misyon ve vizyon

 

MİSYONUMUZ

 

  • Araştırmacı, yenilikçi ve girişimci ruhu benimsemiş bilimi ve teknolojiyi üstün tutan ve onu toplum ve insanlığın yararına kullanan, çevreye ve etik kurallara bağlı ve sürdürülebilir çevre bilincini benimsemiş, yaşam boyu öğrenme ve toplumu ileri götürmeyi özümsemiş, çağın gerektirdiği düzeyde akademik olarak donanmış ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi, beceri ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmek.
  • Lisansüstü eğitim - öğretim süreçlerini takip ederek her koşulda kalite iyileştirmesini sağlayarak yeni fırsatlar oluşturabilecek politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Üniversite-Kamu-Özel Sektör iş birliğini, eğitim-öğretim kalitesini en üst düzeyde benimseyerek ve araştırma-girişimcilik alanlarındaki birikimlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak yeni disiplinler arası araştırma alanlarının gelişimine katkıda bulunmak.

 

VİZYONUMUZ

 

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde niteliklere sahip, inovasyon ve girişimcilik ruhu üst düzeyde insan gücü ve akademisyenler yetiştiren, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunarak bunu her daim insanlığın hizmetine kullanan ve bu süreçte etik kuralları benimsemiş, uluslar arası düzeyde tanınan seçkin bir kurum olmaktır.