UNİP

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (ÜNİP) UYGULAMA ESASLARI

 

Üniversitemiz 21.07.2006 tarihinde yürürlüğe giren Üniversitelerarası İşbirliği Programı (ÜNİP) üyelerinden biridir.  Bu programın yürütülmesi ile ilgili esaslar aşağıdaki gibidir:

1. ÜNİP,  bu program kapsamındaki üniversitelerde lisansüstü eğitim yapmak isteyen öğretim elemanlarına kolaylık sağlamaktadır.  Dolayısıyla, bu program özellikle yoğun talebin olduğu anabilim dallarına ÜNİP kapsamında müracaat eden adaylar için büyük avantaj oluşturmaktadır.

2. Üniversitemizde ÜNİP kontenjanı ilan edilmeyip, her yarıyıl başında yapılan başvurular ilgili anabilim dalının görüşü doğrultusunda değerlendirilmektedir.  Bu süreç, ilgili döneme ait lisansüstü öğrenci kontenjan ilanlarına paralel yürütülmektedir.  Dolayısıyla, ilanlarda ÜNİP ile ilgili bilgiler de verilmektedir.

3. Bu program sayesinde, üniversiteler belirli günler üzerinde anlaşarak hem üniversitedeki işlerin aksaması engellenmekte ve hem de öğretim elemanlarının mağduriyetleri giderilmektedir.

4. Adaylar, isterlerse ÜNİP’ten yararlanmadan da lisansüstü programlara doğrudan müracaat edebilirler.  Bu durumda, adaylar kontenjan sıralamasına dahil olmaktadır.

5. Lisansüstü eğitim almak isteyen öğretim elemanlarının yetiştirilmesinde en iyi ve en etkin sürecin, öğrencilerin 35. veya 39. maddelere göre Üniversitemizde görevlendirilmeleridir.

6. Lisansüstü programlara müracaat edenler, ÜNİP kapsamında da olsa Üniversitemizde uygulanmakta olan asgari lisansüstü başvuru koşullarını ve Lisansüstü Giriş Başarı Puanını sağlamak zorundadır. Bu koşullar her dönem lisansüstü öğrenci kontenjanları ile ilan edilmektedir. 

7. Bu programdan yararlanmak isteyen öğretim elemanları dilekçelerini, ÜNİP başvuru formunu ve ekinde gerekli belgeleri kendi üniversitelerine vereceklerdir. İlgili Rektörlüklerce Üniversitemize gönderilen başvurulara KTÜ Rektörlüğü üzerinden cevap verilecektir. ÜNİP Başvuru Formu için tıklayınız.