misyon ve vizyon

Misyonumuz

  • Araştırmacı, yenilikçi ve girişimci ruhu benimsemiş bilimi ve teknolojiyi üstün tutan ve onu toplum ve insanlığın yararına kullanan, çevreye ve etik kurallara bağlı ve sürdürülebilir çevre bilincini benimsemiş, yaşam boyu öğrenme ve toplumu ileri götürmeyi özümsemiş, çağın gerektirdiği düzeyde akademik olarak donanmış ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi, beceri ve özgüvene sahip bireyler yetiştirmek.
  • Lisansüstü eğitim - öğretim süreçlerini takip ederek her koşulda kalite iyileştirmesini sağlayarak yeni fırsatlar oluşturabilecek politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak.
  • Üniversite-Kamu-Özel Sektör iş birliğini, eğitim-öğretim kalitesini en üst düzeyde benimseyerek ve araştırma-girişimcilik alanlarındaki birikimlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak yeni disiplinler arası araştırma alanlarının gelişimine katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde niteliklere sahip, inovasyon ve girişimcilik ruhu üst düzeyde insan gücü ve akademisyenler yetiştiren, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunarak bunu her daim insanlığın hizmetine kullanan ve bu süreçte etik kuralları benimsemiş, uluslar arası düzeyde tanınan seçkin bir kurum olmaktır.

Kalite Politikamız

  • Yenilikçi, üretken, etik değerleri özümsemiş, akademik anlamda donanımlı ve eğitimi süresince edindiği bilgi ve deneyimi toplum hizmetine sunabilen bireylerin yetiştirilmesi için gerekli lisansüstü eğitim-öğretim hizmet faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
  • Sunulan eğitim-öğretim hizmet faaliyetlerinin hızlı, hatasız ve zamanında sürdürülmesini sağlamak,
  • Enstitüde sunulan eğitim-öğretim hizmet faaliyetlerinin bilimsel ve teknolojik bakımdan geliştirilmesi, güncellenmesi ve yürütülmesinde iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini önemsemek,
  • Enstitüye sağlanan kaynakların etkin kullanımını sağlayarak oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminin tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak,
  • Kalite Yönetim Sistemi standartlarının şartlarına uyarak kalite, eğitim ve hizmet süreçlerinin, paydaşların memnuniyetleri, önerileri ve talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.