lisansüstü programlara başvuru ve yerleştirme sistemi

Başvuru İlanı

 

2023-2024 GÜZ YARIYILI

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KOŞULLARI VE ÖĞRENCİ KABUL İLANI

 

ALES PUANI

(ALES belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.)

Tezsiz yüksek lisans prgramlarında

ALES şartı aranmaz.

Tezli yüksek lisans programlarında

En az 55 olmak koşulu ile, başvuru yapılacak Anabilim Dalına göre belirlenir. Asgari başvuru koşulları için tıklayınız...

Tezli yüksek lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuracak adaylar için en az

Lisans diplomasıyla doktora programlarına

başvuracak adaylar için en az

80

Yabancı Uyruklu öğrenciler için

ALES şartı aranmaz.

 

MEZUNİYET PUANI

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için

Tüm 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabilir.

Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için

Başvuru işlemleri için asgari Lisans mezuniyet puanı aranmaz.

Tezli yüksek lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuru için

Lisans diplomasıyla doktora programlarına başvuru için

Lisans mezuniyet puanı 4’lük sisteme göre en az 3.20 veya 100’lük sisteme göre en az 81,33 olmalıdır.

 

ÖZEL BAŞVURU KOŞULLARI

1. Sanayi/Kamu/Üniversite İşbirliği kapsamında başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanmış olması zorunludur:

 • Başvuruda bulunacak adayların herhangi bir kamu ya da sanayi kuruluşunda çalışıyor olması ve lisansüstü tez çalışmalarını bu kurum ve kuruluşta gerçekleştirmek üzere yazılı bir protokol yapılmış olması  (başvuru aşamasında sisteme yüklenecektir), veya
 • Kurum/kuruluş ile bir protokol yoksa, Enstitümüz web sayfası Ortak Formlar kısmında bulunan FBE-FR-O20 SANAYİ/KAMU İŞBİRLİĞİ ONAY FORMU’nun doldurulmuş ve taraflarca imzalanmış olması (başvuru aşamasında sisteme yüklenecektir).

2. Bu kontenjanlara sadece alan içi (Anabilim Dalının adı ile aynı lisans mezuniyet alanına sahip) adayların müracaatları kabul edilecektir.

NOT: Bu programa başvuran adaylar, aynı anda diğer lisansüstü programlara başvuru yapamazlar. Yukarıdaki koşullara uygun olmayan başvurular iptal edilecektir.

 

YABANCI DİL (İNGİLİZCE) MUAFİYETİ

(Muafiyet için belgelerinin geçerlilik süreleri)

 

Yabancı dil hazırlıktan muaf olabilmek için gerekli asgari puan (YDS/YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri)

Tezli yüksek lisans ve doktora programları için

Sanayi/Kamu/Üniversite İşbirliği kapsamındaki Tezli yüksek lisans ve doktora programları için

%100 İngilizce olan programlarda

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans

Doktora

80

50

55

45

55

 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programı için İngilizce şartı yoktur.
 • YDS/YÖKDİL veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan yukarıda belirtilen asgari puanları alamamış olan tezli yüksek lisans programı adayları için (Sanayi/Kamu/Üniversite İşbirliği kapsamındaki kontenjanlar dahil) zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Doktora programlarına başvuru yapabilmek için, yukarıda belirtilen bir dil sınavlarından en az 55 puan (veya eşdeğeri) alınmış olması zorunludur. Doktora programlarına başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılan adaylar, yabancı dilden muaf sayılır.  
 • Muafiyet için kullanılacak yabancı dil belgelerinin geçerlik süresi (Üniversitelerin yapmış oldukları İngilizce Hazırlık Programı Muafiyet sınav belgeleri dahil) sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl olup, Kurulca kabul edilen eşdeğer belgeler için ise 2 yıldır.
 •  Muafiyet belgesi olmayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yapacağı muafiyet sınavına girebilir. Başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Programına devam etmek zorundadır.

 

GİRİŞ BAŞARI PUANI HESAPLAMASI (GBP)

(Yüksek Lisans Programları için sözlü/yazılı mülakat yapılmaz. Giriş Başarı Puanına göre sıralama yapılır.)

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Ücretli programlardır 

Lisans mezuniyet puanı şartı aranmaz. Lisans mezuniyet puanı esas alınarak başarı sıralaması yapılır.

Sözlü/yazılı mülakat yapılmaz. Giriş Başarı Puanına göre sıralama yapılır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

 • ALES puanının % 60’i,
 • Lisans mezuniyet notunun % 40’i,
 • Giriş Başarı Puanı en az 50,00 olmalıdır.

