etkinlikler

13

Şubat

16

Şubat

Psikolojik Dayanıklılık Destekli Proje Hazırlama Hazırlama ve Yürütme Eğitimi

Eğitim – Sağlık – Mühendislik ve Temel Bilimler Alanlarında Psikolojik Dayanıklılık Destekli Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi II

Bu bilimsel etkinliğin amacı, TÜBİTAK 2237-B tarafından tanımlanan katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak psikolojik dayanıklılık destekli proje hazırlama ve yürütme eğitimi verilmesini sağlamaktır.

Toplam 20 katılımcı ile yürütülecek olan eğitim TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Katılımcılara, 13-14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde dört gün süresince ücretsiz online eğitim verilecektir.

Etkinliğe başvurularda katılımcılarda aranan özellikler aşağıdaki gibidir:

1- Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olması, doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda ise doktora yeterliğini almış olması,
2- Etkinliğe bir proje önerisi ile katılıyor olması, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası projelerden (ikili ve çok taraflı uluslararası projeler, COST vb.) herhangi birini yürütmüyor/ yürütmemiş olması, (Daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir.)
3- Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir proje eğitimine katılmamış olması,
4- Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması,5- Kamera, mikrofon ve hoparlörü eksiksiz bir bilgisayar olanağına ve internet bağlantısına sahip olması,
6- Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermesi,
7- Etkinlik sürecine aksatmadan katılacağını ve etkinlikte eğitmenler tarafından verilen
görevleri yerine getireceğini taahhüt etmesi,


Yukarıdaki belirtilen koşulları sağlayan katılımcılar aşağıda yer alan puanlama dikkate alınarak bilimsel etkinliğe seçileceklerdir:
a- Kars Kafkas Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ve Ağrı İbrahim
Çeçen Üniversitesi’nden başvuru yapan katılımcılara öncelik verilecektir (10 puan) Not: (her alandan 5 katılımcı aranmaktadır. Bir alandan beklenenden az başvuru olması halinde kontenjan, başvuru sayısı fazla olan alanlardan doldurulacaktır).
b- Araştırma üniversitesi sınıfında olmayan üniversitelerden olan katılımcılara öncelik verilecektir (5 puan).
c- Katılımcılarda TÜBİTAK 2237-B kapsamında belirtilen özelliklerden olan “daha önce TÜBİTAK’a proje sunmuş katılımcı olması tercih edilir” özelliği dikkate alınarak öncelik tanıma gerçekleşecektir (10 puan),
d- Katılım isteğini gerekçelendirmesi (5 puan) şeklindeki özellikler dikkate alınarak katılımcı listesi oluşturulacaktır.  

Her bir katılımcı yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda puanlandırılacaktır. Başvuruda bulunan katılımcılar en yüksek puan alandan en düşük puan alana doğru sıralanacaktır. En yüksek puan alan 20 katılımcı bilimsel eğitime dâhil edilecektir.

 

Başvuru Formu için tıklayınız 

Çevrimiçi
08:00