a-kontrol ortami standartları


 A1. Etik Değerler ve Dürüslük

1-Birim Etik Değerleri

2-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
   


 A2. Misyon,Organisazyon Yapısı ve Görevler

 1.     Misyon-Vizyon
 2.     Organizasyon Yapısı
 3.     Görev Talimatları ve Hassas Görevler
 • Birim Görev Tanımları                                                             
 1. Yazı İşleri Birimi 
 2. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
 3. Satın Alma Birimi
 4. Tahakkuk Birimi
 5. Taşınmaz Yönetim Birimi
 6. Koruma ve Güvenlik Birimi
 7. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü
 • Personel Görev Tanımları
 1. Tahakkuk Şube Müdürlüğü Personeli Görev Tanımı
 2. Satın Alma Şube Müdürlüğü Görev Tanımı
 3. Yazı İşleri Birimi Personeli Görev Tanımı
 4. Koruma ve Güvenlik Birimi Personeli Görev Tanımı
 5. Taşınmaz Yönetim Birimi Personeli Görev Tanımı
 6. Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Görev Tanımı
 7. Temizlik Hizmetleri Personeli Görev Tanımı
 • Görev Dağılım Listesi
 1. Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Görev Dağılım Listesi
 2. Taşınmaz Yönetim Birimi Şube Müdürlüğü Görev Dağılım Listesi
 3. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü Görev Dağılım Listesi
 4. Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Görev Dağılım Listesi
 5. Satın Alma Şube Müdürlüğü Görev Dağılım Listesi
 6. Tahakkuk Şube Müdürlüğü Görev Dağılım Listesi
 7. Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Görev Dağılım Listesi
 • Hassas Görev Tespit Formu
 1. Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Görev Tespit Formu
 2. Tahakkuk Şube Müdürlüğü Görev Tespit Formu
 3. Satın Alma Şube Müdürlüğü Görev Tespit Formu
 4. Taşınmaz Yönetim Birimi Şube Müdürlüğü Görev Tespit Formu
 5. Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü  Görev Tespit Formu
 6. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü Görev Tespit Formu
 7. Taşınır Kayıt Kontrol Görev Tespit Formu
 • Hassas Görevler Listesi

 A3. Personelin Yeterliliği ve Performansı 

          İdari Personel Performans Değerlendirme Formaları

 1. KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi (Yönerge İçin Tıklayın)
 2. KTÜ Memur Alkademisi Yönergesi (Yönerge İçin Tıklayın)
 3. KTÜ Ödül Yönergesi (Yönerge İçin Tıklayın)

​​​​​​ A4. Yetki Devri

 1. Yetki Devri Formu
 2. İmza Yetkisi Devri Formu
 3. Görev Devir Teslim Formu