Sözlü/yazılı mülakat yapılmaz. Giriş Başarı Puanına göre sıralama yapılır.

 

DOKTORA PROGRAMLARI

Doktora Programları için sözlü mülakat yapılır. Doktora programlarına başvuran öğrenciler, çalışmak istedikleri bilim alanındaki öğretim üyelerinden birinden referans formu almak zorundadır. Referans formu, sözlü mülakat sırasında jüriye verilecektir. Referans formu olmayan mülakata alınmaz ve başarı puanı hesaplanmaz.

Referans formu’na erişim için tıklayınız...

Tezli Yüksek Lisans Mezunları İçin

 • ALES puanının % 55’i,
 • Lisans mezuniyet notunun % 20’si,
 • Yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u,
 • Mülakat/yazılı puanının % 15’i hesaplanır.
 • Giriş Başarı Puanı en az 60,00 olmalıdır.

Lisans Mezunları İçin

 • ALES puanının % 55’i,
 • Lisans mezuniyet notunun % 30’u,
 • Mülakat/yazılı puanının % 15’i hesaplanır.
 • Giriş Başarı Puanı en az 75.00 olmalıdır.

Doktora programları ve Sanayi/Kamu/Üniversite İş birliği kapsamındaki Doktora programları başvuruları için yabancı dil (İngilizce) başvuru ön koşulu ve hazırlık programından muafiyet şartı

Doktora programlarına başvuru yapabilmek için adayların İngilizce YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almaları zorunludur. Doktora programlarına başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılan adaylar, yabancı dilden muaf sayılır.  

 

ORTAK DEĞERLENDİRME İLKELERİ

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, MÜLAKAT, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

 • Lisansüstü Programlar İçin Kontenjanların İlanı

12 Haziran 2023

 • İnteraktif Başvuru Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması

(Türk vatandaşları için https://lisansustubasvuru.ktu.edu.tr/ adresi üzerinden,

Yabancı uyruklu adaylar için http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru adresi üzerinden başvurular gerçekleştirilecektir)

Başvuru sisteminin kullanımı için lütfen Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri Rehberi’ni inceleyiniz.

 

BAŞVURU SİSTEMİ, 16 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE SAAT 17:00 da KAPANACAKTIR …

 

26 Haziran – 16 Temmuz 2023

 • Doktora Mülakat (Sözlü)

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Sözlü/Yazılı Mülakat (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil) yapılmaz. Giriş Başarı Puanına göre sıralama yapılarak yerleştirme işlemi tamamlanır.

 

 • Doktora adaylarının mülakatları (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil), belirtilen saatte yüzyüze sözlü mülakat şeklinde Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında mülakat uygulanmaz.

 

18 Temmuz 2023

Mülakatlar saat: 10.00’da başlayacaktır.

 • Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

21 Temmuz 2023

 • Tezli Programlara Yerleştirilen Adayların Kesin Kayıtları;

Kayıt için gerekli belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın “Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi” ne yüklenmesi ile tamamlanır.

 

24-28 Temmuz 2023

 • Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

31 Temmuz-02 Ağustos 2023

İş Sağlığı ve Güvenli ve Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programına Yerleştirilen Adayların Kesin Kayıtları;

Öğrenim harcının bankaya yatırılması ve kayıt için gerekli belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın “Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi” ne yüklenmesi ile tamamlanır.

 

24-26 Temmuz 2023

 • İSG 1. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

27-28 Temmuz 2023

 • İSG 2. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

31 Temmuz 2023

 • İSG Son Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

01 Ağustos 2023

 • Yabancı Dil (İngilizce) Düzey Belirleme Sınavı

(Sınav Yeri: Makine Mühendisliği Zemin Kat - Bilgisayar Laboratuvarı)

04-08 Eylül 2023

 

Sınav tarihi ve saati için Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasını takip ediniz. (https://ktu.edu.tr/ydyo

 • Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı (Dil Becerileri Yazılı/Dinleme/Konuşma)

(Sınav Yeri: KTÜ Milli Piyango Yabancı Diller Yüksekokulu)

04-08 Eylül 2023

Sınav tarihi ve saati için Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasını takip ediniz. (https://ktu.edu.tr/ydyo

 • İnteraktif Ders Yazılımının Yapılması

(Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olanlar ile muafiyet sınavına girip başarılı olan tüm öğrenciler için)

 

11 - 15 Eylül 2023

 

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ HUSUSLAR

Elektronik Başvuru ve

Yerleştirme Sistemi

Başvurularla ilgili bütün işlemler elektronik ortamda KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfası üzerinden, Türk vatandaşı adaylar için http://lisansustubasvuru.ktu.edu.tr/ adresinden, yabancı uyruklu adaylar için ise http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru adresinden yapılacak ve yerleştirme sonuçları aynı web adresinden ilan edilir.

