özgörev ve öngörü

KTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün Özgörevi:


Yenilenemeyen yeraltı kaynaklarımızın sürdürülebilir kalkınma ve yaşam hedefine uygun olarak değerlendirilmesi için Madencilik Eğitimi ve AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmek.

KTÜ Maden Mühendisliği Bölümünün Öngörüsü:


Ülkemizde Lider ve Dünya’da Marka olan 3. Nesil Madencilik Eğitim kurumu olmak.

 

Üniversitemizin (Özgörev - Öngörü - Temel Değerler), Mühendislik Fakültemizin (Mühendislik Vizyon Misyon) ve Bölümümüzün vizyonu ve misyonu doğrultusunda Maden Mühendisliği eğitimi vermek üzere programımızın temel hedefi: Maden işletme ve cevher hazırlama/zenginleştirme alanlarında donanımlı ve yetkin, mesleki ve etik kurallara saygılı, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, problem çözümüne odaklı, yenilikçi, yaşam boyu eğitimin gerekliliğine inanmış ve kendi kendini geliştirebilen mühendisler yetiştirmektir.