haberler

Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalından Merkezimize Ziyareti

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı akademisyenleri tarafından Merkezimize bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında; ilgili ana bilim dalı tarafından yürütülen faaliyetlerin deneysel çalışmalarına verilebilecek destekler (dinamik ve statik testler), anatomik medikal eğitim modelleri(Sawbone-kemik eğitim modelleri), TÜBİTAK 2237 vb. proje başvuru süreçlerinin desteklenmesi kapsamında yapılacak çalışmalar, ortopedi ve travmatoloji alanlarında eğitim modellerinin çeşitlendirilmesi (pelvis eğitim modelleri vb.) ve kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanması gibi konularda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Katılım sağlayan tüm akademisyen ve yöneticilere teşekkür ederiz.


10 Şubat 2023