 

İNTERAKTİF BAŞVURU SİSTEMİNİN (TÜRK VATANDAŞI ADAYLAR İÇİN) KULLANIMI

1. Adım: Ön Kayıt

 • Adaylar, Enstitü ana sayfasında bulunan Ön Kayıt Başvuru adresinden tıklayarak açacakları sayfaya; T.C. Kimlik Numaralarını, e-posta adreslerini ve son 5 yılda aldığı ALES puanlarından en yükseğini ve bu puanının türü bilgilerini gireceklerdir.
 • Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına müracaat edecek olanlar Ön Kayıt Başvuru ekranında “Değerlendirmede kullanacağınız Lisansüstü giriş sınavı” kısmında “YOK” seçeneğini işaretlemelidir. (ALES bilgilerini doldurmadan geçmek için).
 • Bu ekranda adaylar 4,5x6 cm ebadında vesikalık (Öğrenci kimlik kartında kullanılacak uygunlukta olmalıdır aksi durumunda vesikalık resim talep edilecektir) resimlerini dijital ortamda yüklemelidirler. Yükleme yapılmadan diğer ekrana geçmelerine izin verilmez.
 • Adayların verdikleri e-posta adresine, her aday için özel bir ileti, sistem tarafından otomatik gönderilecektir. Adaylar, bu iletideki şifrelerini ve onay linkini kullanacaktır. Bu linklere tıkladıklarında Ön Kayıt Başvurularını tamamlamış olacaklardır.

2. Adım: Bilgi Girişi ve Tercih

 • Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve 1. Adımda verilen şifreleri ile 2. adıma devam edecektir.
 • Adaylar, Enstitü ana sayfasında yer alan Bilgi ve Tercih Girişi adresinden veya 1. adımda gönderilen iletiye tıklayarak açacakları sayfada T.C. Kimlik Numaralarını, şifrelerini, son mezuniyet durumlarını ve Fen Bilimleri Enstitüsünü seçip ileri tuşuna bastıktan sonra gelen ekranlardaki bilgilerini kontrol ederek eksiklerini tamamlayacaktır.
 • Son olarak, anabilim dalı ve program tercihlerini yapıp kayıt butonuna tıklayan adaylar başvurularını tamamlamış olacaktır.

Sonuç Öğrenme

Değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, başvuru adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre girilerek interaktif olarak öğrenilecektir.

Yabancı Dil Seviye Belirleme / Muafiyet Sınavları

Yabancı Dil (İngilizce) Seviye Belirleme Sınavı 04-08 Eylül 2023

Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı 04-08 Eylül 2023’de uygulanacaktır. Bu sınavların uygulanacağı tarih ve saatler, Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasından takip edilecek. (https://ktu.edu.tr/ydyo). 

Program Başvuru Sayısı

Adaylar, başvuru koşullarını sağladıkları lisansüstü programlarından sadece birine başvurabilir. Birden fazla başvuruda bulunan adayların en son yapmış oldukları başvuru, sistem tarafından geçerli kabul edilir.

Belgelerin Geçerlilik Süreleri

 • ALES ve YDS belgelerinin geçerlilik süreleri, yapıldıkları tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
 • Yabancı dilde bu süreyi aşmış olanlar veya belgesi olmayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda muafiyet sınava tabi tutulacaktır.

Başvuru Geçerlilik İlkesi

 • Enstitümüz Anabilim Dallarına ALES sayısal puan türü geçerlidir.
 • Tercih hatası yapan veya yanlış beyanda bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılarak, sistem tarafından iptal edilecektir.
 • Akademik ortalamalar (mezuniyet notu) YÖKSİS programından çekilmektedir. Adaylar başvuruda bulunmadan önce notlarının doğru olup olmadığını kontrol etmelidirler. Not hesaplaması YÖKSİS ten alınan puana göre yapılacak, sonradan değişim yapılmayacaktır.

