lisansüstü mülakat sınavları

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN MÜLAKAT SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

 

Lisansüstü programlara başvuru yapan tüm adayların tezli yüksek lisans için çevrimiçi yazılı sınava, doktora için yüzyüze sözlü mülakat sınavına katılması zorunludur. 

 

Mülakat sınavları öncesinde herhangi bir ön değerlendirme yapılmamaktadır.

 

Mülakat Sınavına katılmayan yüksek lisans ve doktora adaylarının giriş başarı puanı hesaplanmayacaktır.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN MÜLAKAT SINAVI

 

Enstitümüze bağlı “Tezli Yüksek Lisans” programlarına başvuruda bulunan adaylarının mülakatları,  24 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00 - 12:00 saatleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi - Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) sistemi üzerinden çevrimiçi yazılı sınav şeklinde uygulanacaktır. Uygulanacak çevrimiçi yazılı sınavın süresi (en fazla 60 dakika), ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenmektedir. Çevrimiçi yazılı mülakat sınavı, Anabilim Dalı Mülakat Komisyonu'nun tercihine göre; çoktan seçmeli test sınavı, klasik sınav veya karma bir sınav şeklinde uygulanabilir.

 

Sınava girecek adayların listeleri UZEM sistemine tanımlandıktan sonra (mülakat tarihinden 1 gün önce), mülakat sınav sistemine giriş yapılarak başvuru yapılan Anabilim Dalı'nın uygulayacağı sınava ilişkin detaylar, sınav türü ve sınav süresi hakkındaki bilgilendirmelerin incelenmesi tavsiye edilmektedir. Sınav başlama saati gelmeden sınavın içeriğinin görüntülenmesi aktif olmayacaktır. 

 

Yüksek lisans programları için çevrimiçi yazılı mülakat sınavında adaylara;

 

1- Mesleki Bilgilerini (Mezun olduğu lisans programına ilişkin genel mesleki bilgiler)

2- Araştırmaya Yatkınlık Durumunu (İlgili alan hakkında bilgi toplama, analiz-sentez potansiyeli, gözlem gücü gibi konulara ilişkin bilgiler)

3- İletişim Becerilerini (İletişim kurma, etkin dinleme, ifade etme yeteneği gibi konulara ilişkin bilgiler)

ölçmeye yönelik yazılı sorular yöneltilerek, adayın verdiği cevaplar doğrultusunda Anabilim Dalı Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından “Mülakat Puanı” verilecektir.

 

Çevrimiçi Yazılı Mülakat Sınavları Aşağıdaki Genel Kurallara Göre Uygulanacaktır:

 

a- Çevrimiçi Yüksek Lisans Mülakat Sınavı için aday girişi 24 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00'da aktif hale gelecek ve saat 12:00'da kapanacaktır. Aday listeleri UZEM sistemine aktarıldıktan sonra (mülakat tarihinden 1 gün önce) sınav sistemine giriş yapılabilir, ancak sınav başlama saati gelmeden sınavın içeriğinin görüntülenmesi aktif olmayacaktır. 

 

Sınav saatleri arasında (10:00-12:00) adayın sınava bir (1) kez giriş hakkı vardır. Sınav süresi sınav saatleri arasında kullanılmalıdır. Saat 12:00'da sınav sistemi kendiliğinden kapanacaktır. Bu nedenle soruları yanıtlamak için verilen süre kadar öncesinde sınav sistemine girilmiş olmalıdır. (Örneğin sınav süresi 40 dakika ise, mülakat sistemi 12:00 da kapanacağından en geç 11:20 de mülakat sistemine giriş yapılmış olmalıdır). Tüm yüksek lisans adaylarının mülakat tarihinde saat 10:00'da sınav sistemine giriş yapmış olması tavsiye edilir.

 

Sınava giriş yapıldığı andan itibaren sınav süresi başlayacaktır. "Zaman Sınırı” başvuru yapılan Anabilim Dalındaki Mülakat Komisyonu tarafından sınav için verilen toplam süreyi göstermektedir ve sınava başladığınız andan itibaren geri saymaya başlar.  Lütfen sınav bitiş saatini (12:00) değil, ZAMAN SINIRINI DİKKATE ALINIZ. Çünkü "SINAV SÜRENİZ” = "ZAMAN SINIRI” kadardır.

 

b- Sınav süresi içerisinde (zaman sınırı dolmadan) önceki/sonraki sorulara yeniden göz atılabilir ve cevaplama yapılabilir.

