kurum dışı projeler

 

BÖLÜMÜMÜZDE TAMAMLANAN KURUM DIŞI BİLİMSEL PROJELER

(AB PROJESİ, TÜBİTAK, DPT vb.)

 

Destekleyen Kuruluş Proje No Yürütücü Proje Adı Başlama-Bitiş Tarihi
TUBITAK 123M878 Prof.Dr. Kerim AYDINER Kollu Galeri Açma Makineleri İçin Yapay Zekâ Destekli Otonom Kazı Optimizasyon Sistemi Geliştirilmesi. 01.02.2024-devam ediyor
TÜBİTAK 2515 123M948 Prof. Dr. Ersin Yener YAZICI Elektronik Atıklardan Temel, Değerli ve Kritik Metallerin Geri Kazanımı için Özgün Hidrometalurjik Proseslerin Geliştirilmesi 2024-devam ediyor
TÜBİTAK-ARDEB 122M489 Prof. Dr. İbrahim ALP Amalgamlama Atıklarından Amino Asit Liçi Ile Altın ve Cıva Kazanımı 01.10.2022-devam ediyor
TÜBİTAK TEYDEB 2220027 Prof. Dr. İbrahim ALP Altın Madenciliğinde Siyanürlemeye Alternatif Teknolojilerin Geliştirilmesi 01.10.2022-30.09.2023
TÜBİTAK (Uluslararası ERA-MIN 2) 120N275 Prof. Dr. Ersin Yener YAZICI Atık Li-iyon pil yönetimi, entegrasyonu ve teknolojilerin değerlendirilmesi 01.09.2021-01.09.2024
TÜBİTAK 118M505 Prof. Dr. Bayram ERÇIKDI Sülfür İçeriği Yüksek Atıklardan Hazırlanan Çimentolu Macun Dolgunun Su Kalitesine Etkisinin Statik Ve Kinetik Testlerle Araştırılması 2018-2021
TUBITAK 217M734 Prof.Dr. Kerim AYDINER Tekrarlı Yük ALtında Kaya Yorulmasının Araştırılması 01.05.2018-30.11.2020
TÜBİTAK 3001 217M252 Doç. Dr. Ersin Yener YAZICI Tiyosülfat Liçi Çözeltilerinden Altın/Gümüş Kazanımı İçin Yeni Bir Prosesin Geliştirilmesi 15.03.2018-15.04.2020
TÜBİTA-ARDEP 116M703 Prof. Dr. OktayCELEP Mermer Üretiminde Kullanılan Soket Atıklarından Sentetik Elmas ve Metallerin Geri Kazanımı 01.03.2017-01.03.2020
TÜBİTAK 217M025 Prof. Dr. Bayram ERÇIKDI İnşaat Yıkıntı Atıklarının Yeraltı Madenlerinde Macun Dolgu Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması 2017-2019
TÜBİTAK 115Z111 Yrd. Doç. Dr. Tuğba TÜRK Kalsine Fe-Hidrotalsit (KFeHT) kullanarak sulardan arseniğin giderilmesi 2015-2017
TÜBİTAK 213M492 Prof. Dr. Hacı DEVECİ Altın yüklü liç çözeltilerinin saflaştırılması, metallerin uzaklaştırılması ve siyanürün geri kazanımı için yeni bir yöntemin geliştirilmesi 2014-2017
TÜBİTAK 213M539 Yrd. Doç. Dr. Oktay CELEP Refrakter cevher ve tesis atıklarından ince öğütme ve tiyosülfat liçi ile gümüşün kazanımı 2014-2016
TÜBİTAK 112M378 Prof. Dr. Ayhan KESİMAL Aktifleştirilmiş yüksek fırın cürufunun farklı inceliğe sahip sülfürlü maden atıklardan hazırlanan macun dolguda çimentoya alternatif bağlayıcı olarak kullanılması ve performans özelliklerinin araştırılması 2012-2015
TÜBİTAK 111M212 Doç. Dr. İbrahim ALP Refrakter Au/Ag cevherlerinde alkali bozundurma mekanizmasının mikro analitik yöntemlerle belirlenmesi 2010-2012
TÜBİTAK 109M111 Prof. Dr. Hacı DEVECİ Elektronik atıklardan metallerin fiziksel ve hidrometalurjik yöntemlerle geri kazanımı 2009-2012
TÜBİTAK 118M370 Yrd. Doç. Dr. Kerim AYDINER Aşındırıcı katkılı su jeti sistemleri ile kesmede taneli yapıdaki kayaç/kayaç benzeri malzemelerde aşınma mekanizmasının incelenmesi ve taneli kayaçlarda kesme performansını kontrol eden parametrelerin etkilerinin araştırılması 2008-2010
TÜBİTAK 107M123 Prof. Dr. Ayhan KESİMAL Mineral ve kimyasal katkı maddelerinin sülfürlü atıklardan üretilen macun dolgunun kısa ve uzun dönemdeki performansına etkisinin araştırılması 2007-2010
Devlet Planlama Teşkilatı 2003K - 120750 Prof. Dr. Ayhan KESİMAL Çevresel açıdan zararlı sülfürlü maden atıklarının macun dolgu olarak yeraltına depolanması ve macun dolgunun fiziksel, kimyasal, mineralojik özelliklerinin ve duraylılığının kısa ve uzun dönemde incelenmesi 2005-2008