Bilgilendirme

Her türlü sorularınız için irtibat e-posta : ktufbe@ktu.edu.tr

 

 

YERLEŞTİRMESİ YAPILAN ADAYLARIN “LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KAYIT SİSTEMİNE

YÜKLEMESİ GEREKEN BELGELER

AŞAĞIDA İSTENEN BELGELER SİSTEME AYRI DOSYALAR ŞEKLİNDE “PDF” FORMATINDA YÜKLENECEKTİR. E-DEVLET ÇIKTILARI BARKODLU OLANLAR YÜKLENEBİLİR

 • İnteraktif lisansüstü yerleştirme sonuç ekranı çıktısı (başvuru sisteminden yazdırılıp imzalandıktan sonra taranarak kayıt sistemine yüklenecektir),
 • Yüksek lisans programına başvuranlar için; Lisans Diploması ve Transkripti
 • Doktora programına başvuranlar için; Lisans, Yüksek Lisans Diploması ve Transkriptleri
 • Lisanstan doktora programına başvuranlar için; Lisans Diploması ve Transkripti
 • Yukarıda sayılan diploma (mezuniyet belgesi) ve transkriptler için barkodlu/karekodlu e-devlet çıktısı da kabul edilir.
 • Yurt dışındaki Üniversitelerden alınan diplomanın denklik belgesi ve transkriptin Türkçe çevirisi olması zorunludur.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • ALES belgesi,
 • Doktora programına başvuruda bulunabilmek için İngilizce YDS, YÖKDİL (İngilizce) sınavlarından den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanın bulunması zorunludur. Doktora programlarına başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılan adaylar, yabancı dilden muaf sayılır.  
 • Varsa, İngilizce hazırlık sınıfından muaf olabilmek için YDS, veya YÖKDİL’den Yüksek Lisans için 50 puan (Kamu/Sanayi/Üniversite İşbirliği kapsamındaki başvurular için 45 puan), %100 İngilizce öğretim uygulayan programlarda ise 80 puan veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri puanlarını gösterir belgeleri,
 • Askerlik sevk tehir işlemi yaptıracak adaylar öğrenci kayıt işlemini yaptırdıktan sonra “Askerlik Durum Belgesi” ni bir dilekçe ekinde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Aksi durumunda sevk işlemi yapılamaz.
 • Kontrol amaçlı olarak, çevrimiçi sisteme yüklenen belgelerin asılları öğrencilerden talep edilebilir. Bu nedenle; yarıyıl başladığında, belirtilen belgelerin asıllarının öğrencilerin yanında bulunması gerekmektedir.
 • Eksik dosya yüklenmesi halinde kayıt işlemi (kabul edilmez) yapılmaz.

 

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLAR İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA İNTERAKTİF BAŞVURU SİSTEMİ VE GEREKLİ BELGELER

(Müracaatta aşağıda belirtilen belgelerde eksiklik olması durumunda başvurular kabul edilmez.)

 • Başvurular http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru adres üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
 • Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm ebadında vesikalık) sisteme yüklenecektir.
 • Özgeçmiş
 • Pasaport fotokopisi
 • Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’den en az Orta 2 – Orta 1-B seviyesinde Türkçe Dil Yeterlik Belgesi onaylı sureti (Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adayların başvuruları kabul edilmez)
 • Yüksek lisans programı için Lisans Diploması ve Transkript belgelerinin Türkçeye çevrisi onaylı, Türkiye mezunlarının barkotlu e-devlet çıktıları da geçerlidir.
 • Doktora programı başvuruları için Lisans ve Yüksek Lisans Diploması ile Transkript belgelerinin Türkçeye çevrisi onaylı, Türkiye mezunlarının barkotlu e-devlet çıktıları da geçerlidir.  
 • Doktora programına başvurmak için İngilizce YDS, YÖKDİL (İngilizce)’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almaları gereklidir.
 • Varsa, İngilizce hazırlık sınıfından muaf olabilmek için YDS veya YÖKDİL’den Yüksek Lisans için 50 puan (Kamu/Sanayi/Üniversite İşbirliği kapsamındaki başvurular için 45 puan), %100 İngilizce öğretim uygulayan programlarda ise 80 puan veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan eşdeğeri puanlarını gösterir belgeleri
 • Yüksek lisans için sözlü/yazılı mülakat yapılmaz. Doktora için ise sözlü mülakat 18 Temmuz 2023 tarihinde Saat: 10’00 da, ilgili anabilim dallarında yüz yüze yapılacaktır. Posta/e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 • % 100 İngilizce eğitim-öğretim uygulayan Anabilim Dallarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe Dil Yeterlik Belgesi talep edilmez.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1- Lisansüstü programlara alan dışındanbaşvuracak adaylar “KTÜ – Fen Bilimleri Enstitüsü - Lisansüstü Programlara Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar” listesinden, mezuniyet alanlarının başvuru yapmaya uygun olup olmadığını öğrenebilirler. Başvuru yapılacak yüksek lisans ve doktora programları için alan içi veya alan dışı olma durumu, lisans mezuniyet alanına göre belirlenir.

