haberler

Budapeşte Teknoloji Ve Ekonomi Üniversitesi(BME) İş Birliği Ve Tanıtım Toplantısı

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi (BME), Makine Mühendisliği Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde;  polimer ve polimer kompozitlerinde eklemeli ve geleneksel imalat yöntemlerinde uluslararası iş birliği eğitimi ve araştırma çalışmaları kapsamında bir tanıtım ve iş birliği toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu toplantıda uluslararasılaşma, potansiyel akademik ve ticari iş birliklerinin geliştirilmesi, öğrenci değişim programlarına karşılıklı entegrasyon çalışmaları, akademik çalışmalara yönelik uluslararası akademisyen ziyaretleri gibi konularda kapsamlı bir görüşme gerçekleştirilmiştir. İlgili organizasyona katkı sağlayan tüm akademisyen ve yöneticilere teşekkür ederiz.


03 Şubat 2023