tahakkuk birimi

 

Başkanlığımız tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda, görev kapsamındaki mevzuata uygun olarak sürekli işçi personelin maaş, yolluk, kıdem tazminat ödemeleri,  bes, icra, kefalet, lojman kesinti işlemleri ve diğer ödemelere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi.

 

Başkanlık kadrosundaki 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamındaki Sürekli İşçi personelin maaş, yolluk, kıdem tazminatı , evlilik yardımı, ölüm yardımı vb. ödemeleri işlemlerinin yürütülmesi.

Başkanlık kadrosundaki 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamındaki Sürekli İşçi personelin ilave tediye ve ikramiye ödemeleri işlemlerinin yürütülmesi.

 Başkanlık kadrosundaki 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamındaki Sürekli İşçi personelin giriş-çıkış işlemlerinin yürütülmesi,

 Başkanlık kadrosundaki 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamındaki Sürekli İşçi personelin BES kesintilerinin Türkiye Hayat Emekliliğe aktarılması işlemlerinin yürütülmesi.

Başkanlık kadrosundaki 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamındaki Sürekli İşçi personelin banka listesinin DTO siteminden bankaya gönderilmesi, ilgili banka hesaplarımızdan kontrol ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi.

Başkanlık kadrosundaki 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamındaki Sürekli İşçi personelin SGK primlerine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin düzenlenip Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması işlemlerinin yürütülmesi.

Rektörlük ve bağlı birimlere ait telefon faturaları ödemelerinin takip ve tahakkuku işlemlerinin yürütülmesi.

Başkanlık kadrosundaki 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamındaki Sürekli İşçi personelin SGK iş kazası bildirim ekranından iş kazalarının bildirillmesi.

 
Başkanlık kadrosundaki 657 Sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamındaki Sürekli İşçi personelin SGK vizite giriş sisteminden   raporların onaylanması.