KTÜ FBE Lisansüstü Programlara Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar tablosu için tıklayınız

2- a) İSG Tezsiz Yüksek Lisans programına kesin kayıtlar çevrimiçi olarak “Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi” üzerinden yapılacaktır. Kayıt belgelerinin sistemde belirtildiği gibi “pdf” yüklenmelidir. İstenen belgeler, ayrı ayrı kendi belge ekleme butonları kullanılarak yükleme yapılacaktır. Yükleme işlemi bittikten sonra kesin kayıt işlemi yapılmış olacak ve öğrenci numarası bu ekranda verilecektir.

b) Asil ve yedek olarak ilan yapılacak ve kontenjan dolmaması durumunda yedeklerden sıraya göre kontenjan doluncaya kadar yerleştirme yapılacaktır. Kayıt yaptıracak adaylara SMS ile bilgi verilecektir.

Eksik dosya yüklenmesi halinde kayıt işlemi yapılmaz.

 

 

Bu sayfa  website hit counters   defa ziyaret edilmiştir. 

>> Yerleştirme Sonuçları

 

Türk Vatandaşı Adaylar İçin Yerleştirme Sonuçları

 

>> Yerleştirme Sonuç Belgesi İçin Tıklayınız . . .

>> YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA  KAYITLARI SONA ERMİŞTİR

(Bilgisayarda görüntüleyiniz)

>> İSG ve TDG KAYITLARI SONA ERMİŞTİR

  (Bilgisayarda görüntüleyiniz)

 

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Yerleştirme Sonuçları

 

>> Yerleştirme Listesi İçin Tıklayınız . . .

​​​​​​  ​(Bilgisayarda görüntüleyiniz)

 

 

AÇIKLAMA

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı,
 • Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
 • Yabancı uyruklu adayların kesin kayıt işlemleri için: 

Öğrenim ücreti ödemeleri Vakıfbank üzerinden;

 

"Ödemeler > Eğitim ve Sınav Ödemeleri > Üniversiteler"

 

menüsünden "Karadeniz Teknik Üniversitesi" seçildikten sonra gelen ekrana T.C. Kimlik Numarası girilerek gerçekleştirilecektir. Sonrasında, yukarıda belirtilen belgeler kayıt sistemine yüklenerek kesin kayıt işlemi tamamlanacaktır. 

 

Not: Vatandaşlık Numarası bulunmayan yabancı uyruklu adaylar kayıt işlemi için............. nolu telefon ile ileşime geçmeleri durumunda gerekli yönlendirme yapılacaktır. 

 

Kesin Kayıt İşlemleri

 

>> Türk Vatandaşı Adaylar İçin Çevrimiçi Kesin Kayıt Sistemine Giriş

 

>> Yerleştirilen Türk Vatandaşı Adaylardan İstenen Belgeler

 

 

>> Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Çevrimiçi Kesin Kayıt Sistemine Giriş 

 

>> Yerleştirilen Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenen Belgeler

 

NOT:

Yabancı uyruklu tüm öğrenciler için 2023-2024 Eğitim yılı Güz Yarıyılı Öğretim Harç Ödemesi 5000 TL + 5000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL dir. 

 

İngilizce Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavı

Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri Rehberi

Başvuru Kontenjanları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2023-2024 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

 

 

ANABİLİM DALI

 

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

Lisanstan

Tezli Y.L Diploması İle

Alan İçi

Kamu/ Sanayi İşbirliği

Alan Dışı

Yabancı Uyruklu

Alan İçi

Alan Dışı

Alan İçi

Kamu/ Sanayi İşbirliği

Alan Dışı

Yabancı Uyruklu

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

4

2

4

2

2

2

3

2

3

2

Bilgisayar Mühendisliği

18

-

-

4

1

-

15

-

-

-

Biyoloji

15

-

5

1

-

-

4

-

2

2

Biyoteknoloji (Biotechnology) ¹

-

1

4

3

-

3

-

1

4

3

Çevre Bilimleri

-

1

6

3

Doktora Programı Yok

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

5

1

5

1

-

-

5

1

5

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

9

2

-

2

1

-

2

1

-

2

Elektronik Mühendisliği

15

3

1

2

1

-

8

3

1

2

Endüstri Mühendisliği

12

9

3

2

Doktora Programı Yok

Enerji Sistemleri Mühendisliği

2

-

-

-

Doktora Programı Yok

Fizik

5

1

1

3

1

1

5

1

2

2

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.

