taşınmaz yönetim birimi

Lojman Talep ve Değişiklik Formu

 

 

 

 

 

 

GÖREVLERİ

ÜNİVERSİTEMİZE AİT TAŞINMAZLARI KİRAYA VERMEK

 1. Üniversitemizde bulunan işyerlerinin Milli Emlak Müdürlüğünce kiraya verilip, kira kontratlarının takipini ayrıca Üniversitemiz adına tapulu iş yerlerinin kiraya vermek ve kira gelirlerinin takipini yapmak,
 2. Mülkiyeti Üniversitemize ait; kantin, kafeterya, büfe, fotokopi odası, ATM vb. gibi yerlerin üçüncü şahıslara kiraya verilme işlemleri,
 3. Mülkiyeti Hazineye ait olup Üniversitemize tahsisli olan yerlerden; kantin, kafeterya, büfe, fotokopi odası, ATM vb. gibi yerlerin kiralama işlemleri,
 4. Bunların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre ihale yolu ile kiralama işlemlerinin takibi,
 5. Elektrik, Su, Isınma Bedeli ve Telefon gibi faturalarının düzenlenmesini sağlayarak imzaya gönderilip tahakkuk birimine teslim edilmesi,

ÜNİVERİSTEMİZE AİT LOJMANLARIN TAKİPİNİ YAPMAK

 1. Lojman Komisyon Başkanlığı işlerininin yürütülmesi, lojman il ilgili yazışmalar,
 2. Lojman tahsis edilen personele olur, onay ve kararlarını hazırlamak,
 3. Lojman talebinde bulunanların ünvan ve sıralama şekline göre puanını ve takipini yapmak,
 4. Kurumun belirleyeceği tarihlerde Komisyon Başkanlığında lojman dağıtımının gerçekleştirilmesi,
 5. Lojman Talep Formlarını sistem üzerinden takip ve yazışmalarını gerçekleştirmek (5 Sayılı Cetvel),
 6. Kamu Konutları Giriş Tutanağını düzenlemek (6 Sayılı Cetvel),
 7. Kamu Konutları (7 Sayılı Cetvel) düzenlemek,
 8. Kamu Konutları Çıkış Tutanağını düzenlemek (8 Sayılı Cetvel),
 9. Kamu Konutularının her yıl açıklanan (Kira, Isınma Bedeli, Su ve Aydınlatma Bedeli) oranlarını düzenleyerek ilgili birimlere bildirmek,

ÜNİVERSİTEMİZE AİT TAŞINMAZLARIN(TAHSİS, TAPULU VE KAMULAŞTIRMA) ARAZİLERİN İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

 1. Üniversitemize ait tahsisli veya tapulu taşınmazlar üzerinde ilgili  kurumlarla yazışmaları gerçekleştirmek,
 2. Kamulaştırma aşamasında onlan arsa ve arazilerin takipini yapmak,
 3. Sınırlı ayni haklar ile kişisel haklar ve tahsis formunu hazırlamak (Ek-6)
 4. Tapuda kayıtlı olan taşınmazlar formunu hazırlamak (Ek-2)
 5. Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar formunu hazırlamak (Ek-3)