Görev Tanımları

Görev Tanımları Listesi

Sıra No

 Görevli Adı

Doküman Kodu

Sayfa Sayısı

1

 Enstitü Müdürü

FBE-GT-01

1

2

 Enstitü Müdür Yardımcısı (Akademik)

FBE-GT-02

1

3

 Enstitü Müdür Yardımcısı (İdari)

FBE-GT-03

1

4

 Enstitü Sekreteri

FBE-GT-04

2

5

 Bilgi-İşlem Şube Müdürü

FBE-GT-05

1

6

 Anabilim Dalı Başkanı

FBE-GT-06

2

7

 Enstitü Yönetim Kurulu

FBE-GT-07

2

8

 Enstitü Kurulu

FBE-GT-08

1

9

 Yazı İşleri Memuru

FBE-GT-09

1

10

 Anabilim Dalı Sekreteri

FBE-GT-10

1

11

 Ayniyat Sorumlusu

FBE-GT-11

1

12

 Arşiv Sorumlusu

FBE-GT-12

1

13

 Destek Elemanı / Hizmetli

FBE-GT-13

1

Enstitü Müdürü

Enstitü Müdür Yardımcısı (Akademik)

Enstitü Müdür Yardımcısı (İdari)

Enstitü Sekreteri

Bilgi İşlem Şube Müdürü

Anabilim Dalı Başkanı

Enstitü Yönetim Kurulu

Enstitü Kurulu

Yazı İşleri Memuru

Anabilim Dalı Sekreteri

Ayniyat Sorumlusu

Arşiv Sorumlusu

Destek Elemanı / Hizmetli