10

3

5

2

2

1

5

2

2

1

Harita Mühendisliği

20

3

1

1

1

-

5

-

-

-

İç Mimarlık

6

-

4

1

Doktora Programı Yok

İnşaat Mühendisliği

60

10

-

10

5

-

20

5

-

5

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İstatistik)

5

-

3

2

2

-

2

-

-

2

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Tezsiz Y.L.) ²

50

Doktora Programı Yok

Jeofizik Mühendisliği

10

2

5

2

3

-

10

2

-

2

Jeoloji Mühendisliği

8

-

2

2

-

-

5

-

-

2

Kimya

20

-

3

5

2

-

11

-

-

3

Lif ve Kağıt Teknolojisi

-

2

5

1

-

-

-

2

5

1

Maden Mühendisliği

10

-

3

6

1

1

3

-

2

5

Makine Mühendisliği

21

4

3

3

-

-

13

3

1

3

Deniz Bilimleri ve Deniz Biyoteknolojisi / (Marine Science and Marine Biotechnology) ¹

2

-

5

3

Doktora Programı Yok

Matematik

7

-

3

5

-

-

3

-

-

1

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

7

2

1

2

2

-

4

2

1

1

Mimarlık

30

-

4

5

-

-

10

-

4

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

9

-

3

-

1

-

-

-

-

-

Orman Endüstri Mühendisliği

15

2

5

4

3

2

8

2

2

2

Orman Mühendisliği

25

2

5

5

1

1

5

1

1

1

Peyzaj Mimarlığı

12

-

3

2

-

-

5

-

-

2

Şehir ve Bölge Planlama

15

-

5

-

-

-

2

-

-

-

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (II. Öğr.-Tezsiz) ³

25** + 5*

Doktora Programı Yok

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

5

-

-

1

Doktora Programı Yok

Yazılım Mühendisliği

5

-

5

-

Doktora Programı Yok

 

¹ Biotechnology ve Marine Science and Marine Biotechnology Yüksek Lisans programları % 100 İngilizce eğitim-öğretim uygulamakta olup, programa kabul edilmesine rağmen YDS İngilizce sınavından 80 ve üzeri yabancı dil puanı veya eşdeğeri bir yabancı dil puanı olmayan adaylar İngilizce hazırlık programına alınacaklardır

² İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı,  Uzaktan Öğretim Programı olup, 1 yıl (2 yarıyıl) süreli ve 6000 + 6000 TL. olarak ücretlendirilmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

³ Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme programı, II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı olup, 1 yıl (2 yarıyıl) süreli ve 7500 + 7500 TL. olarak ücretlendirilmiştir.

* Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme programına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 5 kontenjan alımı yapılacaktır.

** Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme programı için ön başvuru alınarak talep durumu tespit edilecek olup,  en az 25 öğrenci yerleştirilmesi koşulunun sağlanamaması durumunda adayların kayıtları yapılmayarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

YÖK Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı' nın 31.05.2016 tarih ve E-75850160-104.01.01.04-32524 sayılı yazısı ile TSK askeri personelin başvuruları kontenjan dışı değerlendirilecektir. Askeri Personel Başvuru formu tıklayınız, doldurup imzalayacak olduğunuz bu başvuru formunu eposta adresi üzerinden enstitüye iletiniz

ÜNİP kapsamında başvurular kontenjan dışı değerlendirilecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

Asgari Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANABİLİM DALLARINA GÖRE ASGARİ BAŞVURU KOŞULLARI

ANABİLİM DALI

ASGARİ BAŞVURU PUANLARI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

 

ALES

Lisans Diploması ile Başvuru

Tezli Yüksek Lisans

Diploması ile Başvuru

ALES

Akademik Ort.

ALES

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

55

80

3,20

55

Bilgisayar Mühendisliği

60

80

3,20

70

Biyoloji

55

80

3,20

60

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

55

80

3,20

55

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

60

80

3,20

70

Elektronik Mühendisliği

60

80

3,20

70

Fizik

55

80

3,20

60

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh.

