yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin anabilim dallarına göre dağılımları

 

ANABİLİM DALI

Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans

Doktora

Toplam

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

9

0

13

22

Bilgisayar Mühendisliği

75

0

51

126

Biyoloji

29

0

38

67

Biyoteknoloji (Disiplinlerarası)

11

0

5

16

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 

19

0

18

37

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektrik)

52

0

32

84

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektronik)

95

0

49

144

Endüstri Mühendisliği 

31

0

0

31

Enerji Sistemleri Mühendisliği 

8

0

0

8

Fizik 

2

0

16

18

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği 

15

0

15

30

Harita Mühendisliği 

112

0

41

153

İnşaat Mühendisliği 

230

0

125

355

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 

14

0

9

23

İç Mimarlık 

44

0

0

44

İş Sağlığı ve Güvenliği 

0

139

0

139

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği 

0

0

8

8

Jeofizik Mühendisliği 

7

0

10

17

Jeoloji Mühendisliği 

16

0

22

38

Kimya 

23

0

35

58

Lif ve Kağıt Teknolojisi 

3

0

1

4

Maden Mühendisliği 

24

0

20

44

Makina Mühendisliği 

58

0

71

129

Matematik 

26

0

21

47

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 

43

0

21

64

Mimarlık 

135

0

94

229

Moleküler Biyoloji ve Genetik 

20

0

5

25

Orman Endüstri Mühendisliği 

13

0

21

34

Orman Mühendisliği 

52

0

44

96

Peyzaj Mimarlığı 

63

0

28

91

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi 

8

0

0

8

Yazılım Mühendisliği 

22

0

0

22

Yenilenebilir Enerji Kaynakları/Teknolojileri 

0

0

2

2

Çevre Bilimleri 

11

0

0

11

Şehir ve Bölge Planlama 

53

0

10

63

GENEL TOPLAM *

1323

139

825

2287

 

 

 

 

 

* Son Veri Güncelleme Tarihi: 04.10.2021