menüsünden "Karadeniz Teknik Üniversitesi" seçildikten sonra gelen ekrana T.C. Kimlik Numarası girilerek gerçekleştirilecektir. Sonrasında, yukarıda belirtilen belgeler kayıt sistemine yüklenerek kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır. 

 

Not: Vatandaşlık Numarası bulunmayan yabancı uyruklu adaylar kayıt işlemi için 337 4420 nolu telefon ile ileşime geçmeleri durumunda gerekli yönlendirme yapılacaktır. 

 

Kesin Kayıt İşlemleri

 

>> Türk Vatandaşı Adaylar İçin Çevrimiçi Kesin Kayıt Sistemine Giriş <<

 

>> Yerleştirilen Türk Vatandaşı Adaylardan İstenen Belgeler <<

 

NOT: Kayıtlar 05-09 Şubat 2024 tarihleri arasındadır.

 

 

>> Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Çevrimiçi Kesin Kayıt Sistemine Giriş <<

 

>> Yerleştirilen Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenen Belgeler <<

 

NOT: Kayıtlar 05-09 Şubat 2024 tarihleri arasındadır.

Yabancı uyruklu öğrenciler için 2023-2024 Eğitim yılı Bahar Yarıyılı Öğretim Harç Ödemesi 5000 TL dir.