iş akış şemaları

1-Gelen Evrak İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

2-Giden Evrak İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

3-Personel Maaşı İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

4-Telefon Ödemeleri İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

5-Sürekli Görev Yolluğu İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

6-Süreli Yazılar İş AKış Şeması için TIKLAYINIZ.

7-Giriş Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ. 

8-Mal Teslim Alma İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

9-Taşınır Giriş Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

10-İdari Personel Sağlık Raporunun İzne Çevrilmesi İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

11-Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

12-Taşınmazların Kiraya Verilmesi iş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

13-Talep Değerlendirme İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

14-Doğrudan Temin Yöntemiyle İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

15-Yaklaşık Maliyet Değerlendirme İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.

16-Açık İhale Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması İçin TIKLAYINIZ.

17-Devlet Malzeme Ofisi (DMO)  İş Akış Şeması için TIKLAYINIZ.