mevzuat

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM / ENSTİTÜLER İLE İLİŞKİLİ KANUNLAR, YÖNETMELİKLER, SENATO İLKELERİ, YÖNERGELER, UYGULAMA ESASLARI

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği 

Resmi Gazete :24.07.2017 Tarih ve 30133 Sayılı Karar

 

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği

Resmi Gazete: 20.04.2016 Tarih ve 29690 Sayılı Karar

 

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri 

KTÜ Senatosu : 30.05.2022 Tarih ve 329-6 Sayılı Karar

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

Resmi Gazete: 03.03.1983 Tarih ve 17976 Sayılı Karar

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Resmî Gazete: 23.03.2016 Tarih ve 29662 Sayılı Karar

 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü - Lisansüstü Tez Ödülü Usul ve Esasları

KTÜ Senatosu : 17.08.2021 Tarih ve 321-7 Sayılı Karar

KTÜ Eş Danışmanlı Doktora Eğitim - Öğretim Yönergesi 

KTÜ Senatosu : 06.02.2024 Tarih ve 345-3 Sayılı Karar

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete: 18.05.2021 Tarih ve 31485 Sayılı Karar

 

KTÜ Misafir Araştırmacı Kabul ve Uygulama Yönergesi

KTÜ Senatosu : 20.04.2021 Tarih ve 319-10 Sayılı Karar

 

Fen Bilimleri Enstitüsü?- Uzmanlık Alan Dersleri Uygulama Usul ve Esasları

KTÜ Senatosu : 02.02.2021 Tarih ve 311-8 Sayılı Karar

 

KTÜ Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yönergesi

KTÜ Senatosu : 25.02.2021 Tarih ve 317 Sayılı Karar

 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Doktora Tezi Teslimi İçin Yayın Koşulu Uygulama Esasları

KTÜ Senatosu : 04.12.2020 Tarih ve 315-5 Sayılı Karar

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Afet ve Salgın Durumlarında Tez Aşaması Öğrencilerinin Ek Yarıyıl Süre Kullanımı 

Resmi Gazete: 10.06.2020 Tarih ve 31151 Sayılı Karar

 

Lisansüstü Tezlerde ORC-ID Numarası Kullanma Zorunluluğu 

YÖK Yürütme Kurulu - 13.05.2020 Tarihli Karar

 

Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik (TURNITIN) Raporu Uygulama Esasları’nda Değişiklik 

KTÜ Senatosu: 31.01.2020 Tarih ve 305 Sayılı Karar

 

KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi

KTÜ Senatosu: 31.01.2020 Tarih ve 305-10 Sayılı Karar

 

Fen Bilimleri Enstitüsü - Seminer Dersi Uygulama Esasları - Seminer Çalışması Yazım Kılavuzu 

Fen Bilimleri Enstitü Kurulu: 16.09.2019 tarih ve 258 Sayılı Karar

 

Fen Bilimleri Enstitüsü - Lisansüstü Programlarda Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar ve Bilimsel Hazırlık Dersleri 

KTÜ Senatosu Kararı

 

Tezli Yüksek Lisans veya Doğrudan Doktora Programından Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Fen Bilimleri Enstitü Kurulu: 23.12.2019 Tarih ve 259 Sayılı Karar

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Özel Öğrenci Kabulü Hakkında Değişiklik 

Resmi Gazete: 22.11.2019 Tarih ve 30956 Sayılı Karar

 

Lisansüstü Sınavların Elektronik Ortamda Yürütülmesine Yönelik Uygulama Esasları 

KTÜ Senatosu: 26.04.2019 Tarih ve 297-1-C Sayılı Karar

 

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge 

YÖK Yazısı: 18.06.2018 Tarihli Karar

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmî Gazete: 09.11.2018 Tarih ve 30590 Sayılı Karar

 

KTÜ Danışma Kurulları Yönergesi

KTÜ Senatosu: 30.03.2018 Tarih ve 287-5 Sayılı Karar

 

Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları 

KTÜ Senatosu: 03.11.2017 Tarih ve 284-3 Sayılı Karar

 

KTÜ Açık Erişim Yönergesi

KTÜ Senatosu: 23.02.2016 Tarih ve 269-3 Sayılı Karar

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Sertifikaya Yönelik Eğitim Programları Yönergesi 

KTÜ Senatosu: 14.04.2017 Tarih ve 279-13 Sayılı Karar

 

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesi

KTÜ Senatosu: 02.08.2022 Tarih ve 331-2 Sayılı Karar

 

KTÜ Kalite Komisyonu Yönergesi

KTÜ Senatosu: 25.12.2015 Tarih ve 268-3 Sayılı Karar

 

KTÜ Ödül Yönergesi

KTÜ Senatosu: 11.04.2014 Tarih ve 257-11 Sayılı Karar

 

FBE Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu 

Fen Bilimleri Enstitü Kurulu: 28.11.1997 Tarih ve 132 Sayılı Karar

 

6111 Sayılı Af Kanunu

Resmi Gazete: 25.02.2011 Tarih ve 27857 Sayılı Karar

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Resmi Gazete: 18.08.2012 Tarih ve 28388 Sayılı Karar

 

KTÜ, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında Atanıp, 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesine Dönüştürülen Araştırma Görevlilerinin Yeniden, Aynı Kanunun 33. Maddesinin (A) Fıkrası Hükümlerine Göre Atanmaları ile İlgili Usul ve Esaslar