lisansüstü programlardan ayrılma nedenleri ve ayrılan öğrenci sayıları

 

 

2021 YILI İÇERİSİNDE (01.01.2021 – 31.12.2021)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI VE AYRILMA NEDENLERİ

 AYRILMA NEDENI

AYRILAN ÖĞRENCİ SAYISI

KIZ

ERKEK

TOPLAM

Tezsiz Yüksek Lisans Programında Başarısızlık

0

7

7

Tezli Yüksek Lisanstan Tezsiz Diploma Alarak Mezuniyet

1

1

2

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısızlık

1

2

3

Ders Aşamasında Başarısızlık

2

5

7

Tez Aşamasında Başarısızlık

10

8

18

Doktora Yeterlik Aşamasında Başarısızlık

0

3

3

Bölümlerarası Geçiş İle Ayrılma

2

1

3

Yatay Geçiş (Aynı Programa)

2

6

8

Kendi İsteği İle Ayrılma

39

61

100

Diğer Nedenler ile Ayrılma

6

11

17

TOPLAM

63

105

168

GENEL TOPLAM

336

 

* Son Veri Güncelleme Tarihi: 11.10.2021

 

 

 

 

SON 5 YIL İÇERİSİNDE (01.01.2017 – 31.12.2021)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDAN AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI VE AYRILMA NEDENLERİ

 AYRILMA NEDENI

AYRILAN ÖĞRENCİ SAYISI

KIZ

ERKEK

TOPLAM

Tezsiz Yüksek Lisans Programında Başarısızlık

17

271

288

Tezli Yüksek Lisanstan Tezsiz Diploma Alarak Mezuniyet

2

4

6

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısızlık

125

313

438

Bilimsel Hazırlık Sınıfında Başarısızlık

34

84

118

Ders Aşamasında Başarısızlık

183

416

599

Tez Aşamasında Başarısızlık

192

312

504

Doktora Yeterlik Aşamasında Başarısızlık

16

37

53

Doktora Tez İzleme Aşamasında Başarısızlık

0

1

1

Bölümlerarası Geçiş İle Ayrılma

13

9

22

Yatay Geçiş (Aynı Programa)

16

36

52

Yatay Geçiş (Farklı Programa)

2

2

4

Yeni Bir Üniversiteye Transfer

0

1

1

Vefat

0

1

1

Kendi İsteği İle Ayrılma

147

287

434

Diğer Nedenler ile Ayrılma

90

86

176

TOPLAM

837

1860

2697

GENEL TOPLAM

5394

 

* Son Veri Güncelleme Tarihi: 11.10.2021