 

c- Değerlendirmede yanlış cevap dikkate alınmaz. (Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez)

 

d- Sınavı başlatmak için "Uygulamayı başlat" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Sayfanın en altında "Uygulamayı bitir" butonu bulunmaktadır. Bu butona tıklayarak cevaplarınızın kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Eğer cevaplamadığınız sorular bulunmakta ise, sınav sorularının bulunduğu ekrana geri dönmek için "Uygulamaya dön" butonuna tıklamanız gerekir. Eğer tüm soruları cevapladıysanız, cevaplarınızı göndermek için "Tümünü Gönder ve Bitir" butonuna tıklamanız gerekmektedir.

 

e- Sınav sırasında teknik bir problem yaşamamak için sınavınız bittiğinde (Lütfen sınav süresinin bitiminden 1-2 dk. önce) "Tümünü gönder ve bitir" butonunu tıklayarak sisteme cevaplarınızı gönderiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra sınavınız tamamlanmış olacaktır. Sınav süresi bittiği anda eğer "tümünü gönder ve bitir" butonuna tıklamadıysanız ya da son saniyelerde tıkladıysanız cevaplarınız sisteme kaydedilmeyebilir.  Bu sebeple oluşabilecek sorunlar tamamıyla ilgili adayın sorumluluğundadır.

 

Mülakat puanı 100 üzerinden verilecektir. Mülakat puanının Giriş Başarı Puanına etkisi Yüksek lisans programları için %10 dur.

 

Çevrimiçi yazılı mülakat sınavına katılmayan "tezli yüksek lisans" adaylarının giriş başarı puanı hesaplanmayacaktır.

 

 

 

ÇEVRİMİÇİ MÜLAKAT SİSTEMİNE GİRİŞ BİLGİLERİ

 

Türk Adaylar İçin :

 

Mülakat sistemine giriş yapabilmek için T.C. Kimlik numaranız ve kayıt sırasında e-postanıza gönderilen şifreniz kullanılacaktır. Bu ekrandan sadece Tezli Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adaylar mülakata girebilecektir.

 

Yabancı Uyruklu Adaylar İçin :

 

Yüksek Lisans programlarına başvuruda bulunan yabancı uyruklu adayların mülakat sistemine giriş  için;  kullanıcı adı olarak kayıtta kullandıkları e-posta adresi, şifre olarak da başvuru sırasında e-postalarına  gönderilen doğrulama kodu  kullanılacaktır. Bu ekrandan sadece Tezli Yüksek Lisans programlarına müracaat eden adaylar mülakata girebilecektir. 

 

 

 

Yüksek Lisans Yazılı Mülakat Sistemine Giriş İçin Tıklayınız . . .

Please Click to Enter the Online Written Interwiew System . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKTORA ADAYLARININ MÜLAKAT SINAVI

 

Enstitümüze bağlı “Doktora” programlarına başvuruda bulunan adaylarının mülakatları, 24 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00'da, başvuru yapılan Anabilim Dalı Başkanlığı’nda yüzyüze sözlü mülakat şeklinde gerçekleştirilecektir. Doktora programlarına başvuran tüm adayların mülakat günü saat 10:00'da ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı'nda hazır bulunması gerekmektedir. 

 

Bu sözlü mülakatta adaylara;

 

1- Mesleki Bilgilerini (Mezun olduğu lisans ve yüksek lisans programlarına ilişkin genel mesleki bilgiler)

2- Araştırmaya Yatkınlık Durumunu (İlgili alan hakkında bilgi toplama, analiz-sentez potansiyeli, gözlem gücü gibi konulara ilişkin bilgiler)

3- İletişim Becerilerini (İletişim kurma, etkin dinleme, ifade etme yeteneği gibi konulara ilişkin bilgiler)

ölçmeye yönelik sözlü sorular yöneltilerek, adayın verdiği cevaplar doğrultusunda Anabilim Dalı Mülakat ve Değerlendirme Komisyonu tarafından “Mülakat Puanı” verilecektir.

 

Doktora programlarına başvuran tüm adayların, çalışmak istedikleri bilim alanındaki öğretim üyelerinden referans mektubu almaları zorunludur. Referans mektubu, mülakat/yazılı sırasında jüriye verilecektir. Referans mektubu olmayan mülakata alınmaz ve başarı puanı hesaplanmaz. Örnek Referans mektubuna ulaşabilmek için tıklayınız. 

 

Mülakat puanı 100 üzerinden verilecektir. Mülakat puanınının Giriş Başarı Puanına etkisi Doktora programları için %15 tir.

 

Sözlü mülakat sınavına katılmayan "doktora" adaylarının giriş başarı puanı hesaplanmayacaktır.