doktora tez ödülü başvuru sistemi

Doktora Tez Ödülü Kapsamı

 

Her akademik eğitim-öğretim yılında, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanmış olan doktora tezlerinin;

  • Akademik açıdan değerlendirilmesini sağlamak,
  • Doktora öğrencilerine kalite bilincini kazandırmak,
  • Bilimsel araştırma sürecinde verimliliği artırmak,
  • Rekabet ortamı oluşturmak,
  • Araştırmaların kalitesini ulusal ve uluslararası en saygın üniversitelerin seviyesinde tutmak için,

tamamlanmış ve tescil edilmiş olan doktora tezlerinden başarılı olanlara ödül verilmektedir.

 

Doktora tez ödülü başvuruları; Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Ödülü Usul ve Esasları’nda belirtilen kurallar doğrultusunda kabul edilmekte ve değerlendirmeye alınmaktadır

 

Aktif Doktora Tez Ödülü İlanı İçin Başvuru Koşulları

Başvuru çağrı dönemi itibariyle son üç yarıyıl içerisinde (2021-2022 Güz, 2021-2022 Bahar ve 2022-2023 Güz); Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarındaki doktora programlarından mezun olan adaylar başvuru yapabilmektedir.  (Doktora tez süresince ve doktora mezuniyet tarihinden sonraki 1 yıl içerisinde tez ile bağlantılı faaliyetler için puanlama yapılır, 1 yıl dolduktan sonraki faaliyetler puanlanmaz).

 

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma / Saat 17:00 (Belirtilen tarih/saatte başvuru sistemi kapanır)

 

Başvuru İşlemi:

Doktora Tez Ödülü için başvurular çevrimiçi ortamda kabul edilmektedir. Başvuru sistemine yüklenecek belgeler:

1) Başvuru Formu

2) Faaliiyet Değerlendirme Tablosu

3) Öğrencinin doktora tezinden üretilen eserler (Kanıt belgeleri ile birlikte)

4) Tezin elektronik kopyası (PDF formatında + YÖKSİS erişim bilgileri)

 

Değerlendirme ve Ödül Töreni:

Başvuru süresi içerisinde gerçekleştirilen Doktora Tez Ödülü başvuruları; Fen Bilimleri Enstitüsü – Ödül Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek, adaylar başarı puanına göre sıralanır ve Ensitü Yönetim Kurulu'na sunulur. Ödülün verileceği yıl hangi alanlarda ve kaç kişiye verileceği, Enstitü Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan adaylara ve doktora tez danışmanlarına, her yıl 20 Mayıs tarihinde düzenlenmekte olan KTÜ Kuruluş Yıl Dönümü Töreninde başarılı doktora tez ödülü takdimi yapılır. Ödül olarak, yönetim tarafından belirlenen hediye ve/veya plaket verilir.

 

Doktora Tez Ödülü Usul ve Esasları

Başvuru Formu

Lütfen aşağıdaki başvuru formunda bulunan alanları doldurduktan sonra yazıcı çıktısı alınız. Mavi kalemle ıslak imzalayıp renkli olarak tarayınız (scan) ve çevrimiçi başvuru sistemindeki "Başvuru Formu" kısmına yükleyiniz . . . 

Faaliyet Değerlendirme Tablosu

Lütfen aşağıdaki tabloda bulunan alanları doldurduktan sonra yazıcı çıktısı alınız. Mavi kalemle ıslak imzalayıp renkli olarak tarayınız (scan) ve çevrimiçi başvuru sistemindeki "Ek-1 Değerlendirme Tablosu" kısmına yükleyiniz . . . 

Başvuru Yap

2022 Ödül Töreninden

.  .  .  

 

.  .  .