55

80

3,20

55

Harita Mühendisliği

60

80

3,20

70

İnşaat Mühendisliği

60

80

3,20

70

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (İstatistik)

60

80

3,20

70

Jeofizik Mühendisliği

55

80

3,20

55

Jeoloji Mühendisliği

55

80

3,20

55

Kimya

55

80

3,20

55

Lif ve Kağıt Teknolojisi

55

80

3,20

60

Maden Mühendisliği

55

80

3,20

55

Makine Mühendisliği

60

80

3,20

70

Matematik

60

80

3,20

70

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

55

80

3,20

60

Mimarlık

60

80

3,20

70

Moleküler Biyoloji ve Genetik

60

80

3,20

70

Biyoteknoloji

55

80

3,20

55

Orman Endüstri Mühendisliği

55

80

3,20

60

Orman Mühendisliği

55

80

3,20

60

Peyzaj Mimarlığı

60

80

3,20

60

Şehir ve Bölge Planlama

60

80

3,20

70

Yenilebilir Enerji Kaynakları Teknolojileri

 Y.L. Programı Yok

80

3,20

60

Çevre Bilimleri

55

Doktora Programı Yok

Endüstri Mühendisliği

70

Doktora Programı Yok

Enerji Sistemleri Mühendisliği

55

Doktora Programı Yok

İç Mimarlık

60

Doktora Programı Yok

Marine Science and Marine Biotechnology

55

Doktora Programı Yok

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

55

Doktora Programı Yok

Yazılım Mühendisliği

60

Doktora Programı Yok

Kentsel Tasarım (II. Öğretim Tezsiz YL)

--

Doktora Programı Yok

Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme (II. Öğretim Tezsiz YL.)

--

Doktora Programı Yok

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim Tezsiz Y.L.)

--

Doktora Programı Yok

 

 

LİSANSÜSTÜ BAŞARI PUANI HESAPLAMASI

   TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA

DOKTORA PROGRAMLARINDA

Lisans Diploması ile Başvuran Adaylar İçin (Doğrudan Doktora)

Tezli Yüksek Lisans Diploması ile

Başvuran Adaylar İçin

ALES puanın % 60’i,

Lisans mezuniyet notunun % 40’i,

Sözlü/yazılı mülakat yapılmaz. Giriş Başarı puanı sıralamasına göre yerleştirme yapılır.

ALES puanının % 55’i,

Lisans mezuniyet notunun % 30’u, Mülakat/yazılı puanının % 15’i hesaplanır.

ALES puanının % 55’i,

Lisans mezuniyet notunun % 20’si, Yüksek lisans mezuniyet notunun % 10’u, Mülakat/yazılı puanının % 15’i hesaplanır.

Giriş Başarı Puanı en az 50,00 olmalıdır

Giriş Başarı Puanı en az 75.00 olmalıdır

Giriş Başarı Puanı en az 60,00 olmalıdır

 

Başvuru ve Yerleştirme Takvimi

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU, MÜLAKAT, SINAV VE KAYIT TAKVİMİ

 • Lisansüstü Programlar İçin Kontenjanların İlanı

12 Haziran 2023

 • İnteraktif Başvuru Sistemi Üzerinden Başvuruların Alınması

(Türk vatandaşları için http://lisansustubasvuru.ktu.edu.tr/ adresi üzerinden,

Yabancı uyruklu adaylar için http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu/LisansUstuYabanciBasvuru adresi üzerinden başvurular gerçekleştirilecektir)

Başvuru sisteminin kullanımı için lütfen Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri Rehberi’ni inceleyiniz.

 

Başvuru sistemi, 16 Temmuz 2023 tarihinde saat 17:00 da kapanacaktır…

26 Haziran – 16 Temmuz 2023

 • Doktora Mülakat (Sözlü)

Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Sözlü/Yazılı Mülakat (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil) yapılmaz. Giriş Başarı Puanına göre sıralama yapılarak yerleştirme işlemi tamamlanır.

 

 • Doktora adaylarının mülakatları (Yabancı Uyruklu Adaylar Dahil), belirtilen saatte yüzyüze sözlü mülakat şeklinde Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında mülakat uygulanmaz.

 

18 Temmuz 2023

Mülakatlar saat: 10.00’da başlayacaktır.

 • Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

21 Temmuz 2023

 • Tezli Programlara Yerleştirilen Adayların Kesin Kayıtları;

Kayıt için gerekli belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın “Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi” ne yüklenmesi ile tamamlanır.

