veri izleme ve değerlendirme komisyonu

Komisyon Üyeleri

Ünvan / Ad - SOYAD

Komisyon Görevi

Görev Yaptığı Birim

Prof. Dr. Zekeriya BIYIKLIOĞLU

Başkan

Kimya ABD.

Dr. Ebru GÜNDOĞAN AŞIK

Üye

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD.

Dr. Yeşim AKBAŞ

Üye

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ABD.

Komisyon Görev ve Sorumlulukları

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile ilgili olarak, akademik/idari personele ve öğrencilere yönelik anketler düzenlenmesi, veri toplanması ve toplanan verilerin analiz edilerek sonuçların rapor haline getirilmesi görevini yürüten bir komisyondur. Yılda en az 2 kez gündemli olarak toplanır.

Komisyonun Görevleri:

  • Akademik personel, idari personel, öğrenciler, mezunlar, işverenler ve sivil toplum örgütleri vb. oluşan paydaşların memnuniyet anketlerinin içeriğini düzenlemek,
  • Anketlerin tasarımını (sorulacak sorular, puanlandırma, raporlama vs.) yapmak,
  • Birim Kalite Güvence Sistemi takvimine uygun olacak şekilde anketlerin gerçekleştirilmesi için takvim planlaması yapmak,
  • Uygulanan anketlerin sonuçlarını ve sayısal verilere dönüştürülmüş analizlerini raporlaştırarak Enstitü yönetimine ve Birim Kalite Komisyonu?nu değerlendirmesine sunmak.