 

24-28 Temmuz 2023

 • Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

31 Temmuz-02 Ağustos 2023

İş Sağlığı ve Güvenli ve Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programına Yerleştirilen Adayların Kesin Kayıtları;

Öğrenim harcının bankaya yatırılması ve kayıt için gerekli belgelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın “Lisansüstü Kesin Kayıt Sistemi” ne yüklenmesi ile tamamlanır.

 

24-26 Temmuz 2023

 • İSG / TDG 1. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

27-28 Temmuz 2023

 • İSG / TDG 2. Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

31 Temmuz 2023

 • İSG / TDG Son Yedek Yerleştirme İlanı ve Kesin Kayıt

01 Ağustos 2023

 • Yabancı Dil (İngilizce) Düzey Belirleme Sınavı

(Sınav Yeri: Makine Mühendisliği Zemin Kat - Bilgisayar Laboratuvarı)

04-08 Eylül 2023

 

Sınav tarihi ve saati için Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasını takip ediniz. (https://ktu.edu.tr/ydyo

 

>> Sınav Takvimi ve Ayrıntılar:  bit.ly/3NUiwYE

 • Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınavı (Dil Becerileri Yazılı/Dinleme/Konuşma)

(Sınav Yeri: KTÜ Milli Piyango Yabancı Diller Yüksekokulu)

04-08 Eylül 2023

Sınav tarihi ve saati için Yabancı Diller Yüksek Okulu web sayfasını takip ediniz. (https://ktu.edu.tr/ydyo

 

>> Sınav Takvimi ve Ayrıntılar:  bit.ly/3NUiwYE

 • İnteraktif Ders Yazılımının Yapılması

(Yabancı Dil Hazırlık Sınıfından muaf olanlar ile muafiyet sınavına girip başarılı olan tüm öğrenciler için)

 

11 - 15 Eylül 2023

 

Mezuniyet Alanına Göre Başvuru Yapılabilecek Alan İçi/Alan Dışı Programlar

Doktora Referans Formu

Sanayi / Kamu İşbirliği Onay Formu

Doktora Mülakat

DOKTORA ADAYLARININ MÜLAKAT SINAVI

 

Enstitümüze bağlı “Doktora” programlarına başvuruda bulunan adaylarının mülakatları, 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 10:00'da, başvuru yapılan Anabilim Dalı Başkanlığı’nda yüzyüze sözlü mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. Doktora programlarına başvuran tüm adayların mülakat günü saat 10:00'da ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'nda hazır bulunması gerekmektedir. 

 

Bu sözlü mülakatta adaylara;

 

1- Mesleki Bilgilerini (Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans programlarına ilişkin genel mesleki bilgiler)

2- Araştırmaya Yatkınlık Durumunu (İlgili alan hakkında bilgi toplama, analiz-sentez potansiyeli, gözlem gücü gibi konulara ilişkin bilgiler)

3- İletişim Becerilerini (İletişim kurma, etkin dinleme, ifade etme yeteneği gibi konulara ilişkin bilgiler)

ölçmeye yönelik sözlü sorular yöneltilerek, adayın verdiği cevaplar doğrultusunda Anabilim Dalı Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından “Mülakat Puanı” verilecektir.

 

Doktora programlarına başvuran tüm adayların, çalışmak istedikleri bilim alanındaki öğretim üyelerinden referans mektubu almaları zorunludur. Referans mektubu, mülakat/yazılı sırasında jüriye verilecektir. Referans mektubu olmayan mülakata alınmaz ve başarı puanı hesaplanmaz. Örnek Referans mektubuna ulaşabilmek için tıklayınız. 

 

Mülakat puanı 100 üzerinden verilecektir. Mülakat puanınının Giriş Başarı Puanına etkisi Doktora programları için %15 tir.

 

Sözlü mülakat sınavına katılmayan "doktora" adaylarının giriş başarı puanı hesaplanmaz.

 

 

Başvuru Sistemine Giriş

 

Türk Vatandaşı Adaylar İçin

 

1. Adım: Ön Kayıt Başvurusu

2. Adım: Bilgi ve Tercih Girişi

 

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin

 

Başvuru Sistemine Giriş

 2023 - 2024 GÜZ YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR 17'DE SONA ERECEKTİR.

Mülakat Sonuçları Giriş Sistemi (Sınav Komisyonu İçin)

 

Türk Vatandaşı Adaylar İçin Sınav Komisyonu Mülakat Sonuçları Giriş Ekranı 

 

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Sınav Komisyonu Değerlendirme Sonuçları BYS üzerinden girilecektir.